Banknotes un banknošu viltošanas novēršana

Katrā valstī pastāv juridiskie ierobežojumi attiecībā uz banknošu reproducēšanu. Naudas viltošana ir noziegums un, lai gan dažādās valstīs ierobežojumi atšķiras, ir valstis, kurās jebkāda banknošu reproducēšana – pat mākslinieciskos vai reklāmas nolūkos – ir stingri aizliegta. Pat tajās valstīs, kur ierobežotos gadījumos drīkst izmantot banknošu attēlus, pastāv īpaši noteikumi un prasības. Šajā interneta vietnē pieejama informācija par banknošu attēlu reproducēšanu un saites uz attiecīgajām interneta vietnēm sīkākai informācijai.


Lai gan kopējie ekonomiskie zaudējumi, ko sabiedrībai nodara naudas viltošana, parasti ir ierobežoti, par tās upuriem, kas cieš vislielāko ļaunumu, kļūst atsevišķas personas un uzņēmumi, jo tie, kas pieņēmuši viltotas banknotes, nesaņem nekādu kompensāciju. Turklāt naudas viltojumi var mazināt uzticību maksājumu sistēmai un radīt sabiedrībā nedrošību attiecībā uz skaidras naudas saņemšanu darījumos.

Centrālo banku viltošanas novēršanas grupa (CBCDG) ir atbildīga par šo interneta vietni. CBCDG ir izveidojusi Viltošanas novēršanas sistēmu (CDS), kuras mērķis ir novērst personālo datoru, digitālo attēlu apstrādes iekārtu un programmatūras izmantošanu banknošu viltošanā. CDS, ko brīvprātīgi pieņēmuši datortehnikas un programmatūras ražotāji, neļauj izmantot personālos datorus un digitālo attēlu apstrādes līdzekļus, lai iegūtu vai reproducētu aizsargātu banknošu attēlus. Ar šīs tehnoloģijas palīdzību nav iespējams izsekot personālā datora vai digitālo attēlu apstrādes līdzekļa lietošanu.

Lai iegūtu informāciju par konkrētu valsti vai banknotes attēlu, kuru vēlaties izmantot, uzklikšķiniet uz atbilstošā reģiona kartē jeb sarakstā izvēlieties reģionu, valsti vai valūtu.

1.

Reģioni:

Sarakstā izvēlieties reģionu vai uzklikšķiniet uz zemāk redzamās kartes.
 

Valūta:

Valstis:

Valodas:

USD – ASV dolārs, Federālo rezervju naudaszīmes Amerikas Savienotās Valstis angļu

Oficiālā banka vai nodaļa:

Kontaktinformācija:

Saites:

Federal Reserve Board

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tālr.: +1 202 452 3535
Fakss: +1 202 872 7533
E-pasts: uscurrency@frb.gov

Reproducēšanas noteikumi

Federālo rezervju banknošu attēli

www.newmoney.gov

Federal Reserve Board

Vispārēja informācija par banknošu reproducēšanu

Saskaņā ar 1992. gada "Viltojumu atklāšanas aktu" (Publisko tiesību 102-550 tiesību akts), Federālo noteikumu kodeksa 31. nodaļas 411. sadaļu atļautas krāsainas ASV naudas zīmju ilustrācijas ar noteikumu, ka:

  1. ilustrācijas izmērs lineārā dimensijā ir mazāks nekā ¾ vai lielāks nekā 1½ par katru ilustrētā elementa daļu;
  2. ilustrācija attēlo tikai vienu pusi un
  3. visi negatīvi, plates, pozitīvi, digitālās atmiņas iekārtas, grafiskie faili, magnētiskās iekārtas, optiskās atmiņas iekārtas un jebkādi citi līdzekļi, ko izmanto ilustrāciju izgatavošanai un kas ietver ilustrācijas attēlu vai kādu tā daļu, pēc izmantošanas beigām tiek iznīcināti vai attēls no tiem tiek dzēsts.

Reproducēšana iespieddarbos:

Reproducēšana reklāmas nolūkos:
ASV Kodeksa 475. panta 25. nodaļas 18. sadaļas I daļā [Obligāciju vai vērtspapīru atdarināšana, sludinājumi] noteikts, ka katram, kurš zīmē, gravē, iespiež, izgatavo, īsteno, laiž apgrozībā, emitē, izplata vai izmanto jebkādu uzņēmuma vai profesionālo vizītkarti, paziņojumu, plakātu, apkārtrakstu, reklāmlapu vai sludinājumu, kas atgādina jebkuru saskaņā ar Kongresa tiesību aktu emitētu vai sankcionētu ASV obligāciju vai vērtspapīru, vai raksta, iespiež vai citādi pievieno, vai piestiprina pie jebkāda šāda instrumenta, obligācijas vai vērtspapīra vai jebkuras ASV monētas uzņēmuma vai profesionālo vizītkarti, paziņojumu vai sludinājumu vai jebkādu paziņojumu vai sludinājumu, tiks uzlikta soda nauda saskaņā ar šo sadaļu.