CHF
Frank szwajcarski
Nazwa banku lub właściwego organu
Kraje
Liechtenstein
Szwajcaria
Języki
angielski
francuski
niemiecki
Kontakt

Swiss National Bank
Cash Division/Administration
Bundesplatz 1
CH-3003 Berne
Switzerland

Tel.: +41 58 631 07 57
Fax: +41 58 631 50 00
E-mail: bargeld@snb.ch

Ogólne informacje na temat reprodukowania banknotów

Zabrania się modyfikowania fragmentów banknotów, gdyż mogłoby to zdezorientować społeczeństwo.

Jeśli reprodukuje się tylko część banknotu (np. portret osoby lub motyw graficzny na odwrotnej stronie banknotu), mogą pojawić się kwestie praw autorskich, które nie leżą w kompetencjach Narodowego Banku Szwajcarii.

Reprodukcja drukiem

Instrukcja określa, jakie reprodukcje nie powodują ryzyka pomylenia ich z autentycznymi banknotami.

Do publikacji drukowanych wypożyczamy cyfrowe wizerunki banknotów (150 dpi) lub same banknoty, (w obu wersjach z ukośnym napisem „SPECIMEN” ). Warunkiem wypożyczenia wizerunków lub banknotów jest uzasadnienie potrzeby zamieszczenia reprodukcji i zaakceptowanie warunków umowy (poprzez odesłanie podpisanego listu zawierającego wyszczególnienie warunków). Zabronione jest przekazywanie wizerunków lub banknotów osobom trzecim, a uzyskane materiały należy bezwzględnie zwrócić do Narodowego Banku Szwajcarii. Użytkownicy są odpowiedzialni za ograniczenie dostępu do wypożyczonych materiałów.

Wszelkie negatywy, klisze drukarskie, pozytywy, cyfrowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, pliki graficzne i inne akcesoria wykorzystywane przy produkcji ilustracji, które zawierają jej pełne lub częściowe wizerunki należy zniszczyć, wykasować lub wymazać po zakończeniu użytkowania.

Reprodukcja elektroniczna

W przypadku dostępnych publicznie wizerunków cyfrowych, reprodukcja banknotu jest dozwolona, o ile spełnione są oba niżej wymienione warunki:

  • Rozdzielczość obrazu nie przekracza 72 dpi.
  • Na reprodukcji nadrukowane jest ukośnie słowo „SPECIMEN” w kontrastowym kolorze. Długość słowa „SPECIMEN” musi wynosić co najmniej 75% długości reprodukcji, a jego szerokość – co najmniej 15% szerokości reprodukcji.