Pengesedler og bekæmpelse af forfalskninger

Alle lande har lovbestemmelser, der begrænser brugen af pengesedler som illustration. Falskmøntneri er en forbrydelse. Begrænsningerne varierer fra land til land, og i nogle lande er det overhovedet ikke tilladt at bruge en pengeseddel som illustration, ikke engang i kunstnerisk eller reklamemæssigt øjemed. Selv i lande, som i begrænset omfang tillader brugen af pengesedler som illustration, er der klare regler og krav. Dette websted indeholder oplysninger om brug af pengesedler som illustration og links til landespecifikke websteder.


Selv om det samlede økonomiske tab for samfundet som følge af falskmøntneri generelt er begrænset, indebærer tilstedeværelsen af falske penge et tab for de personer eller virksomheder, der modtager dem, fordi der ikke er nogen, der refunderer deres tab. Falske penge kan også undergrave tilliden til betalingsvæsenet, da borgerne bliver usikre på, om de skal acceptere kontanter som betalingsmiddel.

Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) har ansvaret for dette websted. CBCDG har udviklet et system til detektering af falske pengesedler kaldet Counterfeit Deterrence System (CDS), som skal gøre det vanskeligere at bruge pc'er, udstyr til digital billedbehandling og software til at fremstille falske pengesedler. Producenter af hardware og software har frivilligt installeret teknologien i deres produkter, hvilket forhindrer, at pc'er og udstyr til digital billedbehandling kan bruges til at kopiere eller gengive billeder af beskyttede pengesedler. Teknologien er ikke i stand til at spore brugen af pc'er eller udstyr til digital billedbehandling.

Klik på en region på kortet, eller vælg en region, et land eller en valuta fra en af rullemenuerne for at få nærmere oplysninger om et bestemt land eller valuta.

1.

Regioner

Vælg en region fra listen, eller klik på kortet.
 

Valuta

Lande

Sprog

USD – amerikanske dollar USA Engelsk

Ansvarlig myndighed

Kontakt

Link

Federal Reserve Board

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tlf.: +1 202 452 3535
Fax: +1 202 872 7533
Email: uscurrency@frb.gov

Regler for gengivelse

Billeder af amerikanske pengesedler

www.newmoney.gov

Federal Reserve Board

Generelt om gengivelse af pengesedler

Loven om detektering af forfalskninger af 1992 (Counterfeit Detection Act of 1992, Public Law 102-550), § 411, afsnit 31, som er en del af den officielle samling af forbundslove, tillader brugen af amerikanske pengesedler som farveillustrationer, forudsat at:

  1. illustrationen er mindre end 75 pct. eller større end 150 pct. af de(n) illustrerede del(e) lineært målt
  2. der kun er trykt på den ene side
  3. alle negativer, trykplader, positiver, digitale lagermedier, grafikfiler, magnetiske medier, medier til optisk lagring og andet udstyr til at fremstille illustrationen, der indeholder hele eller dele af illustrationen, tilintetgøres, og/eller slettes eller fjernes efter endt brug.

Trykt gengivelse

Gengivelse i reklameøjemed:
I henhold til § 475, kapitel 25, afsnit 18, del I, i US Code [om efterligning af obligationer eller værdipapirer; reklamer] idømmes enhver, som designer, graverer, trykker, fremstiller eller skaber eller sætter i omløb, udgiver, distribuerer eller anvender et forretningskort, et opslag, en plakat, en brochure, en løbeseddel eller en annonce, som ligner amerikanske obligationer eller værdipapirer, udstedt i henhold til eller med tilladelse ifølge lov vedtaget af Kongressen, eller som skriver, trykker eller på anden måde indprenter et forretningskort eller en notits, annonce eller reklame på eller fastgør sådanne til et sådant amerikansk instrument, en obligation, et værdipapir eller en mønt, bødestraf i medfør af dette kapitel.