CHF
CHF
švicarski franak
Nadležna banka ili odjel
Države
Lihtenštajn
Švicarska
Jezici
engleski
francuski
njemački
Podatci za kontakt

Cash Division/Administration
Bundesplatz 1
CH-3003 Berne
Švicarska

Tel.: +41 58 631 07 57
Faks: +41 58 631 50 00
E-adresa: bargeld@snb.ch

Opći podatci o reprodukciji novčanica

Zabranjeno je mijenjati dijelove novčanica jer to može zbuniti javnost.

Ako se reproducira samo dio novčanice – na primjer, glava osobe ili djelo prikazano na naličju novčanice – može se pojaviti pitanje povrede autorskih prava, koja nisu u nadležnosti švicarske središnje banke.

Reprodukcija u tiskanim medijima

U našem dokumentu »Upute« utvrđeno je u kojim slučajevima, po našem mišljenju, ne postoji opasnost da će se reprodukcije zamijeniti s autentičnim novčanicama.

Tiskanim medijima dostavljamo na posudbu digitalne slike novčanica (150 dpi) ili stvarne novčanice (i na jednima i na drugima riječ »SPECIMEN« (uzorak) otisnuta je poprečno preko novčanice). Poslat ćemo im ih samo ako navedu razlog za reproduciranje novčanica i prihvate uvjete »ugovora« (tako što će vratiti potpisano pismo u kojem su sadržani uvjeti). Osim toga, prosljeđivanje tih slika ili novčanica trećim osobama strogo je zabranjeno, a svi dostavljeni materijali moraju se vratiti švicarskoj središnjoj banci. Korisnici će biti odgovorni za ograničenje pristupa tim materijalima.

Svi negativi, ploče, pozitivi, digitalni mediji za pohranu podataka, grafičke datoteke, magnetski mediji, optički uređaji za pohranu podataka i drugi uređaji koji su upotrijebljeni za izradu ilustracije, a koji sadrže cijele ili djelomične slike ilustracije moraju se po završetku upotrebe uništiti odnosno iz njih se moraju izbrisati podatci.

Reprodukcija u elektroničkim medijima

Ako je riječ o javno dostupnim digitalnim slikama, novčanica mora ispunjavati oba u nastavku navedena kriterija:

  • rezolucija slike je 72 dpi ili niža
  • riječ »SPECIMEN« (uzorak) otisnuta je poprečno preko reprodukcije u kontrastnoj boji dužina riječi »SPECIMEN« mora iznositi najmanje 75 % dužine reprodukcije, a njezina širina najmanje 15 % širine reprodukcije.