Sedlar - Förhindrande av förfalskning

Varje land har juridiska restriktioner beträffande reproduktion av bilder på sedlar. Valutaförfalskning är ett brott. Restriktionerna varierar från land till land och i några länder är det strängt förbjudet att reproducera bilder på sedlar även i konstnärligt syfte eller för marknadsföring. Även i de länder som tillåter begränsad användning av bilder på sedlar finns det speciella regler och krav. På den här webbplatsen får du information om reproduktion av bilder på sedlar och det finns länkar till nationella webbplatser för ytterligare information.


För samhället i stort är den ekonomiska förlusten i samband med valutaförfalskning begränsad. Det är i stället enskilda personer och företag som skadas mest eftersom ingen ersätter den som tagit emot falska sedlar. Falsk valuta kan också undergräva förtroendet för betalningssystemet och göra folk osäkra om att ta emot kontanter för transaktioner.

Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) har ansvar för denna webbplats. CBCDG har utvecklat ett system (counterfeit deterrence system, CDS) för att hindra att persondatorer, utrustning för digital bildframställning och programvara används för sedelförfalskning. CDS har frivilligt antagits av maskin- och programvarutillverkare och hindrar persondatorer och utrustning för digital bildframställning från att ta upp och reproducera bilder av en skyddad sedel. Tekniken kan inte spåra användning av persondatorer eller utrustning för digital bildframställning.

För information om ett speciellt land eller en sedelbild du vill använda, klicka på det geografiska området på kartan eller välj land eller valuta i listan.

1.

Regioner

Välj en region från listan eller klicka på kartan nedan.
 

Valuta

Länder

Språk

JPY – japansk yen Japan Japanska

Officiell bank eller ansvarig myndighet

Kontakt

Länkar

Bank of Japan

Currency Issue Department
Bank of Japan
2-1-1 Nihonbashi-Hongokucho, Chuo-ku
Tokyo 103-8660
Japan

E-post: post.cid1@boj.or.jp

Allmän information om reproducering av sedlar

Klicka här för ytterligare information.

Reproduktion i tryckta medier

Ej relevant

Reproduktion i elektroniska medier

Ej relevant