Bankbiljetten en bestrijding van vervalsing

In elk land gelden wettelijke beperkingen voor de reproductie van afbeeldingen van bankbiljetten. Het vervalsen van geld is een misdrijf, en hoewel de beperkingen van land tot land verschillen, is reproductie van afbeeldingen van bankbiljetten – zelfs voor kunstzinnig gebruik of voor reclame – in sommige landen strikt verboden. Zelfs in landen waar beperkt gebruik van afbeeldingen van bankbiljetten is toegestaan, geldt specifieke wet- en regelgeving. Op deze website vindt u informatie over de reproductie van afbeeldingen van bankbiljetten en links naar nationale websites voor verdere aanwijzingen.

Hoewel de totale economische schade die de maatschappij wordt berokkend als gevolg van valsemunterij doorgaans beperkt is, zijn de slachtoffers die er het meest onder te lijden hebben, particulieren en bedrijven, omdat niemand degenen die vals geld aannemen, schadeloos stelt. Vals geld kan tevens het vertrouwen in het betalingssysteem ondermijnen, waardoor het publiek onzeker wordt over het accepteren van geld voor transacties.

Deze website wordt beheerd door de Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) [Centrale-bankgroep ter bestrijding van vervalsing]. De CBCDG heeft het Counterfeit Deterrence System (CDS) ontwikkeld, dat tot doel heeft het gebruik van pc's, apparatuur voor het verwerken van digitale beelden en software voor het vervalsen van bankbiljetten tegen te gaan. Het CDS is door hardware- en softwareproducenten op vrijwillige basis geïmplementeerd en voorkomt dat pc's en apparatuur voor het verwerken van digitale beelden, afbeeldingen van auteursrechtelijk beschermde bankbiljetten vastleggen of reproduceren. Het CDS kan echter niet nagaan hoe pc's of digitale apparatuur voor het verwerken van digitale beelden, worden gebruikt.

Voor gedetailleerde informatie over een specifiek land of de bankbiljetafbeelding die u wilt gebruiken, hoeft u slechts te klikken op een regio op de landkaart, of een regio, land of valuta uit de dropdownmenu’s te kiezen.

1.

Regio's:

Kies een regio uit de lijst of klik op de kaart hieronder.
 

Valuta:

Landen:

Talen:

EUR – euro

Andorra, België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (met inbegrip van Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint Pierre en Miquelon en de Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden), Griekenland, Ierland, Italië, Kosovo, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederland, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Vaticaanstad

Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch, Zweeds

Officiële bank of ministerie:

Contactinformatie:

Links:

Europese Centrale Bank Afbeeldingen van bankbiljetten met een hoge resolutie voor professionele gebruikers

Wettelijk kader

Besluit ECB/2013/10 van 19 april 2013 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (PB L 118, 30.4.2013, blz. 37)

Richtsnoer ECB/2003/5 van 20 maart 2003 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen tegen niet-conforme reproducties van eurobankbiljetten en betreffende de vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (PB L 78, 25.3.2003, blz. 20)

Afbeeldingen bankbiljetten met lage dpi

Algemene informatie over de reproductie van bankbiljetten:

Het is een misdrijf om deze bankbiljetten te beschadigen.

Reproducties van deze bankbiljetten mogen niet worden getoond in een context die aanstootgevend kan zijn (bijv. als deel van pornografisch of gewelddadig materiaal). Reproducties zijn ook verboden voor zover zij inbreuk maken op auteursrechtelijke regels die van toepassing zijn op de eurobankbiljetten.

In artikel 1 van Richtsnoer ECB/2003/5 worden de criteria voor niet-conforme reproducties uiteengezet en in artikel 2 van Besluit ECB/2003/4 de criteria voor onrechtmatige reproducties van eurobankbiljetten. Dergelijke reproducties van eurobankbiljetten zijn in principe niet toegestaan. In artikel 2, lid 3, van het Besluit worden de criteria uiteengezet voor reproducties die als rechtmatig worden beschouwd en die geen goedkeuring behoeven. Voor gevallen die niet aan deze criteria voldoen, moet gestreefd worden naar bevestiging van naleving van de reproductieregels.

Reproductie in gedrukte media:

Er zijn enkele beperkingen. Beperkingen ten aanzien van de maat variëren, bijvoorbeeld, afhankelijk van de vraag of de reproductie één- of tweezijdig is. Over het algemeen is een reproductie rechtmatig als is voldaan aan de regels die zijn uiteengezet in Besluit ECB/2013/10 en Richtsnoer ECB/2003/5.

Reproductie in elektronische media:

Voor publiekelijk toegankelijke digitale afbeeldingen kan een bankbiljet worden gereproduceerd indien aan beide volgende criteria wordt voldaan:

  • De beeldresolutie is 72 dpi of minder.
  • Het woord "SPECIMEN" is diagonaal in een contrasterende kleur over de reproductie gedrukt – de lengte van het woord "SPECIMEN" dient ten minste 75% van de lengte van de reproductie te zijn en de hoogte van de letters dient ten minste 15% van de breedte van de reproductie te zijn.