Vaak gestelde vragen

Wat is de CBCDG?

De Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) is een groep van 32 centrale banken en autoriteiten die bankbiljetten drukken, en is opgezet op verzoek van de Presidenten van de centrale banken van de G10-landen. De taak van deze werkgroep is bedreigingen die zich voordoen ten aanzien van de veiligheid van bankbiljetten te onderzoeken en oplossingen aan te dragen die kunnen worden geïmplementeerd door de uitgevende instanties.

De CBCDG ondersteunt en hanteert technologieën die het gebruik van digitale apparatuur voor vervalsing van geld tegengaan.

De 32 aan de CBCDG deelnemende centrale banken vertegenwoordigen de volgende 31 landen: Australië, België, Bulgarije, Canada, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, de Tsjechische Republiek, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. De Europese Centrale Bank is eveneens lid.

De Presidenten van de G10 vertegenwoordigen de centrale banken van de volgende 11 landen: België, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland.

Wat doet de CBCDG om het vervalsen van geld tegen te gaan?

Het vervalsen van geld is een misdrijf. Vervalste bankbiljetten hebben geen waarde.

Hoewel de totale economische schade die de maatschappij wordt berokkend als gevolg van valsemunterij doorgaans beperkt is, zijn de slachtoffers die er het meest onder te lijden hebben, particulieren en bedrijven, omdat niemand degenen die vals geld aannemen, schadeloos stelt. Vals geld kan tevens het vertrouwen in het betalingssysteem ondermijnen, waardoor het publiek onzeker wordt over het aannemen van geld voor transacties.

Centrale banken bestrijden het vervalsen door goed beveiligde bankbiljetten te ontwerpen en uit te geven, en het grote publiek over deze biljetten voor te lichten, teneinde de financiële schade die particulieren en bedrijven kunnen oplopen door het aannemen van vals geld te beperken.

Wat doet de CBCDG om de gevolgen van het vervalsen van geld te verminderen?

Door de CBCDG ondersteunde anti-vervalsingstechnologieën bestrijden het digitaal vervalsen van geld en verminderen, door het voorkomen van de productie van valse bankbiljetten, de schade bij particulieren en bedrijven die deze biljetten mogelijk zouden kunnen aannemen.

Wat is het CDS?

Het Counterfeit Deterrence System (CDS) bestaat uit technologieën die valsemunterij tegengaan door te voorkomen dat pc's en apparatuur voor het verwerken van digitale beelden, afbeeldingen van auteursrechtelijk beschermde bankbiljetten vastleggen of reproduceren. Het systeem tracht de ongeoorloofde reproductie van bankbiljetten te voorkomen, en beschermt particulieren en bedrijven tegen verliezen die worden opgelopen wanneer zij vals geld aannemen.

Stelt het CDS autoriteiten in staat de privacy van consumenten te schenden?

Nee. Het CDS is uitsluitend ontwikkeld om te voorkomen dat pc's en apparatuur voor het verwerken van digitale beelden ongeoorloofde reproducties van bankbiljetten maken. Het CDS gaat het gebruik van pc's of apparatuur voor het verwerken van digitale beelden niet na. Uit onafhankelijke tests door derden blijkt dat het CDS in geen enkel opzicht inbreuk maakt op de privacy van individuen.

Belemmert het CDS de efficiënte werking van pc-producten?

De consumenten mogen geen verschil merken in de prestaties of effectiviteit van pc-producten die zijn uitgerust met het CDS. Vertegenwoordigers van de CBCDG werken nauw samen met hardware- en softwareproducenten om ervoor te zorgen dat het CDS geen merkbare impact heeft op de prestaties van IT-producten.

Welke fabrikanten hebben het CDS geïmplementeerd?

Vooraanstaande hardware- en softwarefabrikanten hebben het CDS vrijwillig overgenomen met het oog op de schade die valsemunterij kan berokkenen aan hun klanten en het algemene publiek.

Waarom is het CDS nodig?

Hoewel de rol die pc's en apparatuur voor het verwerken van digitale beelden spelen bij het vervalsen van geld van land tot land verschilt, betekent de technologische vooruitgang dat vervalsen thans gemakkelijker is dan in het verleden. Hoewel het algehele niveau van vervalsing laag blijft, tracht de CBCDG zowel het gebruik van digitale technologie voor het vervalsen van geld tegen te gaan als het geld beter te beveiligen.

Maakt het CDS de bankbiljetten veilig?

Veiligheid van bankbiljetten wordt gerealiseerd door een reeks aanvullende echtheidskenmerken, in combinatie met het controleren van zichtbare echtheidskenmerken door het publiek. De uitgevende instantie in elk land heeft een programma om vervalsing tegen te gaan en is verantwoordelijk voor de besluiten ten aanzien van de meest geschikte echtheidskenmerken voor de betreffende bankbiljetten. Het CDS is een van de beschermingslagen die uitgevende instanties kunnen gebruiken om digitale vervalsing tegen te gaan.

Zal er wetgeving worden aangenomen ten aanzien van het gebruik van technologieën ter bestrijding van valsemunterij in pc-producten?

In een aantal landen wordt de introductie van wetgeving, leveranciersvoorkeuren en invoerbeperkingen overwogen. Voor meer details kunt u terecht bij de wetgevende instanties van de afzonderlijke landen.