Bancnotele şi descurajarea contrafacerii

Fiecare ţară impune restricţii juridice în ceea ce priveşte reproducerea imaginilor bancnotelor. Falsificarea de monedă este o infracţiune şi, deşi restricţiile variază de la o ţară la alta, în anumite ţări, orice reproducere a imaginilor bancnotelor, inclusiv în scopuri artistice sau publicitare, este strict interzisă. Chiar şi în ţările care permit o utilizare limitată a imaginilor bancnotelor, există norme şi cerinţe specifice. Acest website oferă informaţii privind reproducerea imaginilor bancnotelor şi linkuri către website-uri naţionale care conţin informaţii suplimentare.

Dacă pierderile economice aduse societăţii prin falsificarea de monedă sunt, în general, limitate, victimele principale ale fenomenului sunt persoanele şi societăţile comerciale, deoarece cei care acceptă bancnote false nu sunt despăgubiţi. De asemenea, falsificarea de monedă poate submina încrederea în sistemul de plăţi, publicul ezitând să accepte numerar în cadrul tranzacţiilor.

Acest website este gestionat de Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) – Grupul de descurajare a falsificării. CBCDG a conceput un sistem de prevenire a falsificării, care are rolul de a descuraja folosirea calculatoarelor personale, a echipamentelor şi a programelor informatice de prelucrare a imaginilor digitale în scopul contrafacerii. Sistemul de descurajare a falsificării a fost adoptat voluntar de producătorii de hardware şi software şi împiedică preluarea sau reproducerea imaginii unei bancnote protejate cu ajutorul calculatoarelor personale şi al instrumentelor de prelucrare a imaginilor digitale. Această tehnologie nu permite urmărirea folosirii unui calculator personal sau a instrumentelor de prelucrare a imaginilor digitale.

Pentru informaţii specifice privind o anumită ţară sau imaginea unei bancnote pe care doriţi să o utilizaţi, faceţi clic pe regiunea respectivă de pe hartă sau selectaţi din listă ţara sau moneda care vă interesează.

1.

Regiuni:

Selectaţi o regiune din listă sau faceţi clic pe harta de mai jos.
 

Monedă:

Ţară:

Limbă:

USD – dolar SUA, bancnote ale Federal Reserve Statele Unite ale Americii engleză

Banca sau autoritatea responsabilă:

Date de contact:

Linkuri:

Federal Reserve Board

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Fax: +1 202 872 7533
Email: uscurrency@frb.gov

Reguli de reproducere

Imagini de bancnote ale Federal Reserve

www.newmoney.gov

Federal Reserve Board

Informaţii generale privind reproducerea bancnotelor:

Legea privind detectarea falsurilor din 1992 (Counterfeit Detection Act), Drept public (Public Law) 102-550, secţiunea 411, titlul 31 din Codul regulamentelor federale (Code of Federal Regulations), autorizează ilustraţiile color ale monedei americane, în următoarele condiţii:

  1. dimensiunile liniare ale ilustraţiei să fie de maxim 75% sau de minim 150% faţă de dimensiunile fiecărei părţi a obiectului ilustrat;
  2. ilustraţia să aibă o singură faţă; şi
  3. toate negativele, plăcile de imprimare, pozitivele, dispozitivele digitale de stocare, fişierele grafice, suporturile magnetice, dispozitivele optice de stocare şi alte dispozitive utilizate la producerea ilustraţiilor, care conţin imagini parţiale sau complete ale ilustraţiei, să fie distruse şi/sau şterse după utilizarea finală.

Reproducerea pe suporturi tipărite:

Reproducerea în scopuri publicitare:
Secţiunea 475, capitolul 25, titlul 18, partea I din Codul SUA [Imitarea obligaţiunilor sau a titlurilor de valoare; anunţuri publicitare] prevede că oricine concepe, gravează, tipăreşte, realizează sau execută, ori lansează, emite, distribuie, pune în circulaţie sau utilizează orice carte de vizită sau profesională, înştiinţare, placardă, circulară, înscris de mână sau anunţ publicitar asemănător sau similar oricăreia dintre obligaţiunile sau titlurile de valoare ale Statelor Unite emise sau autorizate printr un act legislativ al Congresului sau scrie, tipăreşte, sau, în orice alt fel, imprimă sau ataşează oricărui asemenea instrument, obligaţiune ori titlu de valoare, sau orice monedă a Statelor Unite, orice carte de vizită sau profesională, înştiinţare sau anunţ publicitar, sau orice altă înştiinţare sau anunţ publicitar, este amendat conform dispoziţiilor prezentului titlu.