CHF
CHF
Švicarski frank
Pristojna banka ali oddelek
Države
Liechtenstein
Švica
Jeziki
Angleščina
francoščina
nemščina
Stik

Swiss National Bank
Cash Division/Administration
Bundesplatz 1
CH-3003 Berne
Švica

Tel.: +41 58 631 07 57
Fax: +41 58 631 50 00
E-mail: bargeld@snb.ch

Splošni podatki o reprodukciji bankovcev

Prepovedano je spreminjati dele bankovcev, ker so spremembe za javnost lahko zavajajoče.

Če je reproduciran samo del bankovca – na primer portret osebe na sprednji strani ali motiv na zadnji strani – se lahko pojavi pravno vprašanje varstva avtorskih pravic, za katero Swiss National Bank ni pristojna.

Reprodukcije v tiskanih medijih

Reprodukcije slik bankovcev, pri katerih po oceni Swiss National Bank ni nevarnosti za zamenjavo s pristnimi bankovci, so opredeljene v dokumentu Swiss National Bank »Razpredelnica z navodili«.

Tiskani mediji si lahko izposodijo digitalne slike švicarskih bankovcev (ločljivost 150 dpi) ali dejanskih bankovcev (na obojih je diagonalno čez bankovec natisnjena beseda “SPECIMEN”). Za izposojo mora prosilec navesti razlog za reprodukcijo bankovcev in sprejeti pogoje »pogodbe« (tako, da vrne podpisano pismo, v katerem so pogoji navedeni). Poleg tega je te slike ali bankovce najstrožje prepovedano posredovati tretjim osebam, vsa gradiva pa je po uporabi treba vrniti Swiss National Bank. Uporabniki bodo odgovorni za omejitev dostopa do teh gradiv.

Vse negative, plošče, pozitive, digitalne shrambe podatkov, slikovne datoteke, magnetne medije, optične shrambe podatkov in druga sredstva, ki so bila uporabljena pri izdelavi ilustracij in na katerih so shranjeni deli ali celotne slike teh ilustracij, je treba po končni uporabi uničiti oz. z njih izbrisati vse podatke, povezane z reprodukcijami.

Reprodukcije v elektronskih medijih

Pri javno dostopnih digitalnih slikah je reprodukcija bankovca dovoljena, če sta izpolnjena oba spodaj navedena pogoja:

  • ločljivost slike je 72 dpi ali manj;
  • beseda »SPECIMEN« je v kontrastni barvi natisnjena diagonalno čez reprodukcijo. Dolžina besede »SPECIMEN« mora biti vsaj 75% dolžine reprodukcije, širina pa vsaj 15% njene širine.