Bankbiljetten en bestrijding van vervalsing

In elk land gelden wettelijke beperkingen voor de reproductie van afbeeldingen van bankbiljetten. Het vervalsen van geld is een misdrijf, en hoewel de beperkingen van land tot land verschillen, is reproductie van afbeeldingen van bankbiljetten – zelfs voor kunstzinnig gebruik of voor reclame – in sommige landen strikt verboden. Zelfs in landen waar beperkt gebruik van afbeeldingen van bankbiljetten is toegestaan, geldt specifieke wet- en regelgeving. Op deze website vindt u informatie over de reproductie van afbeeldingen van bankbiljetten en links naar nationale websites voor verdere aanwijzingen.

Hoewel de totale economische schade die de maatschappij wordt berokkend als gevolg van valsemunterij doorgaans beperkt is, zijn de slachtoffers die er het meest onder te lijden hebben, particulieren en bedrijven, omdat niemand degenen die vals geld aannemen, schadeloos stelt. Vals geld kan tevens het vertrouwen in het betalingssysteem ondermijnen, waardoor het publiek onzeker wordt over het accepteren van geld voor transacties.

Deze website wordt beheerd door de Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) [Centrale-bankgroep ter bestrijding van vervalsing]. De CBCDG heeft het Counterfeit Deterrence System (CDS) ontwikkeld, dat tot doel heeft het gebruik van pc's, apparatuur voor het verwerken van digitale beelden en software voor het vervalsen van bankbiljetten tegen te gaan. Het CDS is door hardware- en softwareproducenten op vrijwillige basis geïmplementeerd en voorkomt dat pc's en apparatuur voor het verwerken van digitale beelden, afbeeldingen van auteursrechtelijk beschermde bankbiljetten vastleggen of reproduceren. Het CDS kan echter niet nagaan hoe pc's of digitale apparatuur voor het verwerken van digitale beelden, worden gebruikt.

Voor gedetailleerde informatie over een specifiek land of de bankbiljetafbeelding die u wilt gebruiken, hoeft u slechts te klikken op een regio op de landkaart, of een regio, land of valuta uit de dropdownmenu’s te kiezen.

1.

Regio's:

Kies een regio uit de lijst of klik op de kaart hieronder.
 

Valuta:

Landen:

Talen:

USD – Amerikaanse dollar, Federal Reserve-biljetten Verenigde Staten van Amerika Engels

Officiële bank of ministerie:

Contactinformatie:

Links:

Federal Reserve Board

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Fax: +1 202 872 7533
E-mail: uscurrency@frb.gov

Reproductieregels

Afbeeldingen van Federal Reserve-bankbiljetten

www.newmoney.gov

Federal Reserve Board

Algemene informatie over de reproductie van bankbiljetten:

In de Counterfeit Detection Act of 1992, Public Law 102-550, worden in Section 411 van Title 31 van de Code of Federal Regulations, gekleurde illustraties van US-bankbiljetten toegestaan, mits:

  1. de illustratie lineair minder dan drievierde van de omvang of meer dan anderhalf keer de omvang van elk deel van het geïllustreerde onderdeel heeft;
  2. de illustratie eenzijdig is; en
  3. alle negatieven, platen, positieven, gedigitaliseerde opslagmedia, grafische bestanden, magnetische media, optische opslagapparatuur en andere zaken die worden gebruikt voor het maken van de illustratie en die volledige of gedeeltelijke afbeeldingen van de illustratie bevatten, worden vernietigd of gewist na het laatste gebruik.

Reproductie in gedrukte media:

Reproductie voor reclamedoeleinden:
Section 475, Chapter 25, Title 18, Part I van de US Code [Het namaken van obligaties of waardepapieren; advertenties] stelt dat een ieder die een visitekaartje, aankondiging, bord, circulaire, strooibiljet, of advertentie ontwerpt, grafeert, drukt, maakt, of uitvoert, of uit, uitgeeft, distribueert, in circulatie brengt, of gebruikt, gelijkend op of gelijksoortig aan een obligatie of waardepapier van de Verenigde Staten uitgegeven krachtens of gemachtigd door een Wet van het Congres, of die op of aan een dergelijk instrument, obligatie, of waardepapier, of enige munt van de Verenigde Staten, een visitekaartje, aankondiging, of advertentie schrijft, drukt, of op enigerlei andere wijze afdrukt of aanhecht, krachtens deze titel wordt beboet.