Vanlige spørsmål

Hva er CBCDG?

CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – sentralbankgruppen for motarbeidelse av forfalskninger) er en arbeidsgruppe bestående av 32 sentralbanker og myndigheter for seddeltrykking, opprettet på anmodning fra lederne i G10-sentralbankene. Formålet er å undersøke nye trusler når det gjelder sikkerhet for sedler, og foreslå løsninger som kan implementeres av utstedende myndigheter.

CBCDG støtter og utplasserer teknologi for å motarbeide bruk av digitalt utstyr til forfalskning av penger.

De 32 sentralbankene som er medlemmer, er fra følgende 31 land: Australia, Østerrike, Belgia, Bulgaria, Canada, Kypros, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Japan, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Storbritannia, USA. Den europeiske sentralbanken er også medlem.

Sentralbanksjefene i G10 representerer sentralbankene i følgende 11 land: Belgia, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Nederland, Sverige, Sveits, Storbritannia, USA.

Hvorfor bekjemper CBCDG forfalskning av penger?

Forfalskning av penger er straffbart. Falske pengesedler er verdiløse.

Det økonomiske tapet for samfunnet som helhet er kanskje ikke så stort, men enkeltpersoner og firmaer rammes hardest, siden den som mottar en falsk seddel, taper verdien. Falske penger kan også svekke tilliten til betalingssystemet og gjøre folk usikre på om de vil godta kontant betaling for transaksjoner.

Sentralbankene motarbeider forfalskning ved å utforme og utstede godt beskyttede sedler og spre informasjon om dem for å begrense tapene som enkeltpersoner og virksomheter kan påføres av falske penger.

Hva gjør CBCDG for å redusere virkningene av falske penger?

Antiforfalskningsteknologiene som støttes av CBDG, motarbeider digital forfalskning og reduserer tapene for enkeltpersoner og virksomheter som måtte motta slike sedler.

Hva er CDS?

CDS (Counterfeit Deterrence System – system for motarbeidelse av forfalskninger) består av antiforfalskningsteknologier som hindrer personlige datamaskiner og digitale bildebehandlingsverktøy i å ta eller gjengi bilder av sedler. Formålet er å hindre uautorisert gjengivelse av sedler og beskytte enkelpersoner og virksomheter mot tap ved mottak av falske pengesedler.

Gjør CDS at myndighetene kan krenke personvernet til den vanlige forbruker?

Nei. CDS ble utviklet utelukkende for å hindre personlige datamaskiner og digitale bildebehandlingsverktøy i å lage uautoriserte gjengivelser av sedler. CDS kan ikke spore individuelle brukere av personlige datamaskiner eller digitale bildebehandlingsverktøy. Uavhengig testing av CDS er utført av tredjeparter og bekrefter at CDS ikke krenker personvernet på noen måte.

Virker CDS inn på den effektive driften av PC-produkter?

Kundene skal ikke merke noen forskjell i ytelse eller effektivitet for PC-produkter utstyrt med CDS. CBCDG-representanter arbeider tett sammen med maskinvare- og programvareprodusenter for å sørge for at CDS virker minimalt inn på ytelsen for IT-produkter.

Hvilke produsenter har tatt i bruk CDS?

Flere ledende maskinvare- og programvareprodusenter har frivillig tatt i bruk CDS fordi de er klar over hvor skadelig falsk valuta kan være for kundene og folk generelt.

Hvorfor var det behov for CDS?

Selv om personlige datamaskiner og digitale behandlingsverktøy brukes til å forfalske sedler i ulik grad fra land til land, har tekniske fremskritt gjort forfalskning av penger enklere enn tidligere. Selv om den generelle utbredelsen av forfalskninger fortsatt er forholdsvis liten, arbeider CBCDG både for å motarbeide bruk av digitalteknologi til forfalskning av penger og for å beskytte pengenes sikkerhet.

Gjør CDS at sedler er sikre?

Sikkerhet for sedler oppnås via mange komplementære sikkerhetsegenskaper, sammen med at publikum er på utkikk etter synlige sikkerhetsegenskaper. Utgivelsesmyndighetene i de enkelte land har programmer for å motarbeide forfalskninger, og de er ansvarlige for å bestemme de mest aktuelle sikkerhetsegenskapene for sedlene de gir ut. CDS er ett av beskyttelsesmidlene utgivelsesmyndighetene kan bruke til å motarbeide digitale forfalskninger.

Vil det bli vedtatt lover angående bruk av antiforfalskningsteknologier i PC-produkter?

Flere land vurderer å innføre lovgivning, tilveiebringelsespreferanser og importrestriksjoner. For mer informasjon kan de lovgivende organer i det enkelte land kontaktes.