Bankovci in preprečevanje ponarejanja

V vsaki državi obstajajo pravne omejitve za reproduciranje slik bankovcev. Ponarejanje valute je kaznivo dejanje in čeprav se omejitve od države do države razlikujejo, je v nekaterih državah vsakršno reproduciranje slik bankovcev – tudi za umetniške ali oglaševalske namene – strogo prepovedano. Celo v državah, kjer je uporaba slik bankovcev v omejenem obsegu dovoljena, obstajajo specifična pravila in zahteve. Ta spletna stran zato posreduje informacije o reproduciranju slik bankovcev in povezave na spletne strani za posamezne države.


Za družbo kot celoto ponarejanje sicer ne predstavlja večje gospodarske škode, zato pa močno prizadene posameznike in podjetja, ki sprejmejo ponarejene bankovce, saj zanje nikjer ni mogoče dobiti povračila škode. Ponarejanje lahko zmanjšuje tudi zaupanje javnosti v plačilni sistem in pripravljenost ljudi, da bi sprejeli gotovino.

To spletno stran upravlja centralnobančna skupina za preprečevanje ponarejanja CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group). Skupina je razvila sistem za preprečevanje ponarejanja CDS (Counterfeit Deterrence System), čigar namen je omejiti uporabo osebnih računalnikov in programov za obdelavo slik pri ponarejanju denarja. Sistem, ki ga je doslej prostovoljno sprejela vrsta vodilnih proizvajalcev strojne in programske opreme, preprečuje zajetje in izdelavo slik zaščitenih bankovcev v osebnih računalnikih in orodjih za obdelavo digitalnih slik. CDS ne zbira podatkov o uporabi programske in strojne opreme za obdelavo digitalnih slik. 

Če želite o pravilih, ki veljajo v določeni državi, ali o sliki bankovca, ki jo želite uporabiti, izvedeti več, kliknite ustrezno regijo na zemljevidu ali v spustnih menijih izberite regijo, državo ali valuto.

1.

Regija:

Izberite regijo na seznamu ali na spodnjem zemljevidu.
 

Valuta:

Države:

Jeziki:

USD – ameriški dolar Združene države Amerike Angleščina

Pristojna banka ali oddelek:

Stik:

Povezave:

Federal Reserve Board

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Faks: +1 202 872 7533
E-pošta: uscurrency@frb.gov

Pravni okvir

Slike bankovcev ameriških dolarjev

www.newmoney.gov

Federal Reserve Board

Splošni podatki o reprodukciji bankovcev:

Zakon o odkrivanju ponaredkov iz leta 1992, Javno pravo 102-550, v poglavju 411 naslova 31 Kodeksa zveznih predpisov (Counterfeit Detection Act of 1992, Public Law 102-550, Section 411 of Title 31 of the Code of Federal Regulations) dovoljuje barvne ilustracije valute ZDA, pod pogojem, da:

  1. je ilustracija premosorazmerno manjša od štirih petin ali večja od ene in pol velikosti posameznega dela ilustriranega motiva;
  2. je ilustracija enostranska, in
  3. so vsi negativi, plošče, pozitivi, digitalne shrambe podatkov, slikovne datoteke, magnetni mediji, optične shrambe podatkov in druga sredstva, ki so bila uporabljena pri izdelavi ilustracij in na katerih so shranjeni deli ali celotne slike teh ilustracij, po končni uporabi uničeni oz. so z njih zbrisani vsi ustrezni podatki.

Reprodukcije v tiskanih medijih:

Reprodukcije za oglaševalne namene:
Razdelek 475, poglavje 25, naslov 18, 1. del zakonika ZDA [posnemanje obveznic ali vrednostnih papirjev, oglasna sporočila] določa, da bo vsakdo, ki oblikuje, gravira, natisne, izdela ali izvede, izreče, izda, razdeljuje, daje v obtok ali uporablja katero koli poslovno kartico ali vizitko, obvestilo, plakat, okrožnico, letak ali oglasno sporočilo, ki je podobno kateri koli obveznici ali vrednostnemu papirju ZDA, izdanem na podlagi katerega koli zakona, ali odobrenega z njim, ter vsakdo, ki napiše, natisne ali drugače nanese ali pritrdi na kateri koli tak instrument, obveznico ali vrednostni papir ali kateri koli kovanec ZDA, poslovno kartico ali vizitko, obvestilo ali oglasno sporočilo kaznovan z denarno kaznijo v skladu s tem razdelkom zakonika ZDA.