Bankovky a boj proti jejich padělání

Všechny země uplatňují právní omezení týkající se reprodukce bankovek. Padělání peněz je trestný čin. Pravidla pro reprodukci bankovek jsou v jednotlivých zemích odlišná, v některých státech je dokonce přísně zakázáno jakékoliv vyobrazování bankovek, a to i v reklamních materiálech a uměleckých dílech. Avšak i v zemích, které v omezené míře vyobrazování bankovek umožňují, platí jasně vymezená pravidla a požadavky. Tato internetová stránka poskytuje informace o reprodukcích bankovek a odkazuje na národní stránky, které obsahují podrobnější informace.

Celkové hospodářské škody způsobené paděláním jsou sice pro společnost jako celek relativně nízké, velmi však na padělání doplácejí jednotlivci a podniky, protože jim nikdo nehradí škody vzniklé tím, že přijmou padělané bankovky. Padělané peníze mohou také narušit důvěru v platební systém, protože lidé mohou mít obavy z přijímání hotovosti při obchodních transakcích.

Za tuto internetovou stránku odpovídá skupina centrálních bank pověřená bojem proti padělání (CBCDG – Central Bank Counterfeit Deterrence Group). Tato skupina vytvořila systém CDS (Counterfeit Deterrence System), jehož účelem je zabránit padělání bankovek, při němž jsou používány osobní počítače a zařízení nebo software na digitální zpracování obrazu. Tento systém dobrovolně zavedlo několik předních výrobců hardwaru a softwaru. Znemožňuje osobním počítačům a zařízením na digitální zpracování obrazu reprodukovat chráněné bankovky nebo zachycovat jejich vyobrazení. CDS však není schopen sledovat jednotlivé uživatele osobních počítačů nebo zařízení na digitální zpracování obrazu.

Podrobné informace o konkrétní zemi nebo vyobrazení konkrétní bankovky, které chcete použít, naleznete pomocí mapy jednotlivých regionů. Případně si region, stát nebo měnu vyberte ze seznamu.

1.

Regiony:

Zvolte si region ze seznamu nebo použijte mapu.
 

Měna:

Země:

Jazyky:

USD – americký dolar Spojené státy americké angličtina

Centrální banka nebo odpovědný orgán:

Kontaktní údaje:

Odkazy:

Federal Reserve Board

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Fax: +1 202 872 7533
E-mail: uscurrency@frb.gov

Pravidla reprodukce bankovek

Vyobrazení bankovek USD

www.newmoney.gov

Federal Reserve Board

Všeobecné informace o reprodukci bankovek:

Zákon z roku 1992 o odhalování padělků, právo veřejné 102-550, paragraf 411 oddílu 31 sbírky federálních předpisů, povoluje barevné vyobrazení měny USA, pokud:

  1. Rozměry vyobrazení představují méně než tři čtvrtiny nebo více než jedenapůlnásobek rozměrů pravé bankovky.
  2. Vyobrazení je zhotoveno pouze z jedné strany.
  3. Veškeré negativy, fotografické desky, pozitivy, nosiče pro uchování v digitalizované podobě, grafické soubory, magnetická média, prostředky pro uchování v optické podobě a jiné prostředky použité pro reprodukci, které obsahují úplná nebo částečná vyobrazení bankovek, jsou po konečném použití zničeny, znehodnoceny nebo vymazány.

Reprodukce v tištěných médiích:

Reprodukce k reklamním účelům:
Oddíl 475, kapitola 25, ustanovení 18, část I federálního zákona [napodobování bankovek nebo cenných papírů, reklama] stanovuje, že kdokoli, kdo navrhne, graficky připraví, vytiskne, zhotoví nebo vyrobí či emituje, vydá, šíří, uvede do oběhu nebo používá jakýkoli komerční nebo odborný materiál, listinu, poutač, leták, oběžník nebo reklamu, které jsou podobné jakékoli bankovce nebo cennému papíru Spojených států amerických vydaným nebo povoleným podle zákona Kongresu či je připomíná, nebo na jakoukoli takovou listinu, bankovku, cenný papír nebo na libovolnou minci Spojených států amerických napíše, vytiskne nebo jinak otiskne nebo k ní připojí jakýkoli komerční nebo odborný materiál, listinu, poutač, leták, oběžník nebo reklamu, bude podle tohoto ustanovení potrestán.