$
USD
ameriški dolar
Pristojna banka ali oddelek

Federal Reserve Board

Države
Združene države Amerike
Jeziki
Angleščina
Stik

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Faks: +1 202 872 7533
E-pošta: uscurrency@frb.gov

Splošni podatki o reprodukciji bankovcev

Zakon o odkrivanju ponaredkov iz leta 1992, Javno pravo 102-550, v poglavju 411 naslova 31 Kodeksa zveznih predpisov (Counterfeit Detection Act of 1992, Public Law 102-550, Section 411 of Title 31 of the Code of Federal Regulations) dovoljuje barvne ilustracije valute ZDA, pod pogojem, da:

  1. je ilustracija premosorazmerno manjša od treh čertin ali večja od ene in pol velikosti posameznega dela ilustriranega motiva;
  2. je ilustracija enostranska, in
  3. so vsi negativi, plošče, pozitivi, digitalne shrambe podatkov, slikovne datoteke, magnetni mediji, optične shrambe podatkov in druga sredstva, ki so bila uporabljena pri izdelavi ilustracij in na katerih so shranjeni deli ali celotne slike teh ilustracij, po končni uporabi uničeni oz. so z njih zbrisani vsi ustrezni podatki.
Reprodukcije v tiskanih medijih

Reprodukcije za oglaševalne namene:
Razdelek 475, poglavje 25, naslov 18, 1. del zakonika ZDA [posnemanje obveznic ali vrednostnih papirjev, oglasna sporočila] določa, da bo vsakdo, ki oblikuje, gravira, natisne, izdela ali izvede, izreče, izda, razdeljuje, daje v obtok ali uporablja katero koli poslovno kartico ali vizitko, obvestilo, plakat, okrožnico, letak ali oglasno sporočilo, ki je podobno kateri koli obveznici ali vrednostnemu papirju ZDA, izdanem na podlagi katerega koli zakona, ali odobrenega z njim, ter vsakdo, ki napiše, natisne ali drugače nanese ali pritrdi na kateri koli tak instrument, obveznico ali vrednostni papir ali kateri koli kovanec ZDA, poslovno kartico ali vizitko, obvestilo ali oglasno sporočilo kaznovan z denarno kaznijo v skladu s tem razdelkom zakonika ZDA.