Bankjegyek és pénzhamisítás-elhárítás

A bankjegyekről másolat minden országban csak szigorú jogi keretek között készíthető. A pénzhamisítás bűncselekmény, és bár a jogi feltételek országonként eltérőek, bizonyos országokban a bankjegyek bárminemű reprodukálása – beleértve még a művészi vagy hirdetési célú utánzatkészítést is – szigorúan tilos. Még azokban az országokban is, ahol erre van némi lehetőség, az utánzatkészítés meghatározott szabályok és követelmények szerint történhet. Weboldalunk a bankjegyek reprodukálásáról ad tájékoztatást, az egyes országokról további útmutatás a megadott linkeken található.

Noha a társadalomnak összességében általában csak korlátozott mértékű gazdasági kárt okoz, mégis a magánszemélyeket és a vállalatokat érinti a legérzékenyebben, mivel annak, aki hamis bankjegyet fogad el, senki nem fizet kártérítést. A pénzhamisítás továbbá alááshatja a fizetési rendszerbe vetett bizalmat, így csökkentheti a lakosság készpénz-elfogadási hajlandóságát a fizetési tranzakciók során.

A weboldalt a Központi Bankok Pénzhamisítás-elhárítási Csoportja (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – CBCDG) gondozza.
A CBCDG fejlesztette ki a pénzhamisítás-elhárító rendszert (Counterfeit Deterrence System – CDS), amelyet önkéntes alapon számos piacvezető hardver- és szoftvergyártó cég átvett.A rendszerrel a CBCDG célja, hogy elrettentse a pénzhamisítókat a személyi számítógépek, a digitális képszerkesztő berendezések és szoftverek használatától. A rendszer megakadályozza, hogy a személyi számítógépek és a digitális képszerkesztő eszközök a védett bankjegyek képét rögzítsék, sokszorosítsák, nem alkalmas viszont a felhasználó kilétének megállapítására.

Amennyiben valamely konkrét országról vagy a felhasználni kívánt bankjegyképről kíván tájékozódni, kattintson a térképen a keresett régióra, vagy válassza ki a kívánt régió, ország vagy pénzeszköz nevét a listából.

1.

Térségek :

Válasszon egy térséget a listáról vagy kattintson a következő térképre!
 

Pénznem:

Országok:

Nyelvek:

USD - USA dollár, Federal Reserve bankjegyek Egyesült Államok angol

Hivatalos bank vagy szervezeti egység:

Elérhetőség:

Linkek:

Szövetségi Jegybanki Tanács (Federal Reserve Board)

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Fax: +1 202 872 7533
E-mail cím: uscurrency@frb.gov

Az utánzatok készítésére vonatkozó előírások

A Federal Reserve bankjegyek képei

www.newmoney.gov

Szövetségi Jegybanki Tanács (Federal Reserve Board)

Általános tájékoztatás a bankjegyutánzatok készítéséről:

A hamis pénz kiszűrésről szóló 1992-es törvény (The Counterfeit Detection Act) értelmében (Public Law 102-550) – amely a Szövetségi Törvénytár (Code of Federal Regulations) 31. címének 411. szakasza alatt található – megengedett színes illusztrációkat készíteni az amerikai valutáról azzal a feltétellel:

  1. hogy az illusztráció mérete minden egyes illusztrált egység lineáris méretének háromnegyedénél kisebb vagy másfélszeresénél nagyobb;
  2. hogy az illusztráció egyoldalas kivitelben készült; és
  3. az illusztráció készítésénél használt minden olyan negatív, lemez, pozitív, digitalizált tárolóeszköz, grafikai fájl, mágneses média, optikai tároló- és egyéb eszköz, amely az illusztrációról vagy annak valamely részéről képeket tartalmaz, az utolsó felhasználás után megsemmisítésre és/vagy törlésre került.

Utánzatok megjelenése a nyomtatott médiumokban:

Reklámcélú utánzatok:
Az Egyesült Államok Büntetőtörvénykönyve I. részének 18. főcíme alatt a 25. fejezet 475. szakasza [adóslevelek vagy értékpapírok utánzása; reklámok] kimondja, hogy az, aki bármilyen névjegyet, hirdetményt, plakátot, körlevelet, hirdetőcédulát vagy reklámot az Egyesült Államok Kongresszusának bármely törvénye alapján vagy annak felhatalmazásával kibocsátott kötelezvényhez vagy értékpapírhoz hasonlóra tervez, metsz, nyomtat vagy állít elő, vagy ilyet bocsát ki, hoz forgalomba, terjeszt, köröz vagy használ, vagy más formában nyom bármilyen hivatalos vagy nem hivatalos névjegyet, hirdetményt vagy reklámot az Egyesült Államok bármely instrumentumára, adóslevelére, értékpapírjára vagy érméjére, vagy csatol ilyet hozzájuk e pont alapján pénzbüntetéssel szankcionálandó.