CZK
česká koruna
Centrální banka nebo odpovědný orgán
Země
Česká republika
Jazyky
čeština
Kontaktní údaje

Odbor ochrany platidel
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Česká republika

Phone: +420 22 441 1111 (switchboard)
Phone: +420 22 441 2341 (Mr Ambroz),
Fax:+420 22 441 33351 (secretariat)

Všeobecné informace o reprodukcích bankovek

Česká národní banka je držitelem práva na reprodukci bankovek, nikoliv autorského práva. Reprodukce bankovek musí být v souladu s kritérii stanovenými vyhláškou č. 274/2011 Sb. (viz. odkaz Právní rámec I).

Pro další informace kontaktujte prosím přímo Českou národní banku.

Reprodukce v tištěných médiích

Zhotovit hmotnou reprodukci tuzemské nebo cizozemské bankovky nebo zhotovit předmět, který tuzemskou nebo cizozemskou bankovku úpravou napodobuje (dále jen „napodobenina“), lze, je-li:

  • jednostranný a jeho délka při zachování poměru stran činí nejvýše 75 % délky nebo nejméně 125 % délky reprodukované nebo napodobované bankovky,
  • oboustranný a jeho délka při zachování poměru stran činí nejvýše 50 % délky nebo nejméně 200 % délky reprodukované nebo napodobované bankovky,
  • jednostranný, pokud jeho delší a kratší strana svírají úhel menší než 70 stupňů anebo větší než 110 stupňů, nebo
  • vyrobený z materiálu nezaměnitelného s materiálem, z něhož je vyrobena reprodukovaná nebo napodobovaná bankovka. V případě bankovky se nezaměnitelným materiálem rozumí materiál jiný než papír nebo plast.

Zhotovit hmotnou reprodukci nebo napodobeninu částí tuzemské nebo cizozemské bankovky lze, jsou-li jednostranné a nepřesahují 33 % plochy bankovky tak, aby z jednotlivých částí nebylo možné složit celou reprodukovanou nebo napodobovanou bankovku v rozporu s podmínkami stanovenými v předchozím odstavci.

Zhotovit hmotnou reprodukci jednotlivého grafického prvku tuzemské nebo cizozemské bankovky lze, pokud není takový grafický prvek zobrazen na pozadí připomínajícím bankovku, na kterém se vyskytuje.

Reprodukce v elektronických médiích

Zhotovit nehmotnou reprodukci nebo nehmotnou napodobeninu tuzemské nebo cizozemské bankovky lze, jestliže má při zachování velikosti bankovky rozlišení nejvýše 72 obrazových bodů na palec (dpi) a je opatřena úhlopříčně ve vrstvě neoddělitelné od zobrazení bankovky nápisem „Specimen“ provedeným neprůhlednou barvou o délce nejméně 75 % delší strany bankovky a výšce nejméně 15 % kratší strany bankovky nebo jiným nápisem shodných rozměrů s obdobným významem.

Za nehmotnou reprodukci nebo nehmotnou napodobeninu se nepovažují nehmotné podklady určené a použité pouze pro výrobu hmotných reprodukcí nebo napodobenin za podmínek stanovených ve vyhlášce 274/2011 Sb. (viz. Reprodukce v tištěných médiích výše).