Setelit ja väärentämisen torjunta

Rahan väärentäminen on rikos, ja setelien jäljentämistä rajoitetaan lailla kaikissa maissa. Eri maissa rajoitukset ovat erilaisia, mutta joissakin maissa setelien jäljentäminen – edes taiteelliseen tai mainoskäyttöön – on jo itsessään rikos. Niissäkin maissa, joissa jäljennöksiä saa käyttää tietyin rajoituksin, käytölle on asetettu tiukat säännöt. Näillä verkkosivuilla annetaan tietoa setelien jäljentämisestä, ja maakohtaisilta sivuilta saa lisätietoa.


Rahan väärentämisestä yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset ovat verraten alhaiset, ja todellisia uhreja ovat ne yksityishenkilöt ja yritykset, jotka vastaanottavat väärennettyjä seteleitä, sillä heille koituvia tappioita ei korvata. Väärä raha voi myös heikentää luottamusta maksujärjestelmiin ja saada ihmiset suhtautumaan epäilevästi käteiseen rahaan maksuvälineenä.

Näiden verkkosivujen taustalla on keskuspankkien yhteinen väärentämisen estämiseen tähtäävä ryhmä (Central Bank Counterfeit Deterrence Group, CBCDG). CBCDG on kehittänyt väärennöstentorjuntajärjestelmän (CDS), jonka avulla pyritään estämään tietokoneiden sekä kuvankäsittelylaitteiden ja -ohjelmien käyttäminen setelien väärentämiseen. Laite- ja ohjelmistovalmistajat ovat ottaneet vapaaehtoisesti käyttöön CDS, jolla estetään suojattujen setelien kuvien käsittely ja tulostaminen tietokoneelta. Tätä teknologiaa käyttäen ei kuitenkaan pystytä jäljittämään yksittäisiä tietokoneita tai kuvankäsittelyohjelmia.

Tietoa säännöistä yksittäisissä maissa tai tiettyjen setelien kuvien käytöstä saa joko valitsemalla kartalta tietyn alueen tai valitsemalla listasta tietyn alueen, maan tai rahan.

1.

Alueet:

Valitse alue pudotusvalikosta tai klikkaamalla allaolevaa karttaa
 

Valuutta:

Maat:

Kielet:

USD – Yhdysvaltain dollari, Yhdysvaltain keskuspankin setelit Amerikan Yhdysvallat englanti

Pankki tai muu rahaviranomainen:

Yhteystiedot:

Linkit:

Yhdysvaltain keskuspankki

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Puhelin: +1 202 452 3535
Faksi: +1 202 872 7533
Sähköposti: uscurrency@frb.gov

Jäljentämistä koskevat säännöt

Kuvia Yhdysvaltain setelirahoista

www.newmoney.gov

Yhdysvaltain keskuspankki

Yleistietoa setelien jäljentämisestä:

Hallintoviranomaisten antamien määräysten kokoelman (Code of Federal Regulations) 31 otsikon 411 alaotsikon alla olevan väärennösten tunnistamista koskevan lain (Counterfeit Detection Act, julkisoikeudellinen säädös 102-550 vuodelta 1992) mukaan värikuvat Yhdysvaltain rahasta ovat sallittuja edellyttäen, että:

  1. Kuva on kaikilta mittasuhteiltaan oikea ja kooltaan joko ¾ alkuperäisestä tai yli puolitoistakertainen verrattuna alkuperäiseen kuva-aiheeseen.
  2. Kuva on yksipuolinen.
  3. Kakki negatiivit, painolaatat, positiivit, digitaaliset kuvat, grafiikkatiedostot, magneettiset tai optiset tallenteet ja muut tallenteet, joita kuva-aiheen tai sen osan jäljennöksen valmistamisessa on käytetty, on tuhottava käytön jälkeen.

Setelijäljennökset painojulkaisuissa:

Jäljentäminen mainontatarkoituksessa:
Yhdysvaltain hallinnollisen määräyskokoelman osan I osaston 18 luvun 25 jaksossa 475 (valtion joukkovelkakirjojen ja arvopapereiden jäljittely mainonnassa) säädetään, että sille, joka piirtää, kaivertaa, painaa, valmistaa, toteuttaa, laskee liikkeeseen, julkaisee, levittää tai käyttää liiketoiminta- tai ammatillisessa tarkoituksessa sellaisia kortteja, ilmoituksia, julisteita, kiertokirjeitä, lehtisiä tai mainoksia, jotka muistuttavat Yhdysvaltain parlamentin antaman säädöksen nojalla liikkeeseen laskettuja tai hyväksyttyjä Yhdysvaltain joukkovelkakirjoja tai muita arvopapereita, tai joka kirjoittaa, leimaa tai muulla tavalla painaa tällaiselle instrumentille, joukkovelkakirjalle tai muulle arvopaperille taikka liittää niihin taikka johonkin Yhdysvaltain kolikkoon liiketoiminta- tai ammatillisessa tarkoituksessa kortin, ilmoituksen tai mainoksen tai minkä tahansa muun ilmoituksen tai mainoksen, määrätään tämän osaston nojalla sakko.