Sedlar - Förhindrande av förfalskning

Varje land har juridiska restriktioner beträffande reproduktion av bilder på sedlar. Valutaförfalskning är ett brott. Restriktionerna varierar från land till land och i några länder är det strängt förbjudet att reproducera bilder på sedlar även i konstnärligt syfte eller för marknadsföring. Även i de länder som tillåter begränsad användning av bilder på sedlar finns det speciella regler och krav. På den här webbplatsen får du information om reproduktion av bilder på sedlar och det finns länkar till nationella webbplatser för ytterligare information.


För samhället i stort är den ekonomiska förlusten i samband med valutaförfalskning begränsad. Det är i stället enskilda personer och företag som skadas mest eftersom ingen ersätter den som tagit emot falska sedlar. Falsk valuta kan också undergräva förtroendet för betalningssystemet och göra folk osäkra om att ta emot kontanter för transaktioner.

Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) har ansvar för denna webbplats. CBCDG har utvecklat ett system (counterfeit deterrence system, CDS) för att hindra att persondatorer, utrustning för digital bildframställning och programvara används för sedelförfalskning. CDS har frivilligt antagits av maskin- och programvarutillverkare och hindrar persondatorer och utrustning för digital bildframställning från att ta upp och reproducera bilder av en skyddad sedel. Tekniken kan inte spåra användning av persondatorer eller utrustning för digital bildframställning.

För information om ett speciellt land eller en sedelbild du vill använda, klicka på det geografiska området på kartan eller välj land eller valuta i listan.

1.

Regioner

Välj en region från listan eller klicka på kartan nedan.
 

Valuta

Länder

Språk

USD – USA-dollar USA Engelska

Officiell bank eller ansvarig myndighet

Kontakt

Länkar

Federal Reserve Board

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tfn: +1 202 452 3535
Fax: +1 202 872 7533
E-post: uscurrency@frb.gov

Regler för reproducering

Bilder av sedlar från USA

www.newmoney.gov

Federal Reserve Board

Allmän information om reproducering av sedlar

The Counterfeit Detection Act of 1992, Public Law 102-550, in Section 411 of Title 31 of the Code of Federal Regulations, tillåter färgillustrationer av USA-valuta om:

  1. Illustrationerna är mindre än tre fjärdedelar, eller mer än en och en halv gång större, längd och bredd, av varje del som avbildas.
  2. Illustrationen är bara tryckta på en sida.
  3. Alla negativ, plåtar, positiv, digitala förvaringsmedier, grafiska filer, magnetiska media, optiska förvaringsmedia och alla annan utrustning som används för att tillverka illustrationen som innehåller in bild av illustrationen eller delvisa bilder av den ska förstöras och/eller raderas efter användningen.

Reproduktion in printed media:

Reproduktion för reklamändamål:
Section 475,Chapter 25, Title 18, Part I of the US Code [om efterbildning av obligationer eller värdepapper; reklam] anger att den som formger, graverar, trycker, tillverkar eller skapar, eller sätter i omlopp, utger, distribuerar, cirkulerar, eller använder ett visitkort, anslag, plakat, broschyr, flygblad, eller annons som liknar amerikanska obligationer eller värdepapper utgivna eller med tillåtelse av en lag godkänd av Kongressen eller som skriver, trycker eller på annat sätt präglar på eller fäster ett sådant amerikanskt instrument, obligation eller värdepapper eller mynt på ett visitkort, broschyr,annons eller eller någon form av reklam ska beläggas med böter i enlighet med detta stycke.