Sedlar - Förhindrande av förfalskning

Varje land har juridiska restriktioner beträffande reproduktion av bilder på sedlar. Valutaförfalskning är ett brott. Restriktionerna varierar från land till land och i några länder är det strängt förbjudet att reproducera bilder på sedlar även i konstnärligt syfte eller för marknadsföring. Även i de länder som tillåter begränsad användning av bilder på sedlar finns det speciella regler och krav. På den här webbplatsen får du information om reproduktion av bilder på sedlar och det finns länkar till nationella webbplatser för ytterligare information.


För samhället i stort är den ekonomiska förlusten i samband med valutaförfalskning begränsad. Det är i stället enskilda personer och företag som skadas mest eftersom ingen ersätter den som tagit emot falska sedlar. Falsk valuta kan också undergräva förtroendet för betalningssystemet och göra folk osäkra om att ta emot kontanter för transaktioner.

Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) har ansvar för denna webbplats. CBCDG har utvecklat ett system (counterfeit deterrence system, CDS) för att hindra att persondatorer, utrustning för digital bildframställning och programvara används för sedelförfalskning. CDS har frivilligt antagits av maskin- och programvarutillverkare och hindrar persondatorer och utrustning för digital bildframställning från att ta upp och reproducera bilder av en skyddad sedel. Tekniken kan inte spåra användning av persondatorer eller utrustning för digital bildframställning.

För information om ett speciellt land eller en sedelbild du vill använda, klicka på det geografiska området på kartan eller välj land eller valuta i listan.

1.

Regioner

Välj en region från listan eller klicka på kartan nedan.
 

Valuta

Länder

Språk

EUR – euro Andorra, Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike (inklusive Franska Guyana Guadeloupe, Martinique Mayotte, Réunion, Saint Pierre och Miquelon, samt de franska södra och antarktiska terrietorierna), Grekland, Irland, Italien, Kosovo, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Portugal, San Marino, Slovakien, Slovenien, Spanien, Vatikanstaten, Österrike bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska

Officiell bank eller ansvarig myndighet

Kontakt

Länkar

Europeiska centralbanken Bilder av sedlar med hög upplösning för yrkesmässig användning

Rättsligt ramverk

Beslut ECB/2013/10 av den 19 april 2013 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar (EUT L 118, av den 30 april 2013, s. 37).

Riktlinje ECB/2003/5 av den 20 mars 2003 om åtgärder för att motverka otillåten reproducering av eurosedlar och om inlösen och indragning av eurosedlar (EUT L 78, av den 25 mars 2003, s.20).

Lågupplösta bilder av sedlar

Allmän information om reproducering av sedlar

Det är ett brott att vanställa denna valuta.

Reproduktioner av valutan får inte visas i sammanhang där detta kan väcka anstöt, t.ex. som del av material med pornografiskt eller våldsamt innehåll. Reproduktioner är också förbjudna om de bryter mot de regler om upphovsrätt som gäller för eurosedlar.

I artikel 1 i riktlinje ECB/2003/5 fastställs kriterierna för otillåtna reproduktioner och i artikel 2 i beslut ECB/2013/10 fastställs kriterierna för olagliga reproduktioner. Sådana reproduktioner av eurosedlar är i princip inte tillåtna. I artikel 2.3 i beslutet anges kraven för lagliga reproduktioner och sådana man inte behöver begära tillstånd för. För fall som inte uppfyller dessa kriterier måste man söka bekräftelse på att reglerna för reproducering följs.

Reproducering i tryckta medier:

Det finns vissa begränsningar: Begränsningar vad gäller storlek beror t.ex. på om reproduktionen är en- eller tvåsidig. I allmänhet ska reglerna i beslut ECB/2013/10 och riktlinje ECB/2003/5 följas för att reproduktionen ska vara laglig.

Reproducering i elektroniska medier

När det gäller digitala bilder som allmänheten kan få tillgång till får en sedel reproduceras om båda dessa kriterier uppfylls:

  • Bildens upplösning är 72 dpi eller mindre.
  • Ordet SPECIMEN trycks snett över reproduktionen i en kontrasterande färg, längden på ordet SPECIMEN är minst 75 % av reproduktionens längd och bokstävernas höjd minst 15 % av reproduktionens bredd.