ธนบัตรและการป้องกันการผลิตเงินปลอม

ทุกๆ ประเทศจะมีข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำภาพธนบัตร การปลอมแปลงเงินถือเป็นการกระทำความผิดทางอาญา และถึงแม้ว่าในแต่ละประเทศจะมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป แต่ในบางประเทศมีกฎหมายห้ามทำภาพธนบัตรโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเพื่อใช้งานทางศิลปะหรือโฆษณาก็ตาม แม้ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้ภาพธนบัตรได้บ้างภายในขอบเขตที่จำกัด ก็ยังมีกฎเกณฑ์และข้อกำหนดเจาะจงไว้เป็นพิเศษ เว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำภาพธนบัตร พร้อมลิงค์เชื่อมโยงถึงคำแนะนำเพิ่มเติมในเว็บไซต์เฉพาะของแต่ละประเทศ


การปลอมแปลงเงินอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจให้กับคนในสังคมโดยรวมไม่มากนักก็จริงอยู่ แต่ผู้ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด คือ ผู้ประกอบธุรกิจและคนทั่วไปที่ได้รับเงินปลอมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งนี้เพราะไม่มีใครจะมาชดใช้เงินที่สูญเสียไปให้แก่ผู้ที่รับธนบัตรปลอม นอกจากนี้การปลอมแปลงเงินยังอาจทำลายความเชื่อมั่นในระบบการชำระเงิน ทำให้ประชาชนทั่วไปรู้สึกไม่มั่นใจที่จะรับเงินสดในการซื้อขายสินค้า

กลุ่มธนาคารกลางเพื่อการป้องกันการผลิตเงินปลอม (Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG)) เป็นผู้รับผิดชอบในการทำเว็บไซต์นี้ กลุ่ม CBCDG ได้จัดทำระบบป้องกันการผลิตเงินปลอม (CDS) ขึ้นมา เพื่อต่อต้านการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อุปกรณ์ประมวลภาพดิจิตัล หรือซอฟท์แวร์ในการปลอมแปลงธนบัตร และได้มีบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์นำระบบ CDS นี้ไปใช้เองโดยสมัครใจ ระบบนี้จะป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องมือประมวลภาพดิจิตัลสามารถเก็บบันทึกหรือทำภาพธนบัตรที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีนี้ไม่สามารถที่จะติดตามการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องมือประมวลภาพดิจิตัลได้

หากต้องการข้อมูลเฉพาะแต่ละประเทศ หรือภาพธนบัตรที่คุณต้องการใช้ โปรดคลิกที่เขตภาคพื้นทวีปที่ต้องการบนแผนที่ หรือเลือกประเทศหรือสกุลเงินที่ต้องการจากรายการต่อไปนี้

1.

เขตภาคพื้นทวีป:

เลือกเขตภาคพื้นจากรายการ หรือคลิกบนแผนที่ข้างล่าง
 

สกุลเงิน :

ประเทศ :

ภาษาราชการ :

EUR – ยูโร อันดอร์รา ออสเตรีย เบลเยี่ยม ไซปรัส เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส (รวมเฟรนซ์เกียนา กัวเดอลูป มาร์ตินิก มายอท รียูเนียน เซนต์ปีแอร์ และมิเกลอน และเฟรนซ์เซาเทิร์น และแอนตาร์กติกเทอร์ริทอรี) เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี โคโซโว ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มัลตา โมนาโก มอนเตนิโกร เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส ซานมาริโน สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน วาติกันซิตี้ี้ บัลแกเรีย โครเอเชีย เช็ก เดนมาร์ก ดัทช์ อังกฤษ เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี แลตเวีย ลิทัวเนีย มอลต้า โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวัก สโลวีน สเปน สวีเดน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ข้อมูลเพื่อการติดต่อ :

ลิงค์เชื่อมโยง :

ธนาคารกลางของยุโรป

ภาพธนบัตรที่มีความละเอียดภาพสูงสำหรับผู้ใช้ระดับมืออาชีพ

กรอบกฎหมาย

บทพิจารณาตัดสิน ECB/2013/10 วันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2013 เรื่องหน่วยเงินตรา ข้อกำหนดรายละเอียด การทำขึ้นมาใหม่ การแลกเปลี่ยน และการนำธนบัตรยูโรออกจากการหมุนเวียนในระบบเงินตรา (OJ L 118, 30.4.2013, หน้า 37)

บทชี้แนะแนวทางปฏิบัติ ECB/2003/5 วันที่ 20 มีนาคม
ค.ศ. 2003 เรื่องการบังคับใช้มาตรการต่อต้านการทำภาพธนบัตรยูโรที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ และเรื่องการแลกเปลี่ยนและการนำธนบัตรยูโรออกจากการหมุนเวียนในระบบเงินตรา (OJ L 78, 25.3.2003, หน้า 20)

ภาพธนบัตรที่มีความละเอียดภาพต่ำ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตธนบัตร:

การทำลายรูปลักษณ์ของเงินสกุลยูโรถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ห้ามนำภาพธนบัตรของเงินสกุลยูโรไปใช้ในทางที่เสื่อมเสีย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่พอใจ (เช่น ใช้ประกอบภาพหรือข้อความที่มีเนื้อหาลามกหรือการใช้ความรุนแรง) นอกจากนี้ยังห้ามทำภาพธนบัตรที่ละเมิดกฎลิขสิทธิ์ของธนบัตรยูโรด้วย

ข้อ 1 ในบทชี้แนะแนวทางการปฏิบัติ ECB/2003/5 ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับตรวจสอบประเมินภาพธนบัตรที่มีลักษณะไม่เหมาะสม และข้อ 2 ในบทพิจารณาตัดสิน ECB/2013/10 ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับตรวจสอบประเมินการทำภาพธนบัตรยูโรที่ผิดกฎหมาย ซึ่งตามหลักการแล้วเป็นเรื่องต้องห้าม ข้อ 2(3) ในบทพิจารณาตัดสิน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบประเมินภาพธนบัตรที่เห็นว่าไม่ผิดกฎหมาย และคาดว่าไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบ สำหรับกรณีอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์เหล่านี้ โปรดขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อยืนยันว่าการทำภาพธนบัตรนั้นๆ ถูกต้องตามกฎเกณฑ์หรือไม่

การนำภาพธนบัตรไปใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์:

เรื่องนี้มีข้อจำกัดอยู่บ้าง ข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดของภาพธนบัตรจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าเป็นภาพธนบัตรด้านเดียวหรือสองด้าน ปกติแล้วการทำภาพธนบัตรที่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในบทพิจารณาตัดสิน ECB/2013/10 และบทชี้แนะแนวทางปฏิบัติ ECB/2003/5

การนำภาพธนบัตรไปใช้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์:

ภาพธนบัตรดิจิตัลที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้จะต้องเป็นภาพที่มีลักษณะตรงตามหลักเกณฑ์สองข้อต่อไปนี้ :

  • ความละเอียดของภาพ 72 จุดต่อนิ้ว หรือต่ำกว่านี้
  • มีคำว่า “SPECIMEN (“ตัวอย่าง“)” พิมพ์ขวางอยู่บนภาพในแนวเส้นทะแยงมุม และเป็นสีที่ตัดกัน – คำว่า “SPECIMEN (“ตัวอย่าง“)” ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 75% ของความยาวภาพธนบัตร และตัวอักษรจะต้องสูงอย่างน้อย 15% ของความกว้างของภาพธนบัตร