Česta pitanja

CDS

U više zemalja raspravlja se o uvođenju propisa, davanju prednosti pri nabavi i ograničenjima uvoza. Za podrobnije informacije obratite se zakonodavnim tijelima pojedinačnih zemalja.

Sigurnost novčanica postiže se raznim »slojevima« zaštitnih obilježja koja se međusobno dopunjuju, zajedno s vidljivim zaštitnim obilježjima koja svatko može provjeriti. U svakoj zemlji tijelo nadležno za izdavanje novčanica ima program za sprječavanje krivotvorenja i utvrđuje koji je skup zaštitnih obilježja najprimjereniji za dotične novčanice. CDS je jedan od vidova zaštite koji tijela nadležna za izdavanje novčanica mogu upotrijebiti za sprječavanje digitalnog krivotvorenja.

Iako se upotreba osobnih računala i alata za obradu digitalnih slika u svrhu krivotvorenja novčanica razlikuje u različitim zemljama, krivotvorenje je zahvaljujući napretku tehnologije danas lakše nego prije. I premda je ukupna razina krivotvorenih novčanica i dalje niska, CBCDG nastoji spriječiti upotrebu digitalne tehnologije za krivotvorenje i zaštititi sigurnost novca.

Vodeći proizvođači računala, računalne opreme i programske podrške dobrovoljno su prihvatili CDS, shvativši kakvu štetu krivotvorenje novca može nanijeti njihovim klijentima i širokoj javnosti.

Potrošači neće primijetiti nikakvu razliku u radu osobnih računala, računalne opreme i programske podrške u koje je ugrađen CDS. Predstavnici CBCDG‑a surađuju s proizvođačima računala, računalne opreme i programske podrške kako bi se spriječio zamjetan utjecaj na rad njihovih proizvoda.

Ne. CDS je stvoren samo kako bi se spriječila izrada neovlaštenih reprodukcija novčanica pomoću osobnih računala i alata za obradu digitalnih slika. CDS‑om se ne prati upotreba osobnih računala i alata za obradu digitalnih slika. Neovisna provjera CDS‑a potvrdila je da on ni na koji način ne narušava privatnost pojedinaca.

Sustav za sprječavanje krivotvorenja (Counterfeit Deterrence System, CDS) obuhvaća tehnologije za borbu protiv krivotvorenja kojima se sprječava akvizicija i reprodukcija slika zaštićenih novčanica pomoću osobnih računala i alata za obradu digitalnih slika. Njime se sprječava neovlaštena reprodukcija novčanica, a pojedinci i poduzeća štite se od gubitaka koje bi proizvelo prihvaćanje krivotvorenog novca.

CBCDG

Tehnologijama za borbu protiv krivotvorenja koje CBCDG podupire sprječava se digitalno krivotvorenje, a sprječavanjem proizvodnje krivotvorenih novčanica smanjuju se gubitci pojedinaca i poduzeća koji bi mogli primiti takve novčanice.

Krivotvorenje novca je kazneno djelo. Krivotvorene novčanice nemaju vrijednost.

Iako su općenito gledano gospodarske štete za društvo prilično ograničene, najviše su pogođeni pojedinci i poduzeća koji prime krivotvoren novac jer onima koji prihvate krivotvorenu novčanicu nitko ne nadoknađuje gubitak. Krivotvorenje novca također može ugroziti povjerenje u platni sustav i spremnost ljudi da primaju gotovinu.   
Središnje banke sprječavaju krivotvorenje oblikovanjem i izdavanjem novčanica s kvalitetnim zaštitnim obilježjima te informiranjem javnosti o njima, čime nastoje ograničiti gubitke koje bi pojedinci i poduzeća mogli pretrpjeti ako prihvate krivotvoren novac.

Skupina središnjih banaka za sprječavanje krivotvorenja (Central Bank Counterfeit Deterrence Group, CBCDG) skupina je koja se sastoji od 32 središnje banke i tijela nadležnih za tiskanje novčanica, a osnovana je na zahtjev guvernera središnjih banaka skupine G10. Njezina je zadaća istraživati nove opće prijetnje sigurnosti novčanica i predlagati rješenja koja će provoditi tijela nadležna za izdavanje novčanica.

CBCDG podupire i primjenjuje tehnologije kojima se sprječava korištenje digitalnom opremom u svrhu krivotvorenja novca.

Trideset dvije središnje banke koje su članice CBCDG‑a predstavljaju sljedeću trideset jednu zemlju: Australiju, Austriju, Belgiju, Bugarsku, Kanadu, Cipar, Češku, Estoniju, Dansku, Finsku, Francusku, Njemačku, Grčku, Mađarsku, Irsku, Italiju, Japan, Luksemburg, Maltu, Nizozemsku, Norvešku, Poljsku, Portugal, Slovačku, Sloveniju, Španjolsku, Švedsku, Švicarsku, Tursku, Ujedinjenu Kraljevinu i Sjedinjene Američke Države. Europska središnja banka također je članica.

Guverneri skupine G10 predstavljaju središnje banke sljedećih jedanaest zemalja: Belgije, Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Japana, Nizozemske, Švedske, Švicarske, Ujedinjene Kraljevine i Sjedinjenih Američkih Država.

Anti-counterfeiting technologies supported by the CBCDG deter digital counterfeiting and, by preventing the production of counterfeit banknotes, reduce the losses to any individuals and businesses that might receive them.  

The counterfeiting of currency is a crime. Counterfeit banknotes have no value.

While the overall economic losses to society are generally limited, the victims who suffer the most harm are individuals and businesses that receive counterfeit currency, because no one reimburses those who accept counterfeit notes. Counterfeiting currency can also undermine confidence in the payment system, making the public uncertain about accepting cash for transactions.   

Central banks deter counterfeiting by designing and issuing well-protected banknotes, and educating the public about them, to limit the losses that individuals and businesses can suffer from accepting counterfeit currency.