Bankovky a prevencia ich falšovania

V každej krajine platia právne obmedzenia reprodukcie obrazových predlôh bankoviek. Falšovanie meny je trestný čin a napriek tomu, že tieto obmedzenia sa z krajiny na krajinu líšia, v niektorých krajinách je akákoľvek reprodukcia obrazových predlôh bankoviek – dokonca aj na umelecké alebo reklamné účely – prísne zakázaná. Aj v krajinách, ktoré používanie obrazových predlôh bankoviek v obmedzenej miere povoľujú, však platia konkrétne pravidlá a požiadavky. Na tejto internetovej stránke získate informácie o reprodukovaní obrazových predlôh bankoviek a odkazy na stránky venované jednotlivým krajinám, kde nájdete presnejšie údaje.

Aj keď celkové ekonomické straty spoločnosti v dôsledku falšovania peňazí sú spravidla obmedzené, najväčšiu škodu utrpia jednotlivci a podniky, pretože hodnotu prijatých falzifikátov im nik nenahradí. Falzifikáty môžu naštrbiť i dôveru v platobný systém, pretože verejnosť si prestáva byť istá pri prijímaní hotovosti v rámci transakcií.

Za túto internetovú stránku zodpovedá skupina CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – pracovná skupina na úrovni centrálnych bánk pre prevenciu falšovania peňazí). Skupina CBCDG vyvinula systém na prevenciu falšovania bankoviek (Counterfeit Deterrence System – CDS), ktorý má brániť zneužívaniu osobných počítačov a zariadení alebo softvéru na digitálne spracovanie obrazu na falšovanie bankoviek. Systém CDS, ktorý dobrovoľne zaviedlo viacero výrobcov hardvéru a softvéru, znemožňuje snímanie a reprodukciu chránených bankoviek pomocou osobných počítačov a nástrojov na spracovanie obrazu. Táto technológia však nedokáže sledovať spôsob používania osobných počítačov a nástrojov na digitálne spracovanie obrazu.

Ak hľadáte informácie o konkrétnej krajine, resp. konkrétnu obrazovú predlohu bankovky, ktorú chcete použiť, kliknite na príslušnú oblasť na mape, alebo si oblasť, krajinu alebo menu vyberte z uvedeného zoznamu.

1.

Oblasti:

Vyberte si oblasť zo zoznamu alebo kliknite na mapu.
 

Mena:

Krajiny:

Jazyky:

EUR – euro

Andorra, Belgicko, Cyprus, Čierna Hora, Estónsko, Fínsko, Francúzsko (vrátane krajín: Francúzska Guyana, Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Réunion, Saint Pierre a Miquelon a Francúzske južné územia), Grécko, Holandsko, Írsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Monako, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko, Vatikán

angličtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, chortvátčina, írčina, litovčina, lotyština, maďarčina, maltčina, nemčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, španielčina, švédčina, taliančina

Centrálna banka alebo ministerstvo:

Kontaktné informácie:

Ďalšie zdroje informácií:

Európska centrálna banka Obrazové predlohy bankoviek vo vysokom rozlíšení na odborné účely

Právny rámec

Rozhodnutie ECB/2013/10 z 19. apríla 2013 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (Ú. v. L 118, 30.4.2013, s. 37). 3. 2003, s. 16)

Usmernenie ECB/2003/5 z 20. marca 2003 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek (Ú. v. L 78, 25.3. 2003, s. 20)

Vzory bankoviek v nízkom rozlíšení

Všeobecné informácie o reprodukcii bankoviek:

Pozmeňovanie tejto meny je trestným činom.

Reprodukcia tejto meny sa nesmie zobrazovať v kontexte, ktorý môže vyvolať pohoršenie (napr. materiál obsahujúci pornografické alebo násilné prvky). Reprodukovanie bankoviek je tiež zakázané, ak porušuje autorské práva vzťahujúce sa na eurobankovky.

Článok 1 usmernenia ECB/2003/5 stanovuje kritériá pre neoprávnené reprodukcie; článok 2 rozhodnutia ECB/2013/10 stanovuje kritériá pre nezákonné reprodukcie eurobankoviek. Takéto reprodukcie eurobankoviek sa v zásade nepovoľujú. Článok 2 ods. 3 rozhodnutia stanovuje kritériá pre reprodukcie, ktoré sa považujú za zákonné, a ktoré si nevyžadujú získanie súhlasu. Ak reprodukcie nespĺňajú uvedené kritériá, je potrebné získať potvrdenie o dodržaní pravidiel reprodukcie.

Reprodukcie v tlačených médiách:

Pre reprodukcie v tlačených médiách platia určité obmedzenia. Pokiaľ ide napr. o rozmery reprodukcií, obmedzenia sa líšia podľa toho, či sa reprodukuje iba jedna alebo obidve strany bankovky. Vo všeobecnosti platí, že zákonná reprodukcia musí spĺňať pravidlá uvedené v rozhodnutí ECB/2013/10 a v usmernení ECB/2003/5.

Reprodukcie v elektronických médiách:

Pri vytváraní verejne dostupných digitálnych reprodukcií bankoviek je potrebné dodržať obidve nasledujúce kritériá:

  • maximálne rozlíšenie reprodukcie je 72 dpi;
  • na reprodukcii musí byť kontrastnou farbou uhlopriečne vytlačené slovo „SPECIMEN“, ktorého dĺžka musí predstavovať minimálne 75 % dĺžky reprodukcie a výška znakov musí byť minimálne 15 % šírky reprodukcie.