Banknotes un banknošu viltošanas novēršana

Katrā valstī pastāv juridiskie ierobežojumi attiecībā uz banknošu reproducēšanu. Naudas viltošana ir noziegums un, lai gan dažādās valstīs ierobežojumi atšķiras, ir valstis, kurās jebkāda banknošu reproducēšana – pat mākslinieciskos vai reklāmas nolūkos – ir stingri aizliegta. Pat tajās valstīs, kur ierobežotos gadījumos drīkst izmantot banknošu attēlus, pastāv īpaši noteikumi un prasības. Šajā interneta vietnē pieejama informācija par banknošu attēlu reproducēšanu un saites uz attiecīgajām interneta vietnēm sīkākai informācijai.


Lai gan kopējie ekonomiskie zaudējumi, ko sabiedrībai nodara naudas viltošana, parasti ir ierobežoti, par tās upuriem, kas cieš vislielāko ļaunumu, kļūst atsevišķas personas un uzņēmumi, jo tie, kas pieņēmuši viltotas banknotes, nesaņem nekādu kompensāciju. Turklāt naudas viltojumi var mazināt uzticību maksājumu sistēmai un radīt sabiedrībā nedrošību attiecībā uz skaidras naudas saņemšanu darījumos.

Centrālo banku viltošanas novēršanas grupa (CBCDG) ir atbildīga par šo interneta vietni. CBCDG ir izveidojusi Viltošanas novēršanas sistēmu (CDS), kuras mērķis ir novērst personālo datoru, digitālo attēlu apstrādes iekārtu un programmatūras izmantošanu banknošu viltošanā. CDS, ko brīvprātīgi pieņēmuši datortehnikas un programmatūras ražotāji, neļauj izmantot personālos datorus un digitālo attēlu apstrādes līdzekļus, lai iegūtu vai reproducētu aizsargātu banknošu attēlus. Ar šīs tehnoloģijas palīdzību nav iespējams izsekot personālā datora vai digitālo attēlu apstrādes līdzekļa lietošanu.

Lai iegūtu informāciju par konkrētu valsti vai banknotes attēlu, kuru vēlaties izmantot, uzklikšķiniet uz atbilstošā reģiona kartē jeb sarakstā izvēlieties reģionu, valsti vai valūtu.

1.

Reģioni:

Sarakstā izvēlieties reģionu vai uzklikšķiniet uz zemāk redzamās kartes.
 

Valūta:

Valstis:

Valodas:

EUR – euro

Andora, Austrija, Beļģija, Grieķija, Francija (t.sk. Franču dienvidu un Antarktikas teritorijas, Franču Gviāna, Gvadelupa, Majota, Martinika, Mikelona, Reinjona un Senpjēra), Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Kosova, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Melnkalne, Monako, Nīderlande, Portugāle, Sanmarīno, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Vācija, Vatikāns.

bulgāru, angļu, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru

Oficiālā banka vai nodaļa:

Kontaktinformācija:

Saites:

Eiropas Centrālā banka Augstas izšķirtspējas banknošu attēli profesionālai lietošanai

Tiesiskais regulējums

2013. gada 19. aprīļa Lēmums ECB/2013/10 par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības (OV L 118, 30.04.2013., 37. lpp.)

2003. gada 20. marta Pamatnostādne ECB/2003/5 par pasākumu īstenošanu cīņai pret euro banknošu neatbilstošu reproducēšanu un par euro banknošu apmaiņu un izņemšanu no apgrozības (OJ L 78, 25.03.2003., 20. lpp.)

Banknošu attēli ar zemu izšķirtspēju

Vispārēja informācija par banknošu reproducēšanu

Šīs valūtas attēlošana sagrozītā veidā ir pārkāpums.

Šīs valūtas attēli nedrīkst parādīties kontekstā, kas var būt apvainojošs (piemēram, pornogrāfiskos vai varmācību attēlojošos materiālos). Euro banknotes arī aizliegts reproducēt, ja tādējādi tiek pārkāptas uz tām attiecinātās autortiesības.

Pamatnostādnes ECB/2013/10 1. pants nosaka neatbilstošas reproducēšanas kritērijus, bet Lēmuma ECB/2003/4 2. pants nosaka euro banknošu nelikumīgas reproducēšanas kritērijus. Šāda euro banknošu reproducēšana principā ir aizliegta. Šā lēmuma 2. panta 3. punkts nosaka reproducēšanas kritērijus, kuri uzskatāmi par likumīgiem un kuriem nav vajadzīga atļauja. Gadījumos, kas neatbilst šiem kritērijiem, jāsaņem apstiprinājums par atbilstību reproducēšanas noteikumiem.

Reproducēšana iespieddarbos

Pastāv daži ierobežojumi. Atšķirīgi ierobežojumi noteikti attiecībā uz izmēru, piemēram, atkarībā no tā, vai reproducē banknotes vienu pusi vai abas puses. Parasti jāievēro Lēmumā ECB/2013/10 un Pamatnostādnē ECB/2003/5 noteiktās normas, lai reprodukcija būtu likumīga.

Reproducēšana elektroniskajos saziņas līdzekļos

Publiski pieejamus banknošu attēlus drīkst izmantot, ja izpildīti šie divi kritēriji.

  • Attēla izšķirtspēja ir 72 dpi vai mazāka.
  • Vārds "PARAUGS" (attiecīgās valsts valodā) atšķirīgā krāsā drukāts šķērsām pāri attēlam – vārda "PARAUGS" (attiecīgās valsts valodā) garumam jābūt vismaz 75% no attēla garuma, bet burtu augstumam jābūt vismaz 15% no attēla platuma.