Nejčastější dotazy

CDS

Řada zemí zvažuje přijetí takových zákonů stejně jako upřednostňování dodavatelů při zadávání zakázek nebo dovozní omezení. Bližší údaje by měly poskytnout legislativní orgány jednotlivých zemí.

Vedle viditelných ochranných prvků, které veřejnost rozeznává, zajišťuje ochranu bankovek několik doplňujících ochranných prvků. Orgány, které v každé zemi zajišťují emisi bankovek, mají vlastní programy pro boj proti padělání a samy pro své bankovky vybírají nejvhodnější sadu ochranných prvků. Systém CDS je jedním z více způsobů ochrany, které orgány provádějící emisi bankovek mohou použít k zabránění padělání pomocí digitálních technologií.

Využívání osobních počítačů a zařízení na digitální zpracování obrazu k padělání peněz se sice v jednotlivých zemích liší, avšak celkově je v důsledku technického pokroku padělání v současnosti snazší než dříve. I když objem padělků zůstává obecně na nízké úrovni, snaží se skupina CBCDG zamezit zneužívání digitálních technologií k padělání peněz a usiluje o dobré zabezpečení měny.

Systém CDS dobrovolně zavedli přední výrobci hardwaru a softwaru, neboť si byli vědomi škod, které padělané bankovky mohou způsobit jejich zákazníkům a veřejnosti.

Spotřebitelé nezaznamenají žádný rozdíl ve výkonu nebo funkčnosti osobních počítačů, které jsou vybaveny systémem CDS. Zástupci skupiny CBCDG spolupracují s výrobci hardwaru a softwaru s cílem zajistit, aby systém CDS neměl na funkčnost informačních technologií znatelný vliv.

Nikoli. CDS byl vyvinut, aby pouze znemožňoval pořizování nepovolených reprodukcí bankovek pomocí osobních počítačů a zařízení na digitální zpracování obrazu. Systém není schopen sledovat používání konkrétních osobních počítačů nebo zařízení na digitální zpracování obrazu. Proběhly nezávislé testy CDS, které potvrzují, že CDS do soukromí žádným způsobem nezasahuje.

Systém CDS (Counterfeit Deterrence System) se skládá z technologií, které znemožňují osobním počítačům a zařízením na digitální zpracování obrazu zachycovat či reprodukovat vyobrazení chráněných bankovek. CDS brání nepovolené reprodukci bankovek, a chrání tak jednotlivce nebo podniky před ztrátami, kterým by při přijetí padělané bankovky byli vystaveni.

CBCDG

Technologie, které zabraňují padělání a které CBCDG podporuje, pomáhají v boji proti padělání tím, že neumožňují digitální výrobu padělků bankovek a snižují tak ztráty, kterým by jednotlivci nebo podniky byli při přijetí padělané bankovky vystaveni.

Padělání peněz je trestný čin. Padělané bankovky nemají hodnotu.

Celkové hospodářské škody způsobené paděláním jsou sice pro společnost jako celek relativně nízké, velmi však na padělání doplácejí jednotlivci a podniky, protože jim nikdo nehradí škody vzniklé tím, že přijmou padělané bankovky. Padělání peněz může také narušit důvěru v platební systém, protože lidé mohou mít obavy z přijímání hotovosti při obchodních transakcích.

Centrální banky se padělání peněz brání tím, že navrhují a vydávají bankovky, které obsahují řadu kvalitních ochranných prvků a že o těchto prvcích veřejnost informují. To omezuje případnou výši ztrát, ke kterým dochází, když jednotlivci nebo podniky přijmou padělanou bankovku.

CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group) je skupina 32 centrálních bank a orgánů odpovědných za emisi bankovek, která byla ustavena na žádost guvernérů centrálních bank zemí skupiny G10. Její úlohou je zkoumat nová rizika padělání bankovek a navrhovat řešení, která mohou orgány odpovědné za emisi bankovek zavádět.

CBCDG podporuje a prosazuje technologie, které zabraňují zneužívání digitálních zařízení k padělání peněz.

Členy CBCDG je 32 centrálních bank z těchto 31 zemí: z Austrálie, Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Japonska, Kanady, Kypru, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojených států, Španělska, Švédska, Švýcarska, Turecka a Velké Británie. Dalším členem je Evropská centrální banka.

Guvernéři skupiny G10 zastupují centrální banky těchto 11 států: Belgie, Francie, Itálie, Japonska, Kanady, Německa, Nizozemska, Spojených států, Švédska, Švýcarska a Velké Británie.

Anti-counterfeiting technologies supported by the CBCDG deter digital counterfeiting and, by preventing the production of counterfeit banknotes, reduce the losses to any individuals and businesses that might receive them.  

The counterfeiting of currency is a crime. Counterfeit banknotes have no value.

While the overall economic losses to society are generally limited, the victims who suffer the most harm are individuals and businesses that receive counterfeit currency, because no one reimburses those who accept counterfeit notes. Counterfeiting currency can also undermine confidence in the payment system, making the public uncertain about accepting cash for transactions.   

Central banks deter counterfeiting by designing and issuing well-protected banknotes, and educating the public about them, to limit the losses that individuals and businesses can suffer from accepting counterfeit currency.