£
GBP
Naelsterling
Riigi keskpank või riiklik rahandusasutus

Inglise keskpank (Bank of England)

Riik
Ühendkuningriik
Keeled
inglise
Kontaktandmed

Reproductions Officer
Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom

E-aadress: banknote.reproductions@bankofengland.co.uk

Üldteave pangatähtede reprodutseerimise kohta

1981. aasta võltsimisvastase seaduse (Forgery and Counterfeiting Act 1981) artikli 18 lõike 1 kohaselt käsitatakse kriminaalkuriteona Inglise keskpanga pangatähe või selle osa reprodutseerimist mis tahes viisil ja materjalil ilma Inglise keskpanga eelneva kirjaliku loata ning olenemata sellest, kas seda on reprodutseeritud õiges proportsioonis või mitte. Inglise keskpanga pangatähtede autoriõigus kuulub Inglise keskpangale.

Pangatähtede reproduktsioone ei tohi esitada solvavas ega sobimatus kontekstis ega viisil, mis Inglise keskpanga ainuarvamuse kohaselt võiks kahandada vääringu usaldusväärsust.

Pangatähtede piltide kasutamise kord
Inglise keskpanga emiteeritavate pangatähtede piltide kasutamise soovi korral saab valida kolme võimaluse vahel:

 1. Pildikogu: pildikogu sisaldab spetsiaalselt välja valitud ja heaks kiidetud pilte. Nende käitlemiseks peab kasutaja nõustuma Inglise keskpanga kehtestatud reprodutseerimistingimustega; tingimuste täitmata jätmisel võidakse algatada kohtumenetlus.
  Inglise keskpanga pildikogu
 2. Pangatähtede reprodutseerimise taotlus: kui soovitakse kasutada muid Inglise keskpanga emiteeritud pangatähtede pilte, peab kasutaja eelnevalt esitama elektroonilise taotluse, täites reprodutseerimistingimusi selgitava vormi.
  Pangatähtede reprodutseerimise taotlus
 3. Taotlused posti teel: kasutaja laadib alla, täidab ja prindib taotluse vormi ning saadab selle allpool toodud aadressil. Pangatähtede reprodutseerimise küsimustega tegelev ametnik saadab vastuse viie tööpäeva jooksul alates taotluse kättesaamisest.
  Allalaaditav taotluse vorm

Pangatähtede reprodutseerimisega seotud kirjavahetus toimub aadressil:

Bank of England

Banknote Reproductions Officer

Notes Directorate

Threadneedle Street London EC2R 8AH

Pangatähtede reprodutseerimise küsimustega tegeleva ametniku kontaktandmed: banknote.reproductions@bankofengland.co.uk; tel: +44 (0)20 7601 4028.

Reprodutseerimine trükistes

Pangatähtede kujutiste füüsilise reprodutseerimise luba antakse üldjuhul siis, kui on täidetud alltoodud kriteeriumid.

 1. Reprodutseeritakse ainult üks pangatähe külg.
 2. Reproduktsiooni suurus erineb ehtsa pangatähe suurusest, st see on ehtsast pangatähest vähemalt 25% väiksem või suurem. Pangatähtede osade reproduktsioonid peavad vastama samadele tingimustele.
 3. Pangatähtede reproduktsioone ei tohi esitada solvavas ega sobimatus kontekstis ega viisil, mis Inglise keskpanga ainuarvamuse kohaselt võiks kahandada vääringu usaldusväärsust.
 4. Kuninganna portreed ei tohi moonutada (lubatud on suurendada, vähendada ja kallutada).

Peale selle peab olema täidetud veel vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest:

 1. Reproduktsioon on trükitud materjalile, mis eristub selgelt materjalist, mida kasutatakse Inglise keskpanga emiteeritava kehtiva pangatähtede seeria tootmiseks.
 2. Reproduktsioonidele, millel kujutatakse üle 50% pangatähe ühe külje kogupindalast, on kirjutatud sõna „SPECIMEN” (välja arvatud juhul, kui kaldenurk on üle 20 kraadi). Sõna „SPECIMEN” on kirjutatud poolpaksus hallis kirjas ja läbib pangatähe keskpunkti 45kraadise nurga all. Sõna pikkus moodustab vähemalt ühe kolmandiku pangatähe pikkusest ja tähtede kõrgus vähemalt ühe kümnendiku pangatähe laiusest.
 3. Kui reproduktsioonil on alla 50% pangatähe ühe külje kogupindalast, ei pea seda kujutama kaldenurga all ja sellele ei pea trükkima sõna „SPECIMEN”.
Reprodutseerimine elektroonilistel andmekandjatel

Pangatähtede kujutiste digitaalse või muul viisil reprodutseerimise luba antakse üldjuhul siis, kui on täidetud alltoodud kriteeriumid.

 1. Pangatähtede reproduktsioone ei tohi esitada solvavas ega sobimatus kontekstis ega viisil, mis Inglise keskpanga ainuarvamuse kohaselt võiks kahandada vääringu usaldusväärsust.
 2. Kuninganna portreed ei tohi moonutada (lubatud on suurendada, vähendada ja kallutada).

Peale selle peab olema täidetud veel vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest:

 1. Reproduktsioonidele, millel kujutatakse üle 50% pangatähe ühe külje kogupindalast, on kirjutatud sõna „SPECIMEN” (välja arvatud juhul, kui kaldenurk on üle 20 kraadi). Sõna „SPECIMEN” on kirjutatud poolpaksus hallis kirjas ja läbib pangatähe keskpunkti 45kraadise nurga all. Sõna pikkus moodustab vähemalt ühe kolmandiku pangatähe pikkusest ja tähtede kõrgus vähemalt ühe kümnendiku pangatähe laiusest.
 2. Kui reproduktsioonil on alla 50% pangatähe ühe külje kogupindalast, ei pea seda kujutama kaldenurga all ja sellele ei pea trükkima sõna „SPECIMEN”.