Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις

Τι είναι η CBCDG;

Η Ομάδα Κεντρικών Τραπεζών για την Αποτροπή της Παραχάραξης (Central Bank Counterfeit Deterrence Group - CBCDG) είναι μια ομάδα 32 κεντρικών τραπεζών και αρχών αρμόδιων για την εκτύπωση τραπεζογραμματίων, η οποία συγκροτήθηκε έπειτα από αίτημα των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της Ομάδας των 10 (G10). Αποστολή της είναι να διερευνά νέες απειλές για την ασφάλεια των τραπεζογραμματίων και να προτείνει λύσεις προς εφαρμογή από τις αρχές έκδοσης τραπεζογραμματίων.

Η CBCDG υποστηρίζει και αναπτύσσει τεχνολογίες που αποτρέπουν τη χρήση ψηφιακού εξοπλισμού για την παραχάραξη τραπεζογραμματίων.

Οι 32 κεντρικές τράπεζες μέλη της προέρχονται από τις ακόλουθες 31 χώρες: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδά, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία. Μέλος είναι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Οι διοικητές της Ομάδας των 10 αντιπροσωπεύουν τις κεντρικές τράπεζες των ακόλουθων 11 χωρών: Βελγίου, Γαλλίας, Γερμανίας, Ελβετίας, Ηνωμένου Βασιλείου, ΗΠΑ, Ιαπωνίας, Ιταλίας, Καναδά, Ολλανδίας, Σουηδίας.

Γιατί η CBCDG καταπολεμά την παραχάραξη τραπεζογραμματίων;

Η παραχάραξη αποτελεί ποινικό αδίκημα. Τα πλαστά τραπεζογραμμάτια δεν έχουν καμία αξία.

Αν και οι συνολικές οικονομικές απώλειες που συνεπάγεται για την κοινωνία είναι σε γενικές γραμμές περιορισμένες, αυτοί που πλήττονται περισσότερο είναι οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις, καθώς δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση για όσους δέχονται πλαστά τραπεζογραμμάτια. Τα πλαστά χρήματα μπορούν επίσης να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στο σύστημα πληρωμών, δημιουργώντας αβεβαιότητα στο κοινό όσον αφορά την αποδοχή μετρητών στις συναλλαγές.

Οι κεντρικές τράπεζες αποτρέπουν την παραχάραξη σχεδιάζοντας και εκδίδοντας καλά προστατευμένα τραπεζογραμμάτια, καθώς και ενημερώνοντας σχετικά το κοινό, με στόχο τον περιορισμό των απωλειών που μπορούν να υποστούν οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις από την αποδοχή πλαστών τραπεζογραμματίων.

Τι κάνει η CBCDG για τη μείωση των επιπτώσεων της παραχάραξης τραπεζογραμματίων;

Οι τεχνολογίες κατά της παραχάραξης που υποστηρίζονται από τη CBCDG αποτρέπουν την ψηφιακή παραχάραξη και, εμποδίζοντας την παραγωγή πλαστών τραπεζογραμματίων, μειώνουν τις απώλειες ιδιωτών και επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να γίνουν αποδέκτες τέτοιων τραπεζογραμματίων.

Τι είναι το CDS;

Το Σύστημα Αποτροπής της Παραχάραξης (Counterfeit Deterrence System - CDS) αποτελείται από τεχνολογίες κατά της παραχάραξης που εμποδίζουν την επεξεργασία ή αναπαραγωγή εικόνων προστατευμένων τραπεζογραμματίων από Η/Υ και εργαλεία ψηφιακής απεικόνισης. Το CDS εμποδίζει την παράνομη αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων και προστατεύει ιδιώτες και επιχειρήσεις από τις απώλειες που θα είχαν αν γίνονταν αποδέκτες πλαστών τραπεζογραμματίων.

Δίνει το CDS στις αρχές τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στην ιδιωτική ζωή των καταναλωτών;

Όχι. Το CDS αναπτύχθηκε με αποκλειστικό σκοπό να εμποδίζει την παράνομη αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων από Η/Υ και εργαλεία ψηφιακής απεικόνισης. Το CDS δεν εντοπίζει μεμονωμένους χρήστες Η/Υ ή εργαλείων ψηφιακής απεικόνισης. Τα αποτελέσματα ελέγχου που διενεργήθηκε στο CDS από ανεξάρτητο φορέα επιβεβαιώνουν ότι το CDS σε καμία περίπτωση δεν παρεμβαίνει στην ιδιωτική ζωή των ατόμων.

Επηρεάζει το CDS την αποτελεσματική λειτουργία προϊόντων Η/Υ;

Οι καταναλωτές δεν θα παρατηρήσουν καμία διαφορά στην απόδοση των προϊόντων Η/Υ που είναι εξοπλισμένα με το CDS. Οι εκπρόσωποι της CBCDG συνεργάζονται με εταιρείες παραγωγής υλικού εξοπλισμού και λογισμικού, ώστε να διασφαλίζουν ότι το CDS δεν επηρεάζει αισθητά την απόδοση των προϊόντων τους.

Ποιοι κατασκευαστές έχουν υιοθετήσει το CDS;

Οι σημαντικότερες εταιρίες παραγωγής υλικού εξοπλισμού και λογισμικού έχουν υιοθετήσει εθελοντικά το CDS, αναγνωρίζοντας πόσο επιζήμια μπορεί να αποβεί η κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων για τους πελάτες τους και για το ευρύ κοινό.

Γιατί είναι αναγκαίο το CDS;

Αν και η έκταση της χρήσης Η/Υ και εργαλείων ψηφιακής απεικόνισης για την παραχάραξη τραπεζογραμματίων διαφέρει από χώρα σε χώρα, η τεχνολογική πρόοδος καθιστά ευκολότερη την παραχάραξη από ό,τι στο παρελθόν. Μολονότι, συνολικά, το επίπεδο της παραχάραξης παραμένει χαμηλό, η CBCDG αποσκοπεί στην αποτροπή της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας για την παραχάραξη τραπεζογραμματίων και στην προστασία της ασφάλειας των τραπεζογραμματίων.

Καθιστά το CDS τα τραπεζογραμμάτια ασφαλή;

Η ασφάλεια των τραπεζογραμματίων επιτυγχάνεται μέσω μιας σειράς συμπληρωματικών χαρακτηριστικών ασφαλείας, σε συνδυασμό με την επαγρύπνηση του κοινού, το οποίο καλείται να ελέγχει κάποια εμφανή χαρακτηριστικά ασφαλείας. Οι αρχές έκδοσης τραπεζογραμματίων κάθε χώρας διαθέτουν ένα πρόγραμμα για την αποτροπή της παραχάραξης και έχουν την αρμοδιότητα να αποφασίζουν ποια είναι τα καταλληλότερα χαρακτηριστικά ασφαλείας για τα τραπεζογραμμάτιά τους. Το CDS είναι ένα από τα επίπεδα ασφαλείας που οι αρχές έκδοσης μπορούν να χρησιμοποιούν για την αποτροπή της ψηφιακής παραχάραξης.

Θα ψηφιστούν νόμοι για τη χρήση τεχνολογιών κατά της παραχάραξης σε προϊόντα Η/Υ;

Ορισμένες χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο θέσπισης νομοθετικών διατάξεων, προτιμήσεων προμήθειας και περιορισμών εισαγωγής. Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να απευθύνεστε στα νομοθετικά όργανα της κάθε χώρας.