$
USD
Amerikaanse dollar
Officiële bank of ministerie

Board of Governors van het Federal Reserve System

Landen
Verenigde Staten
Talen
Engels
Contactinformatie

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Fax: +1 202 872 7533
E-mail: uscurrency@frb.gov

Algemene informatie over de reproductie van bankbiljetten

De wet op de opsporing van vervalsingen (Counterfeit Detection Act, 1992), Publiekrechtelijke wet 102-550, titel 31, artikel 411, van de Code of Federal Regulations staat afbeeldingen in kleur van Amerikaanse bankbiljetten toe, op voorwaarde dat:

1.    elk onderdeel van het afgebeelde biljet in de lengte minder dan drie kwart dan wel meer dan anderhalf maal zo groot is als het origineel;

2.    de afbeelding éénzijdig is; en

3.    alle negatieven, clichés, positieven, gedigitaliseerde opslagmedia, grafische bestanden, magnetische media, optische opslagmedia en al hetgeen verder is gebruikt bij het maken van de afbeelding en waarin de afbeelding geheel of gedeeltelijk is vervat, na beëindiging van het gebruik worden vernietigd en/of gewist.

Reproductie in gedrukte media

Reproductie voor reclamedoeleinden:

In deel I, titel 18, hoofdstuk 25, artikel 475 van de United States Code [namaken van schuldbekentenissen of waardepapieren; advertenties] wordt gesteld dat het ontwerpen, graveren, drukken, maken of uitvoeren dan wel in omloop brengen, uitgeven, verspreiden, doen circuleren of gebruiken van adres- of visitekaartjes, kennisgevingen, aanplakbiljetten, circulaires, strooibiljetten of advertenties die gelijk zijn aan of gelijkenis vertonen met schuldbekentenissen of waardepapieren van de Verenigde Staten welke zijn uitgegeven of goedgekeurd bij een door het Congres uitgevaardigde wet, op grond van deze titel wordt bestraft met een boete. Ook het beschrijven of bedrukken van zulke instrumenten, schuldbekentenissen, waardepapieren of munten van de Verenigde Staten met, dan wel deze voorzien van of het daaraan hechten van, adres- of visitekaartjes, kennisgevingen of advertenties van welke aard dan ook, wordt op grond van deze titel met een boete bestraft.