CHF
CHF
Isveç frankı
Rəsmi bank və ya şöbə
Ölkə
Isveçrə
Lixtenşteyn
Dil
alman
fransız
ingilis
Əlaqə

Cash Division/Administration
Bundesplatz 1
CH-3003 Berne
Switzerland

Tel.: +41 58 631 07 57
Faks: +41 58 631 50 00
E-mail: bargeld@snb.ch

Banknotların reproduksiyası haqqında ümumi məlumat

Bankontların hissələrini dəyişdirmək qadağandır, çünki bu insanı aldata bilər.

Əgər yalnız banknotun bir hissəsi reproduksiya edilirsə, misal üçün, banknotun reversində yerləşən müəyyən bir şəxsin və ya rəsmin reproduksiyası çıxarılırsa, Isveçrə Milli Bankının səlahiyyətinə daxil olmayan müəllif hüquqları ilə bağlı mübahisəli məsələlər meydana çıxa bilər.

Çap vasitələrlə reproduksiya

Təlimatda reproduksiya çıxarılmasının qaydaları təsvir olunur və həmi qaydalara riayət edərkən surəti əsl banknotla qarışıq salmaq olmaz.

Çap vasitərilə reprodaksiya çıxarılması üçün müvəqqəti istifadə edilməsi üçün banknotların rəqəmsal şəkilləri (150 dpi keyfiyyətli) və ya surətlərini təqdim edirik. Materialların üstündə çəpinə çəkilmiş «SPECIMEN» (örnək). Yalnız banknotların reproduksiya edilməsinin səbəbi göstərilən və «müqavilə»-nin şərtləri qəbul edilən (bu üçün imzalanmış şərtləri ünvanımıza göndərmək lazımdır) hallarda şəkillər təqdim olunur. Əlavə olaraq, həmin şəkilləri üçüncü şəxs və ya təşkilatlara ötürmək qadağandır və təqdim edilmiş bütün materiallar Isveçrəinin Milli Bankına ceri qaytarılmalıdır. Istifadə edən şəxslər materialların saxlanılmasına görə cavabdehdirlər.

Bütün neqativlər, fotoplastinkalar, pozitivlər, rəqəmsal saxlanılma vasitələri, qrafika faylları, maqnit vasitələri, məlumatın optika saxlanılma vasitələri və banknotların tam və ya qismən şəkilləri olan başqa avadanlıq işlər sona çatdırılandan sonra məhv olunmalıdır.

Elektron vasitələrlə reproduksiya

Banknotun rəqəmsal şəkili sərbəst olaraq yayılan halda aşağıdakı kriterilərə uyğun olmalıdır:

  • Keyfiyyəti 72 dpi və ya aşağı olmalıdır.
  • Surətin üstündə çəpinə çəkilr «SPECIMEN» (örnək). Həmin yazı banknotun rəngindən kəskin sürətdə fərqlənməlidir, onun uzunluğu şəkilin 75%, hərflərin hündürlüyü isə şəkilin 15%-nı təşkil etməlidir.