Банкноти и ограничаване на фалшифицирането

Във всяка страна има правни ограничения срещу възпроизвеждането на изображения на банкноти. Фалшифицирането на парични знаци е престъпление и въпреки че в отделните страни ограниченията по отношение на възпроизвеждането на изображения на банкноти са различни, в някои от тях това е строго забранено, дори с художествена или рекламна цел. Дори в страните, в които се допуска ограничено използване на изображения на банкноти, съществуват определени правила и изисквания за това. Настоящият уебсайт предоставя информация относно възпроизвеждането на изображения на банкноти и препраща към сайтове с допълнителни насоки, специфични за отделни страни.

Въпреки че общите икономически загуби за обществото от фалшифицирането на валута като цяло не са големи, потърпевшите, които са най-силно засегнати, са отделни хора и търговците, защото приетите фалшиви банкноти не се компенсират. Фалшивата валута може също така да подкопае доверието в системата на разплащане, като кара хората да се чувстват несигурни, когато приемат пари в брой при финансови операции.

Отговорност за настоящия уеб сайт носи Групата от централни банки за ограничаване на фалшифицирането (ГЦБОФ / Central Bank Counterfeit Deterrence Group –CBCDG). Групата е разработила система за ограничаване на фалшифицирането (СОФ), която ограничава използването на персонални компютри, техника за цифрови изображения и приложен софтуеър за фалшифициране на банкноти. Системата СОФ се използва доброволно от производители на хардуер и софтуер и не позволява изображения на защитени банкноти да бъдат улавяни или възпроизвеждани чрез персонални компютри или техника за цифрови изображения. Технологията не е в състояние да следи за употребата на персоналните компютри или средствата за цифрови изображения, в които е внедрена.

За информация конкретно за дадена страна или за определено изображение на банкнота, което желаете да използвате, щракнете на съответния район на картата, или изберете от списъка съответната страна или валута.

1.

Райони:

Изберете район от списъка или на картата
 

Парична единица:

Страни:

Езици:

USD – Щатски долар Съединени американски щати Английски

Официална банка или министерство:

Информация за връзка:

Връзки:

Federal Reserve Board

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Тел.: +1 202 452 3535
Факс: +1 202 872 7533
E- поща: uscurrency@frb.gov

Правила за възпроизвеждане

Изображения на банкноти на Федералния резерв

www.newmoney.gov

Съвет на Федералния резерв

Обща информация относно възпроизвеждането на банкноти:

Законът за откриване на фалшификати от 1992 г., Публичен закон 102-550, Раздел 411 на Дял 31 на Кодекса на федералните разпоредби, допуска да се правят цветни илюстрации на валутата на САЩ, при условие, че:

  1. илюстрацията е с размери по-малки от три-четвърти или по-големи от един път и половина, в линейни единици, от размерите на всяка част от илюстрирания обект;
  2. илюстрацията е едностранна; и
  3. всички негативи, плаки, позитиви, цифрови носители на информация, графични файлове, магнитни носители, оптични средства за съхранение, и други устройства използвани за изработването на илюстрацията, които съдържат изображение на тази илюстрация, или на части от нея, бъдат унищожени и/или изтрити след приключване на употребата им.

Възпроизвеждане в печатни издания:

Възпроизвеждане за рекламни цели:
Раздел 475, глава 25, дял 18, част 1 от Кодекса на САЩ [имитация на облигации и ценни книжа; реклами] гласи, че всеки, който създава, гравира, отпечатва, изработва или изпълнява, произнася, издава, разпространява или използва каквато и да е служебна или професионална карта, бележка, плакат, циркулярно писмо, листовка или реклама, която наподобява или има сходство с облигация или ценна книга, емитирани от или разрешени чрез закон от Конгреса, или който пише, печата или по друг начин нанася върху или превръща подобен инструмент, облигация, ценна книга или монета на Съединените щати в служебна или професионална карта, бележка или реклама, или каквото и да е съобщение или рекламно послание, подлежи на глоба съгласно този дял на закона.