Banknoty i zapobieganie fałszerstwom

Reprodukowanie wizerunków banknotów we wszystkich krajach podlega pewnym ograniczeniom. Fałszowanie pieniędzy jest przestępstwem i dlatego w niektórych krajach reprodukowanie wizerunków banknotów – nawet w celach artystycznych lub reklamowych – jest bezwzględnie zabronione. Nawet w krajach, w których jest to w pewnych sytuacjach dopuszczalne, obowiązują określone zasady i wymagania. Niniejsza strona internetowa udostępnia informacje na temat zasad reprodukowania wizerunków banknotów w poszczególnych krajach oraz zawiera linki do stron internetowych poszczególnych krajów poświęconych tej tematyce.


Choć w skali całego społeczeństwa straty ekonomiczne spowodowane fałszowaniem pieniądza są niewielkie, mogą jednak okazać się dotkliwe dla jednostek i przedsiębiorstw, ponieważ nikt nie pokrywa kosztów osobom, które nieopatrznie przyjmą sfałszowane banknoty. Fałszywe pieniądze podważają też zaufanie do systemu płatniczego, społeczeństwo przestaje bowiem być pewne, czy przyjmować zapłatę gotówką.

Ta strona internetowa jest prowadzona przez Grupę Banków Centralnych ds. Powstrzymywania Fałszerstw Pieniądza (Central Bank Counterfeit Deterrence Group –CBCDG). Grupa opracowała system przeciwdziałania fałszerstwom (Counterfeit Deterrence System – CDS), który uniemożliwia wykorzystywanie komputerów osobistych oraz sprzętu i oprogramowania do cyfrowej obróbki obrazu przy fałszowaniu banknotów. Wielu producentów sprzętu komputerowego i oprogramowania dobrowolnie wprowadziło system CDS, który uniemożliwia rejestrację i reprodukcję chronionych banknotów przy pomocy komputerów osobistych i narzędzi do cyfrowej obróbki obrazu. Przy pomocy technologii CDS nie można namierzyć poszczególnych użytkowników konkretnych komputerów ani aplikacji.

Aby uzyskać informacje dotyczące konkretnego kraju lub wizerunku należy kliknąć na odpowiedni fragment mapy lub wybrać z listy region, kraj lub walutę.

1.

Regiony:

Wybierz region z listy lub kliknij na poniższą mapę.
 

Waluta:

Kraje:

Języki:

EUR – euro

Andora, Austria, Belgia, Cypr, Czarnogóra, Estonia, Finlandia, Francja (w tym Gujana Francuska, Gwadelupa, Majotta, Martynika, Reunion, Saint Pierre i Miquelon oraz Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne), Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kosowo, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Portugalia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Watykan, Włochy

angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski, włoski

Nazwa banku lub właściwego organu:

Kontakt:

Linki:

Europejski Bank Centralny Wizerunki banknotów o wysokiej rozdzielczości dla użytkowników profesjonalnych

Ramy prawne

Decyzja EBC/2013/10 z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofania z obiegu banknotów euro (Dz.U. L 118 z 30.4.2013, s. 37)

Wytyczne EBC/2003/5 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie egzekwowania środków przeciwdziałających niedozwolonej reprodukcji banknotów euro oraz w sprawie wymiany i wycofywania z obiegu banknotów euro (Dz.U. L 78 z 25.3.2003, s. 20)

Wizerunki banknotów o niskiej rozdzielczości

Ogólne informacje na temat reprodukowania banknotów:

Niszczenie tej waluty jest przestępstwem.

Reprodukcji banknotów euro nie wolno umieszczać w kontekście, który mógłby obrazić czyjeś uczucia (np. w materiałach pornograficznych lub ukazujących przemoc). Zabronione jest również reprodukowanie banknotów z naruszeniem związanych z nimi praw autorskich.

W art. 1 wytycznych EBC/2003/5 określono kryteria uznania reprodukcji banknotu euro za niedozwoloną, zaś w art. 2 decyzji EBC/2013/10 – kryteria uznania jej za nielegalną. Takich reprodukcji banknotów euro z zasady nie wolno wykonywać. Kryteria legalności reprodukcji są określone w art. 2 ust. 3 decyzji. Reprodukcja spełniająca te kryteria nie wymaga wcześniejszej zgody, natomiast w przypadku reprodukcji, która ich nie spełnia, należy uzyskać potwierdzenie, że jest ona zgodna z przepisami.

Reprodukcja na nośnikach drukowanych:

Obowiązują pewne ograniczenia. Ograniczenia dotyczące rozmiaru reprodukcji uzależnione są m.in. od tego, czy jest ona jedno- czy dwustronna. Ogólnie warunkiem uznania reprodukcji za zgodną z prawem jest spełnienie przez nią zasad określonych w decyzji EBC/2013/10 oraz w wytycznych EBC/2003/5.

Reprodukcja na nośnikach elektronicznych:

W przypadku dostępnych publicznie wizerunków cyfrowych reprodukcja banknotu jest dozwolona, jeśli spełnione są oba poniższe warunki:

  • rozdzielczość obrazu nie przekracza 72 dpi;
  • na reprodukcji nadrukowane jest ukośnie słowo „SPECIMEN” w kontrastującym kolorze. Długość tego słowa musi stanowić co najmniej 75% długości reprodukcji, a wysokość liter – co najmniej 15% jej szerokości.