Bankjegyek és pénzhamisítás-elhárítás

A bankjegyekről másolat minden országban csak szigorú jogi keretek között készíthető. A pénzhamisítás bűncselekmény, és bár a jogi feltételek országonként eltérőek, bizonyos országokban a bankjegyek bárminemű reprodukálása – beleértve még a művészi vagy hirdetési célú utánzatkészítést is – szigorúan tilos. Még azokban az országokban is, ahol erre van némi lehetőség, az utánzatkészítés meghatározott szabályok és követelmények szerint történhet. Weboldalunk a bankjegyek reprodukálásáról ad tájékoztatást, az egyes országokról további útmutatás a megadott linkeken található.

Noha a társadalomnak összességében általában csak korlátozott mértékű gazdasági kárt okoz, mégis a magánszemélyeket és a vállalatokat érinti a legérzékenyebben, mivel annak, aki hamis bankjegyet fogad el, senki nem fizet kártérítést. A pénzhamisítás továbbá alááshatja a fizetési rendszerbe vetett bizalmat, így csökkentheti a lakosság készpénz-elfogadási hajlandóságát a fizetési tranzakciók során.

A weboldalt a Központi Bankok Pénzhamisítás-elhárítási Csoportja (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – CBCDG) gondozza.
A CBCDG fejlesztette ki a pénzhamisítás-elhárító rendszert (Counterfeit Deterrence System – CDS), amelyet önkéntes alapon számos piacvezető hardver- és szoftvergyártó cég átvett.A rendszerrel a CBCDG célja, hogy elrettentse a pénzhamisítókat a személyi számítógépek, a digitális képszerkesztő berendezések és szoftverek használatától. A rendszer megakadályozza, hogy a személyi számítógépek és a digitális képszerkesztő eszközök a védett bankjegyek képét rögzítsék, sokszorosítsák, nem alkalmas viszont a felhasználó kilétének megállapítására.

Amennyiben valamely konkrét országról vagy a felhasználni kívánt bankjegyképről kíván tájékozódni, kattintson a térképen a keresett régióra, vagy válassza ki a kívánt régió, ország vagy pénzeszköz nevét a listából.

1.

Térségek :

Válasszon egy térséget a listáról vagy kattintson a következő térképre!
 

Pénznem:

Országok:

Nyelvek:

HUF – magyar forint Magyarország magyar

Hivatalos bank vagy szervezeti egység:

Elérhetőség:

Linkek:

Magyar Nemzeti Bank

Készpénzlogisztika
1239 Budapest, Európa u.1
Levelezési cím:
1850 Budapest

Tel.: +36 1 421 3390
Fax: +36 1 421 3391
email: kpl@mnb.hu
utanzat@mnb.hu

Általános tájékoztatás a bankjegyutánzatok készítéséről:

Pénzutánzatok

Utánzatok megjelenése a nyomtatott médiumokban:

Az MNB engedélye nélkül készíthető a forintbankjegy-utánzat papír alapanyagon, ha

  • anyaga a bankjegy- vagy biztonsági papírtól minden kétséget kizáróan eltér, és
  • egyoldalas kivitelben – a bankjegynek csak az elő- vagy csak a hátoldala alapján – készül, feltéve, hogy az utánzat mérete nem éri el a bankjegy hosszúsági és szélességi méretének 75%-át, vagy meghaladja a 125%-át, vagy
  • kétoldalas kivitelben – a bankjegynek az elő- és a hátoldala alapján – készül, feltéve, hogy az utánzat mérete nem éri el a bankjegy hosszúsági és szélességi méretének 50%-át, vagy meghaladja a 200%-át,
  • a bankjegy elő- vagy hátoldalának csak egy részét jeleníti meg, és a megjelenített rész mérete kisebb a bankjegy elő- vagy hátoldalának egyharmadánál,
  • egy bankjegy egyedi képi elemének felhasználásával készül, feltéve, hogy az egyedi képi elem ábrázolása nem bankjegyre hasonlító háttérben történik.

Ha a készítendő utánzat eltér az MNB engedélye nélkül készíthető utánzatoktól, csak az MNB hatósági jogkörben kiadott engedélye alapján készíthető el.

Utánzatok megjelenése az elektronikus médiumokban:

Nem szükséges az MNB engedélye az elektronikus eszköz útján, internetes honlapon, vezetékes vagy vezeték nélküli eszközzel hozzáférhetővé tett utánzathoz.