Bancnotele şi descurajarea contrafacerii

Fiecare ţară impune restricţii juridice în ceea ce priveşte reproducerea imaginilor bancnotelor. Falsificarea de monedă este o infracţiune şi, deşi restricţiile variază de la o ţară la alta, în anumite ţări, orice reproducere a imaginilor bancnotelor, inclusiv în scopuri artistice sau publicitare, este strict interzisă. Chiar şi în ţările care permit o utilizare limitată a imaginilor bancnotelor, există norme şi cerinţe specifice. Acest website oferă informaţii privind reproducerea imaginilor bancnotelor şi linkuri către website-uri naţionale care conţin informaţii suplimentare.

Dacă pierderile economice aduse societăţii prin falsificarea de monedă sunt, în general, limitate, victimele principale ale fenomenului sunt persoanele şi societăţile comerciale, deoarece cei care acceptă bancnote false nu sunt despăgubiţi. De asemenea, falsificarea de monedă poate submina încrederea în sistemul de plăţi, publicul ezitând să accepte numerar în cadrul tranzacţiilor.

Acest website este gestionat de Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) – Grupul de descurajare a falsificării. CBCDG a conceput un sistem de prevenire a falsificării, care are rolul de a descuraja folosirea calculatoarelor personale, a echipamentelor şi a programelor informatice de prelucrare a imaginilor digitale în scopul contrafacerii. Sistemul de descurajare a falsificării a fost adoptat voluntar de producătorii de hardware şi software şi împiedică preluarea sau reproducerea imaginii unei bancnote protejate cu ajutorul calculatoarelor personale şi al instrumentelor de prelucrare a imaginilor digitale. Această tehnologie nu permite urmărirea folosirii unui calculator personal sau a instrumentelor de prelucrare a imaginilor digitale.

Pentru informaţii specifice privind o anumită ţară sau imaginea unei bancnote pe care doriţi să o utilizaţi, faceţi clic pe regiunea respectivă de pe hartă sau selectaţi din listă ţara sau moneda care vă interesează.

1.

Regiuni:

Selectaţi o regiune din listă sau faceţi clic pe harta de mai jos.
 

Monedă:

Ţară:

Limbă:

EUR – euro

Andorra, Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Franţa (inclusiv Guyana Franceză, Guadelupa, Martinica, Mayotte, Réunion, Saint Pierre şi Miquelon şi Teritoriile Australe şi Antarctice Franceze), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Monaco, Muntenegru, Portugalia, San Marino, Sfântul Scaun – Vatican, Slovacia, Slovenia, Spania, Ţările de Jos.

bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, olandeză, maghiară, malteză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză.

Banca sau autoritatea responsabilă:

Date de contact:

Linkuri:

Banca Centrală Europeană Imagini cu rezoluţie mare ale bancnotelor, destinate utilizatorilor profesionali

Cadru juridic

Decizia BCE/2013/10 din 19 aprilie 2013 privind valorile nominale, specificaţiile, reproducerea, preschimbarea şi retragerea bancnotelor euro (JO L 118, 30.4.2013, p. 37)

Orientarea BCE/2003/5 din 20 martie 2003 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum şi schimbul și retragerea bancnotelor euro (JO L 78, 25.3.2003, p. 20)

Imagini cu rezoluţie mică ale bancnotelor

Informaţii generale privind reproducerea bancnotelor:

Alterarea imaginii acestei monede este ilegală.

Reproducerile acestei monede nu trebuie să apară într-un context ofensator (de exemplu, în materiale cu caracter pornografic sau violent). De asemenea, reproducerile sunt interzise în măsura în care aduc atingere normelor privind drepturile de autor aplicabile bancnotelor euro.

Articolul 1 din Orientarea BCE/2003/5 defineşte reproducerile neconforme, iar articolul 2 din Decizia BCE/2013/10 stabileşte criteriile aplicabile reproducerilor ilegale ale bancnotelor euro. În principiu, astfel de reproduceri ale bancnotelor euro nu sunt permise. Articolul 2 alineatul (3) din decizie stabileşte criteriile pe care trebuie să le îndeplinească reproducerile considerate legale şi pentru care nu este prevăzută o autorizare. În cazul în care nu se îndeplinesc criteriile respective, este necesară solicitarea unei confirmări a respectării normelor de reproducere.

Reproducerea pe suporturi tipărite

Există unele limitări. Limitările privind dimensiunea depind, de exemplu, de faptul că reproducerea are o faţă sau două feţe. În general, pentru ca reproducerea să fie legală, aceasta trebuie să respecte normele prevăzute de Decizia BCE/2013/10 şi de Orientarea BCE/2003/5.

Reproducerea pe suporturi electronice:

Reproducerile digitale accesibile publicului trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:

  • Rezoluţia imaginii trebuie să fie de maxim 72 dpi.
  • Cuvântul „SPECIMEN” este tipărit în diagonală peste reproducere, într-o culoare care contrastează cu culoarea principală a reproducerii. Lungimea cuvântului „SPECIMEN” trebuie să fie de cel puţin 75% din lungimea reproducerii, iar înălţimea caracterelor de cel puţin 15% din lăţimea reproducerii.