Banknotai ir jų padirbinėjimo prevencija

Visose šalyse banknotų atvaizdų atgaminimui taikomi teisiniai apribojimai, o valiutos padirbinėjimas laikomas nusikaltimu. Šalių taikomi apribojimai skiriasi, tačiau kai kuriose šalyse atkurti banknotų atvaizdus griežtai draudžiama, net ir mene ar reklamoje. Tose šalyse, kuriose leidžiama ribotai naudoti banknotų atvaizdus, galioja specialios taisyklės ir reikalavimai. Šioje interneto svetainėje rasite informacijos apie banknotų atvaizdų atkūrimą ir nuorodas į šalių interneto svetaines su tolesniais nurodymais.

Nors bendri ekonominiai nuostoliai, kuriuos dėl valiutos padirbinėjimo patiria visuomenė, paprastai yra nedideli, labiausiai nukenčia pavieniai asmenys ir įmonės, nes priėmusiesiems padirbtus banknotus nuostolių niekas neatlygina. Be to, dėl padirbtos valiutos gali sumažėti pasitikėjimas mokėjimų sistema, nes visuomenė ima dvejoti, ar atlikti operacijas grynaisiais pinigais.

Už šią interneto svetainę atsakinga Centrinių bankų banknotų padirbinėjimo prevencijos grupė (angl. Central Bank Counterfeit Deterrence Group, CBCDG). CBCDG sukūrė banknotų padirbinėjimo prevencijos sistemą (angl. counterfeit deterrence system, CDS). Šia sistema užkertamas kelias naudoti asmeninius kompiuterius, skaitmeninio atvaizdavimo įrangą ir programinę įrangą banknotams padirbinėti. Kompiuterių aparatinės ir programinės įrangos gamintojai savanoriškai įdiegė šią sistemą. Ji neleidžia fiksuoti ar atkurti apsaugotų banknotų atvaizdų asmeniniais kompiuteriais ir skaitmeninio atvaizdavimo priemonėmis. Ši technologija nėra pritaikyta sekti asmeninio kompiuterio ar skaitmeninio atvaizdavimo priemonių naudojimo.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie konkrečią šalį arba apie norimą panaudoti banknoto atvaizdą, spustelėkite žemėlapyje ant atitinkamo regiono arba pasirinkite regioną, šalį ar valiutą iš sąrašo.

1.

Regionai:

Pasirinkite regioną iš sąrašo arba spustelėkite ant žemėlapio.
 

Valiuta:

Šalys:

Kalbos:

USD – JAV doleris; Federalinių rezervų banknotai Jungtinės Amerikos Valstijos anglų

Oficialus bankas arba skyrius:

Kontaktinė informacija:

Nuorodos:

Federal Reserve Board

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Faksas: +1 202 872 7533
El. paštas: uscurrency@frb.gov

Susiję teisės aktai

Federalinių rezervų banknotų atvaizdai

www.newmoney.gov

Federalinės rezervų sistemos valdyba

Bendra informacija apie banknotų atkūrimą:

Pagal 1992 m. Padirbtų banknotų aptikimo įstatymą (angl. Counterfeit Detection Act, Public Law 102-550) ir federalinių nuostatų kodekso 31 straipsnio 411 skirsnį (angl. Code of Federal Regulations, Title 31, Section 411), leidžiama atkurti spalvotas JAV valiutos kopijas, jeigu:

  1. iliustracijos dydis yra trimis ketvirtadaliais mažesnis arba pusantro karto didesnis negu originalus elementas;
  2. iliustracija yra vienpusė;
  3. visi negatyvai, plokštelės, pozityvai, skaitmeninės duomenų kaupimo laikmenos, grafikos rinkmenos, kompiuterinės laikmenos, optiniai duomenų kaupimo įtaisai ir kitos priemonės, kurios buvo naudojamos gaminant iliustracijas, kuriose pavaizduota visas arba dalinis iliustracijos atvaizdas, pabaigus naudoti yra sunaikinamos ir (arba) ištrinamos.

Banknotų atvaizdų naudojimas spausdintose žiniasklaidos priemonėse:

Banknotų atvaizdų naudojimas reklamos tikslais:
JAV Kodekso I dalies 18 antraštinės dalies 25 skyriaus 475 skirsnyje [Įsipareigojimų arba vertybinių popierių imitavimas; reklama] nustatyta, kad asmenys, kurie kuria, graviruoja, spausdina, gamina ar realizuoja arba skelbia, leidžia, teikia, platina ar naudoja kokią nors vizitinę ar profesinę kortelę, skelbimą, plakatą, aplinkraštį, reklaminį lapelį ar reklamą, kurie primena ar yra kažkuo panašūs į kokį nors JAV įsipareigojimą ar vertybinį popierių, kuris buvo išleistas ar kuriam leidimas buvo suteiktas pagal kokį nors Kongreso įstatymą, arba rašo, spausdina ar kitaip spaudžia ar susieja kurią nors iš tokių priemonių, įsipareigojimą, vertybinį popierių ar JAV monetą su kokia nors vizitine ar profesine kortele, skelbimu ar reklama arba bet kokiu kitu skelbimu ar reklama, yra baudžiami pagal šią antraštinę dalį.