Sık sorulan sorular

CBCDG Nedir?

Merkez Bankası Sahteciliği Önleme Grubu (CBCDG) 32 ülkenin merkez bankası ve kağıt para basma yetkililerinden oluşan bir çalışma grubudur ve sanayileşmiş ülkelerin (G10) merkez bankalarının Yöneticilerinin isteğiyle kurulmuştur. Amacı, kağıt para güvenliğine karşı ortaya çıkan tehditleri incelemek ve para basan kuruluşlara uygulanabilir çözümler önermektir.

CBCDG (Merkez Bankaları Sahteciliği Önleme Grubu), dijital aygıtların sahte para basmak için kullanılmasını önleyen teknolojileri destekler ve yayar.

Üye olan 32 merkez bankası aşağıdaki 31 ülkedendir: Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri. Avrupa Merkez Bankası da üyelerden biridir.

Sanayileşmiş 10 ülkenin (G10) merkez bankası yöneticileri aşağıdaki 11 ülkenin merkez bankalarını temsil etmektedir: Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri.

CBCDG neden sahte para üretimiyle savaşmaktadır?

Sahte para üretmek bir suçtur. Sahte kağıt paraların hiçbir değeri yoktur.
Sahte para basılmasının toplumda yarattığı genel ekonomik kayıplar sınırlı olmakla birlikte, en fazla zarar görenler bireyler ve şirketlerdir, çünkü kimse sahte parayı alanların kaybını karşılamaz. Sahte para ayrıca ödeme sistemine yönelik güveni sarsar, halkın para alışverişinde nakit kabul etmekle ilgili şüphe duymasına neden olur.
Merkez bankaları, iyi korunan banknotlar tasarlayıp basarak ve halkı bunlar hakkında bilgilendirerek sahte para üretimini önler ve bireyler ve şirketlerin sahte para kabul ederek yaşayacağı kayıpları sınırlar.

CBCDG sahte para üretiminin etkilerini azaltmak için ne yapmaktadır?

CBCDG tarafından desteklenen sahteciliği önleme teknolojileri, dijital sahteciliği önler ve sahte banknotların üretimini önleyerek, onları alabilecek olan bireyler ve şirketlerin kayıplarını azaltır.

CDS nedir?

Sahteciliği önleme sistemi (CDS), kişisel bilgisayarların ve dijital görüntüleme araçlarının korunan bir kağıt paradan görüntü almasına ya da onu çoğaltmasına engel olan sahteciliği önleme teknolojilerinden oluşur. Banknotların yetkisiz olarak çoğaltılmasını önler ve bireyler ve şirketleri, sahte para kabul etmeleriyle karşılaşacakları kayıplardan korur.

CDS yetkililerin tüketicilerin gizliliğine müdahale etmesine olanak tanır mı?

Hayır. CDS, yalnızca kişisel bilgisayarların ve dijital görüntüleme aygıtlarının yetkisiz olarak kağıt para çoğaltmasını engellemek için geliştirilmiştir. CDS kişisel bilgisayarların veya dijital görüntüleme aygıtlarının kullanımını takip etmez. CDS’nin bireysel gizliliği hiçbir şekilde etkilemediğini doğrulamak ve onaylamak için CDS üzerinde bağımsız üçüncü taraf testleri yürütülmüştür.

CDS, kişisel bilgisayar ürünlerinin verimli bir şekilde çalışmasına engel olur mu?

Tüketiciler, CDS ile donatılmış kişisel bilgisayar ürünlerinin performansında bir değişiklik hissetmezler. CBCDG temsilcileri, ürünlerinin performansında hiçbir etki hissedilmemesi için donanım ve yazılım üreticileriyle birlikte çalışmaktadır.

Hangi üreticiler CDS’yi kullanmayı kabul etmiştir?

Önde gelen çok sayıda donanım ve yazılım üreticisi, sahte paraların gerek müşterilerine ve gerek de halka verebileceği zararları göz önünde bulundurarak CDS sistemini kullanmayı gönüllü olarak kabul etmiştir.

CDS neden gereklidir?

Kişisel bilgisayarların ve dijital görüntüleme aygıtlarının sahte para üretiminde kullanılma şekli ve derecesi ülkeden ülkeye farklılık gösterse de, teknolojik ilerlemeler, sahte para üretimini geçmişe göre daha kolay hale getirmiştir. Genel olarak sahte para üretiminin düşük düzeylerde olmasına rağmen CBCDG hem dijital yöntemlerle sahte para üretiminin önlenmesi hem de para güvenliğinin korunması için çalışmaktadır.

CDS, kağıt paraları daha güvenli hale mi getiriyor?

Kağıt paralar, halkın da görebildiği görünür güvenlik özellikleri yanında bir dizi ek güvenlik özelliği ile korunur. Her ülkenin kağıt para basan yetkili kuruluşunun, sahte kağıt para üretimini engellemeye yönelik bir programı vardır ve kendi kağıt paraları için en uygun güvenlik özelliklerinin hangisi olduğuna bu program karar verir. CDS, bu yetkili kuruluşların sahte para üretiminde dijital yöntemlerin kullanılmasını önlemek üzere yararlanabilecekleri korunma yöntemlerinden biridir.

Kişisel bilgisayar ürünlerinde sahte para üretimi karşıtı teknolojilerin kullanılması için yasalar çıkacak mı?

Birçok ülkede ilgili kanunların, tedarik tercihlerinin ve ithalat kısıtlamalarının yürürlüğe konulması görüşülmektedir. Daha fazla bilgi için ilgili ülkenin yasama organlarına danışınız.