CHF
CHF
Швеция франкы
Расмий банк же бөлүм
Өлкөлөр
Лихтейнштейн
Швейцария
Тилдер
англисче
немисче
французча
Байланыш маалыматы

 

Cash Division/Administration
Bundesplatz 1
CH-3003 Berne
Switzerland

Тел.: +41 58 631 07 57
Факс: +41 58 631 50 00
Электрондук дарек: bargeld@snb.ch

Банкноталарды көчүрмөлөө тууралуу жалпы маалымат

Банкноттордогу белгилерди алмаштырууга тыюу салынган, анткени бул коомдун дүрбөлөң болушуна алып келет.

Эгерде банкноттун бир гана бөлүгү чыгартыла турган болсо, мисалы адамдын башын же банкноттун бир бетинде чагылдырылган негизги башка бир белгинин сүрөтү чыгартылган болсо, анда автордук укук бузулуп, Швейцариянын Улуттук Банктын компетенциясына жатпайт.

Басма сөз каражаттарында көчүрмөлөө

Эгерде жасалма акчалар коомду дүрбөлөңгө алып келбесе, баардык эрежелер биздин «Инструкциялар» аттуу документинде белгиленген.

Басма түрдө басып чыгарууда биз атайын санариптик буюмдарда сакталып турган банкноттордун сүрөттөрүн чектелген убакытта колдонууга уруксат беребиз жана тоолуктугу 150 (dpi) чекитти түзөт (экөө тең берилген материалдарда “SPECIMEN” (үлгү) деген жазуу диоганалдуу жайгашкан). Бул уруксат, жасалма акчаны чыгаруучунун баардык максаттары айтылгандан кийин жана кандайдыр гана убакытка түзүлгөн “контракт” болгондо гана берилет (бул учурда биздин дарекке баардык талаптарды камтыган катты жиберүү керек). Андан тышкары, жасалма акчаларды чыгарууга берилген уруксатты башка үчүнчү адамга берүүгө тоолугу менен тыюу салынган. Баардык колдонулган материалдар кайрадан Швейцариянын Улуттук Банкына кайтарылып берилиши керек. Колдонуучулар бул материалдарга тоолугу менен жооп беришет.

Колдонулган баардык сүрөт негативдер, сүрөт пластинкалар, санарипттик сактоочу буюмдар, графикалык файлдар, магнитик буюмдар, оптикалык сактоочу жана башка буюмдар банкноттордун сүрөттөрүн чыгарып бүткөндөн кийин жок болушу зарыл.

Электрондук каражаттарда көчүрмөлөө

Коомго электрондук түрдө таркатылган банкноттор төмөнкү критейрийлерге жооп бериши керек:

  • банкноттун тоолуктугу (dpi) 72 же андан азыраак чекит болушу керек.
  • «SPECIMEN» (үлгү) деген жазуу банкноттун контрастуу жагында диоганалдуу жайгашышы керек. «SPECIMEN» (үлгү) деген жазуунун узундугу сүрөттүн узундугунун 75% ал эми тамгалардын бийиктиги сүрөттүн 15 % түзүшү керек.