CZK
česká koruna
Centrální banka nebo odpovědný orgán
Země
Česká republika
Jazyky
čeština
Kontaktní údaje

Odbor ochrany platidel
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Česká republika

Tel.: +420 22 441 1111
Fax: +420 22 441 2404,
+420 22 441 3708

Všeobecné informace o reprodukcích bankovek

Česká národní banka je držitelem práva na reprodukci bankovek, nikoliv autorského práva. Reprodukce bankovek musí být v souladu s kritérii stanovenými vyhláškou č. 553/2006 Sb. (viz. odkaz Právní rámec I). Kdo zamýšlí reprodukovat bankovky, musí podle autorského práva obdržet předchozí souhlas autora návrhu bankovek.

Pro další informace kontaktujte prosím přímo Českou národní banku.

Reprodukce v tištěných médiích

Vyrábět hmotné reprodukce platných bankovek a bankovek, které mohou být za platné vyměněny, (dále jen „bankovky“) a vyrábět předměty, které bankovky úpravou napodobují,
(dále jen „napodobeniny bankovek“) lze, jde-li o:

  • Jednostranné reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek, jejichž délka při zachování poměru stran činí nejvýše 75 % délky a šířky pravé bankovky nebo nejméně 125 % délky a šířky pravé bankovky.
  • Oboustranné reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek, jejichž délka při zachování poměru stran činí nejvýše 50 % délky a šířky pravé bankovky nebo nejméně 200 % délky a šířky pravé bankovky.
  • Jednostranné reprodukce bankovek a napodobeniny částí bankovek nepřesahující 33 % plochy bankovky tak, aby z jednotlivých částí nebylo možné složit bankovku celou.
  • Jednostranné reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek, na kterých delší a kratší strana svírají úhel o 20 stupňů větší nebo menší než 90 stupňů.
  • Reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek z materiálu nezaměnitelného s materiálem, z něhož je bankovka vyrobena, tj. materiál jiný než papír, plast nebo jiné materiály používané k výrobě bankovek.
  • Reprodukce jednotlivých grafických prvků bankovek, pokud není tento grafický prvek zobrazen na pozadí připomínajícím bankovku.
Reprodukce v elektronických médiích

Vyrábět nehmotné reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek lze, jestliže mají při zachování velikosti bankovky rozlišení nejvýše 72 obrazových bodů na palec a jsou opatřeny úhlopříčně ve vrstvě neoddělitelné od zobrazení bankovky nápisem „Specimen“ provedeným neprůhlednou barvou o délce nejméně 75 % delší strany bankovky a výšce nejméně 15 % kratší strany bankovky nebo jiným nápisem shodných rozměrů s obdobným významem.