Karti tal-flus u deterrenti kontra l-falsifikazzjoni tal-flus

Kull pajjiż għandu restrizzjonijiet legali dwar ir-riproduzzjoni tax-xbihat tal-karti tal-flus. Il-falsifikazzjoni tal-munita hija reat u filwaqt li r-restrizzjonijiet ivarjaw minn pajjiż għall-ieħor, f’xi pajjiżi kull riproduzzjoni ta’ xbihat tal-karti tal-flus – anki għal użu artistiku jew għar-reklamar – hija strettament ipprojbita. Anki f’pajjiżi li jippermettu xi użu limitat tax-xbihat tal-karti tal-flus, hemm regoli u rekwiżiti speċifiċi. Din il-websajt tagħti tagħrif dwar ir-riproduzzjoni tax-xbihat tal-karti tal-flus u, għal iżjed tagħrif, fiha links għal websajts ta’ pajjiżi individwali.

Waqt li t-telf ekonomiku totali għas-soċjetà kkawżat mill-falsifikazzjoni tal-flus huwa ġeneralment limitat, il-vittmi li jġarrbu l-ikbar ħsara huma l-individwi u n-negozji, minħabba li ħadd ma jirrimborża lil min jilqa’ karti tal-flus foloz. Il-flus foloz jistgħu wkoll itellfu l-fiduċja fis-sistema tal-ħlas u b’hekk il-pubbliku jibda jħossu inċert jekk għandux jaċċetta flus kontanti għat-tranżazzjonijiet.

Il-grupp maħtur mill-banek ċentrali biex jiskoraġġixxi l-falsifikazzjoni tal-flus (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – CBCDG) huwa responsabbli għal din il-websajt. Sistema li tiskoraġġixxi l-falsifikazzjoni tal-karti tal-flus (Counterfeit Deterrence System – CDS) ġiet żviluppata mis-CBCDG biex tiskoraġġixxi l-użu ta’ kompjuters personali, apparat tax-xbihat diġitali u softwer għall-falsifikazzjoni. Manifatturi tal-ħardwer u s-softwer adottaw is-CDS minn jeddhom biex kompjuters personali u apparat tax-xbihat diġitali ma jkunux jistgħu jikkupjaw jew jirriproduċu x-xbieha ta’ karta tal-flus protetta. Din it-teknoloġija ma żżommx rekord ta’ kif jintuża kompjuter personali jew apparat li jirriproduċi xbihat diġitali.

Għal tagħrif speċifiku dwar xi pajjiżi jew xbihat ta’ karti tal-flus partikolari li tkun trid tuża, klikkja fuq ir-reġjun fil-mappa jew agħżel il-pajjiż jew il-munita mil-lista.

1.

Reġjuni:

Agħżel reġjun mil-lista jew klikkja fuq il-mappa ta' hawn taħt
 

Valuta:

Pajjiżi:

Lingwi:

USD – dollaru Amerikan, Federal Reserve notes Stati Uniti ta’ l-Amerika Ingliż

Bank jew dipartiment uffiċjali:

Tagħrif dwar kuntatti:

Referenzi:

Federal Reserve Board

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Fax: +1 202 872 7533
Email: uscurrency@frb.gov

Regoli dwar ir-riproduzzjoni

Xbihat ta’ karti tal-flus tal-Federal Reserve

www.newmoney.gov

Federal Reserve Board

Tagħrif ġenerali dwar ir-riproduzzjoni tal-karti tal-flus:

L-Att dwar is-Sejbien tal-Flus Foloz 1992, Liġi Pubblika 102-550, f’Sezzjoni 411 tat-Titolu 31 tal-Code of Federal Regulations, jippermetti l-illustrazzjonijiet bil-kulur tal-valuta Amerikana bil-patt illi:

  1. L-illustrazzjoni tkun iżgħar minn tliet kwarti jew iżjed minn darba u nofs, mit-tul jew mill-wisa’, ta’ kull parti ta’ l-oġġett illustrat;
  2. l-illustrazzjoni tkun fuq naħa waħda biss; u
  3. in-negattivi, pjanċi, ritratti, l-mezzi ta’ reġistrazzjoni diġitali, l-fajls grafiċi, l-medja manjetika, l-mezzi ta’ ħażna ottika u l-mezzi l-oħra kollha użati biex issir l-istampa li jkollhom fihom xbihat kompleti jew inkompleti ta’ l-istampa għandhom jiġu meqruda, eliminati jew mħassra wara li jkunu ntużaw għall-aħħar darba.

Riproduzzjoni fil-mezzi ta’ komunikazzjoni stampati:

Riproduzzjoni għall-finijiet ta’ reklamar:
It-Taqsima 475, Kapitolu 25, Titlu 18, Parti I tal-Kodiċi tal-Istati Uniti [l-imitazzjoni ta’ obbligi jew titoli; riklami] tiddikjara li kull min jiddisinja, jinċidi, jistampa, jagħmel, jew jesegwixxi, jew ilissen, joħroġ, iqassam, jiċċirkola, jew juża kwalunkwe kard personali jew professjonali, avviż, kartellun, ċirkolari, fuljett, jew riklam li jkun jixbah jew ikun simili għal kwalunkwe obbligu jew titolu tal-Istati Uniti maħruġ skont kwalunkwe Att tal-Kungress, jew awtorizzat minnu, jew jikteb, jistampa, jew b’xi mod jimprimi jew jehmeż ma’ tali strument, obbligu jew titolu, jew ma’ kwalunkwe munita tal-Istati Uniti, kwalunkwe kard personali jew professjonali, avviż, jew riklam, jew kwalunkwe avviż jew riklam hu x’inhu, jeħel multa skont dan it-titlu.