Novčanice i sprječavanje krivotvorenja

U svakoj zemlji postoje zakonska ograničenja reproduciranja slika novčanica. Krivotvorenje novčanica je kazneno djelo. U različitim zemljama ograničenja su različita, a u nekim je zemljama svaka reprodukcija slika novčanica – čak i u umjetničke svrhe i za oglašavanje – strogo zabranjena. Čak i u zemljama u kojima je dopuštena ograničena upotreba slika novčanica postoje točno određena pravila i zahtjevi. Na ovim mrežnim stranicama nalaze se informacije o reprodukciji slika novčanica i poveznice na mrežne stranice pojedinačnih zemalja na kojima se mogu pronaći daljnje upute.


Iako su za društvo, općenito gledano, gospodarske štete koje nastanu zbog krivotvorenja novca prilično ograničene, najviše su pogođeni pojedinci i poduzeća jer onima koji prihvate krivotvorenu novčanicu nitko ne nadoknađuje gubitak. Krivotvorine također mogu ugroziti povjerenje u platni sustav i spremnost ljudi da primaju gotovinu.

Za ove je mrežne stranice odgovorna Skupina središnjih banaka za sprječavanje krivotvorenja (Central Bank Counterfeit Deterrence Group, CBCDG). CBCDG je razvio sustav za sprječavanje krivotvorenja (Counterfeit Deterrence System, CDS) kako bi spriječio upotrebu osobnih računala, alata za obradu digitalnih slika i programske podrške za krivotvorenje novčanica. Proizvođači računala, računalne opreme i programske podrške dobrovoljno su prihvatili CDS, sustav kojim se sprječava akvizicija i reprodukcija slika zaštićenih novčanica pomoću osobnih računala i alata za obradu digitalnih slika. Tim se sustavom ne može pratiti upotreba osobnih računala i alata za obradu digitalnih slika.

Da biste došli do informacija koje se odnose na pojedinačnu zemlju ili do slike novčanice koju želite upotrijebiti, pritisnite odgovarajuću regiju na zemljovidu ili odaberite odgovarajuću zemlju ili valutu s popisa.

1.

Regije:

Odaberite regiju u izborniku ili na donjem zemljovidu
 

Valuta:

Države:

Jezici:

USD – američki dolar Sjedinjene Američke Države engleski

Nadležna banka ili odjel:

Podatci za kontakt:

Poveznice:

Federal Reserve Board

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Faks: +1 202 872 7533
E-adresa: uscurrency@frb.gov

Pravila o reprodukciji

Slike novčanica američkih dolara

www.newmoney.gov

Federal Reserve Board

Opći podatci o reprodukciji novčanica:

Zakon o otkrivanju krivotvorina iz 1992., javni zakon 102-550, članak 411. glava 31. Saveznih propisa (Detection Act of 1992, Public Law 102-550, in Section 411 of Title 31 of the Code of Federal Regulations) dopušta ilustracije novčanica američkih dolara u boji pod sljedećim uvjetima:

  1. dimenzije ilustracije moraju biti manje od 75 % odnosno veće od 150 % dimenzija svakog dijela ilustriranog predmeta
  2. ilustracija je jednostrana i
  3. svi negativi, ploče, pozitivi, digitalni mediji za pohranu podataka, grafičke datoteke, magnetski mediji, optički uređaji za pohranu podataka i svi drugi predmeti upotrijebljeni za izradu ilustracije, a koji sadržavaju cijele ili djelomične slike ilustracije po završetku upotrebe uništavaju se odnosno iz njih se brišu podatci.

Reprodukcija u tiskanim medijima:

Reprodukcija u svrhe oglašavanja:
Prema članku 475. odjeljku 25. glavi 18. Dijelu I. Zakona SAD‑a [Imitacija obveznica ili vrijednosnih papira; oglašavanje] onome tko oblikuje, ugravira, otisne, izradi, izvede ili stavi u optjecaj, izda, raspača ili upotrijebi posjetnice, obavijesti, plakate, okružnice, letke ili oglase koji izgledaju kao obveznica ili vrijednosni papir SAD-a koji su izdani na temelju zakona Kongresa ili su takvim zakonom odobreni, ili takvim obveznicama ili vrijednosnim papirima sliče; ili tko na takav instrument, obveznicu, vrijednosni papir ili kovanicu SAD-a napiše, otisne ili na neki drugi način u njih utisne ili im priloži posjetnicu, obavijest ili oglas, bez obzira na oblik, izreći će se kazna na temelju ove glave Zakona.