$
USD
USA dollar
Riigi keskpank või riiklik rahandusasutus

Föderaalreservi juhatus

Riik
Ameerika Ühendriigid
Keeled
inglise
Kontaktandmed

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Faks: +1 202 872 7533
E-post: uscurrency@frb.gov

Üldteave pangatähtede reprodutseerimise kohta

Föderaalseaduste koodeksi (Code of Federal Regulations) 31. jaotise 411. jao alla kuuluva 1992. aastal vastu võetud võltsingute tuvastamise seaduse (Counterfeit Detection Act, riiklikud õigusaktid 102-550) kohaselt on USA vääringu värvipildid lubatud järgmistel tingimustel:

  1. kõik illustratsioonil kujutatavad osad on lineaarselt mõõtes originaalkujutisest kolme neljandiku võrra väiksemad või vähemalt poolteist korda suuremad;
  2. illustratsioonil kujutatakse ainult üht pangatähe külge, ning
  3. kõik illustratsioonide valmistamisel kasutatavad negatiivid, fotoplaadid, positiivid, digitaalsed andmekandjad, graafikafailid, magnetkandjad, optilised andmekandjad ja muud vahendid, mis sisaldavad illustratsioone või nende osi, tuleb pärast viimast kasutamist hävitada ja/või kustutada või muul viisil kõrvaldada.
Reprodutseerimine trükistes

Reprodutseerimine reklaami eesmärgil:
USA koodeksi (US Code) 18. jaotise I osa 25. peatüki 475. jaos [võlakirjade või väärtpaberite jäljendamine; reklaamid] on märgitud, et selle jaotise alusel trahvitakse iga isikut, kes kujundab, graveerib, trükib, valmistab, vormistab, laseb käibele, emiteerib, jaotab, laseb ringlusse või kasutab mis tahes visiitkaarti, teatist, plakatit, ringkirja, reklaamlehte või reklaami, mis sarnaneb Ameerika Ühendriikide mis tahes võlakirja või väärtpaberiga, mis on emiteeritud või lubatud kongressi mis tahes seaduse alusel, või kirjutab, trükib, pressib või lisab muul viisil sellisele instrumendile, võlakirjale või väärtpaberile või Ameerika Ühendriikide mündile visiitkaardi, teatise või reklaami või mis tahes muu teatise või reklaami.