Τραπεζογραμμάτια και αποτροπή της παραχάραξης

Σε κάθε χώρα η αναπαραγωγή εικόνων τραπεζογραμματίων διέπεται από περιορισμούς νομικής φύσεως. Η παραχάραξη αποτελεί ποινικό αδίκημα και, παρ' όλο που οι περιορισμοί διαφέρουν από χώρα σε χώρα, σε ορισμένες χώρες απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή εικόνων τραπεζογραμματίων – έστω και για καλλιτεχνικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Ακόμη και σε χώρες όπου επιτρέπεται η περιορισμένη χρήση εικόνων τραπεζογραμματίων, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και απαιτήσεις. Ο παρόν δικτυακός τόπος παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή εικόνων τραπεζογραμματίων, καθώς και συνδέσεις σε εθνικούς δικτυακούς τόπους για περαιτέρω καθοδήγηση.


Αν και οι συνολικές οικονομικές απώλειες που η παραχάραξη συνεπάγεται για την κοινωνία είναι σε γενικές γραμμές περιορισμένες, αυτοί που πλήττονται περισσότερο είναι οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις, καθώς δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση για όσους δέχονται πλαστά τραπεζογραμμάτια. Τα πλαστά χρήματα μπορούν επίσης να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στο σύστημα πληρωμών, δημιουργώντας αβεβαιότητα στο κοινό όσον αφορά την αποδοχή μετρητών στις συναλλαγές.

Υπεύθυνη για τη διαχείριση αυτού του δικτυακού τόπου είναι η Ομάδα Κεντρικών Τραπεζών για την Αποτροπή της Παραχάραξης (Central Bank Counterfeit Deterrence Group -CBCDG). Η CBCDG έχει αναπτύξει ένα Σύστημα Αποτροπής της Παραχάραξης (Counterfeit Deterrence System - CDS), για την αποτροπή της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), εξοπλισμού ψηφιακής απεικόνισης και λογισμικού για την παραχάραξη τραπεζογραμματίων. Το CDS έχει υιοθετηθεί εθελοντικά από εταιρίες παραγωγής υλικού εξοπλισμού και λογισμικού και αποτρέπει τη χρήση Η/Υ και εργαλείων ψηφιακής απεικόνισης για την επεξεργασία ή αναπαραγωγή εικόνων προστατευμένων τραπεζογραμματίων. Το σύστημα δεν έχει τη δυνατότητα εντοπισμού Η/Υ ή εργαλείων ψηφιακής απεικόνισης.

Για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη χώρα ή τραπεζογραμμάτιο, κάντε κλικ στην αντίστοιχη περιοχή στο χάρτη ή επιλέξτε χώρα ή νόμισμα από το μενού επιλογής.

1.

Περιοχές:

Επιλέξτε μία περιοχή από το μενού επιλογής ή κάντε κλικ στο χάρτη παρακάτω.
 

Νόμισμα:

Χώρες:

Γλώσσες:

USD - δολάριο ΗΠΑ, τραπεζογραμμάτια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Αγγλικά

Αρμόδια αρχή:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Συνδέσεις:

Συμβούλιο Διοικητών του Ομοσπονδιακού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών των ΗΠΑ (Federal Reserve Board)

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tηλ.: +1 202 452 3535
Φαξ: +1 202 872 7533
E-mail: uscurrency@frb.gov

Κανόνες αναπαραγωγής

Εικόνες των τραπεζογραμματίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ

www.newmoney.gov

Συμβούλιο Διοικητών του Ομοσπονδιακού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών των ΗΠΑ (Federal Reserve Board)

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων:

Ο νόμος περί εντοπισμού πλαστών τραπεζογραμματίων του 1992 (Public Law 102-550, Code of Federal Regulations, Section 411, Title 31) επιτρέπει την αναπαραγωγή έγχρωμων εικόνων των δολαρίων ΗΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι:

  1. το μέγεθος της εικόνας είναι, γραμμικά, μικρότερο από τα ¾ ή μεγαλύτερο από το 1½ κάθε τμήματος του τραπεζογραμματίου που απεικονίζεται·
  2. η απεικόνιση είναι μονής όψεως·
  3. όλα τα αρνητικά και θετικά φιλμ, μήτρες, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, αρχεία γραφικών, μαγνητικά μέσα, οπτικές συσκευές αποθήκευσης και άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της παράστασης και περιέχουν πλήρεις ή μερικές εικόνες της παράστασης πρέπει να καταστρέφονται ή να διαγράφονται μετά την τελική τους χρήση.

Αναπαραγωγή σε έντυπα μέσα:

Αναπαραγωγή για διαφημιστικούς σκοπούς:
Στην Ενότητα 475, Κεφάλαιο 25, Τίτλος 18, Τμήμα Ι του Κώδικα των ΗΠΑ [Αντιγραφή ομολογιών ή τίτλων, διαφημίσεις] αναφέρεται ότι επιβάλλεται πρόστιμο σε όποιον σχεδιάζει, εγχαράσσει, τυπώνει, κατασκευάζει, εκτελεί, αναφέρει, εκδίδει, διανέμει, θέτει σε κυκλοφορία ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε επιχειρηματική ή επαγγελματική κάρτα, ειδοποίηση, πινακίδα, εγκύκλιο, έντυπη αγγελία ή διαφήμιση που προσιδιάζει σε οποιαδήποτε ομολογία ή τίτλο των ΗΠΑ που έχει εκδοθεί δυνάμει οποιουδήποτε νόμου του Κογκρέσου, ή γράφει, τυπώνει ή με οποιονδήποτε τρόπο εντυπώνει ή επικολλά, σε τέτοιο χρηματοδοτικό μέσο, ομολογία ή τίτλο ή σε οποιοδήποτε κέρμα των ΗΠΑ, οποιαδήποτε επιχειρηματική ή επαγγελματική κάρτα, ειδοποίηση ή διαφήμιση, ή οποιαδήποτε ειδοποίηση ή διαφήμιση.