£
GBP
Naelsterling
Riigi keskpank või riiklik rahandusasutus

Inglise keskpank (Bank of England)

Riik
Ühendkuningriik
Keeled
inglise
Kontaktandmed

Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom

E-aadress: enquiries@bankofengland.co.uk

Üldteave pangatähtede reprodutseerimise kohta

Inglise keskpanga pangatähe või selle osa reprodutseerimist mis tahes viisil ja materjalil ilma Inglise keskpanga eelneva kirjaliku loata ning olenemata sellest, kas seda on reprodutseeritud õiges proportsioonis või mitte, käsitatakse kuriteona.

Inglise keskpanga pangatähtede rikkumine (sh sõnade, tähtede või numbrite pangatähtedele trükkimine, kirjutamine või nende pinnale kandmine) on ebaseaduslik.

Autoriõigusega kaitstud teose kopeerimist ilma autoriõiguse omaja nõusoleku või loata käsitatakse õigusrikkumisena. Inglise keskpanga pangatähtede autoriõigus kuulub Inglise keskpangale.

Inglise keskpank lubab enda emiteeritud pangatähti või nende osi reprodutseerida, kui täidetakse allpool toodud reprodutseerimistingimusi.

Nii Inglise keskpanga poolt heaks kiidetud piltide kui ka reprodutseerijate enda loodud piltide kasutamisel tuleb alati järgida pangatähtede reprodutseerimise tingimusi. Tingimuste täitmata jätmisel võidakse algatada kohtumenetlus.

Reprodutseerimistingimusi tuleb täita kõigil järgnevatel juhtudel:

 • pangatähe terviklik või osaline reprodutseerimine;
 • pangatähe esi- või tagakülje reprodutseerimine;
 • kõigi Inglise keskpanga emiteeritud pangatähtede reprodutseerimine (olenemata sellest, kas tegu on kehtiva maksevahendiga või mitte).

Maksevahendina kehtivate pangatähtede ja ringlusest kõrvaldatud pangatähtede heakskiidetud pildid, mida võib reprodutseerimisel kasutada, on allalaadimiseks kättesaadavad kasutusel olevate pangatähtede pildikogus ja Inglise keskpanga veebilehe rubriigis ringlusest kõrvaldatud pangatähtede kohta.

Muudetud kujundusega pangatähed ja sobimatu kujundusega reproduktsioonid

Muudetud kujundusega (nt kuulsate isikute kujutistega) pangatähtede tootmine on keelatud. Keeld kehtestati seetõttu, et sel viisil muudetud pangatähti on ekslikult vastu võetud ehtsate pangatähtedena. 

Pangatähtede reproduktsioonid, milles pangatähti kujutatakse või kasutatakse sobimatus kontekstis või mida võidakse ekslikult pidada ehtsaks pangatäheks, ei vasta reprodutseerimistingimustele ja nende tootmine on keelatud. See hõlmab järgmist:

 • kahepoolsed reproduktsioonid;
 • originaalsuuruses reproduktsioonid;
 • reproduktsioonid, mis on seotud pangatähtede hävitamisega (nt pangatähtede katkilõikamine või põletamine; ning ühekordselt kasutatavad tooted, nt taskurätikud);
 • tooted, mis seovad pangatähti sobimatu kontekstiga (nt seksuaalse sisuga pildid);
 • kuninganna portree ja teiste pangatähtedel kujutatud isikute piltide lugupidamatul viisil moonutamine;
 • reproduktsioonid materjalidel, mis on liiga sarnased Inglise keskpanga emiteeritavate kehtivate pangatähtede tootmisel kasutatavate materjalidega (välja arvatud juhul, kui neile on kirjutatud sõna „SPECIMEN” või nähtav on ainult pool pangatähe pinnast). 

Sellised reproduktsioonid võivad kahjustada Inglise keskpanga emiteeritavate pangatähtede usaldusväärsust ja avalikku mainet, mõjuda solvavalt või rikkuda autoriõigust.

Reprodutseerimine trükistes

Pangatähtede kujutiste füüsilisel reprodutseerimisel tuleb täita allpool toodud tingimusi.

 1. Reprodutseeritakse ainult üks pangatähe külg.
 2. Reproduktsiooni suurus erineb ehtsa pangatähe suurusest, st see on ehtsast pangatähest vähemalt 25% väiksem või suurem.
 3. Pangatähtede reproduktsioone ei tohi esitada solvavas ega sobimatus kontekstis või viisil, mis Inglise keskpanga ainuarvamuse kohaselt võiks kahandada vääringu usaldusväärsust.
 4. Kuninganna portreed ei tohi moonutada (lubatud on suurendada, vähendada ja kallutada).

Peale selle peab olema täidetud veel vähemalt üks järgmistest kriteeriumitest:

 1. Reproduktsioon on trükitud materjalile, mis eristub selgelt materjalist, mida kasutatakse Inglise keskpanga emiteeritava kehtiva pangatähtede seeria tootmiseks.
 2. Reproduktsioonidele, millel kujutatakse üle 50% pangatähe ühe külje kogupindalast, on kirjutatud sõna „SPECIMEN” (välja arvatud juhul, kui kaldenurk on üle 20 kraadi). Sõna „SPECIMEN” on kirjutatud poolpaksus hallis kirjas ja läbib pangatähe keskpunkti 45kraadise nurga all. Sõna pikkus moodustab vähemalt ühe kolmandiku pangatähe pikkusest ja tähtede kõrgus vähemalt ühe kümnendiku pangatähe laiusest.
 3. Kui reproduktsioonil on alla 50% pangatähe ühe külje kogupindalast, ei pea seda kujutama kaldenurga all ja sellele ei pea trükkima sõna „SPECIMEN”.
Reprodutseerimine elektroonilistel andmekandjatel

Pangatähtede kujutiste digitaalsel reprodutseerimisel tuleb täita allpool toodud tingimusi.

 1. Pangatähtede reproduktsioone ei tohi esitada solvavas ega sobimatus kontekstis või viisil, mis Inglise keskpanga ainuarvamuse kohaselt võiks kahandada vääringu usaldusväärsust.
 2. Kuninganna portreed ei tohi moonutada (lubatud on suurendada, vähendada ja kallutada).

Peale selle peab olema täidetud veel vähemalt üks järgmistest kriteeriumitest:

 1. Reproduktsioonidele, millel kujutatakse üle 50% pangatähe ühe külje kogupindalast, on kirjutatud sõna „SPECIMEN” (välja arvatud juhul, kui kaldenurk on üle 20 kraadi). Sõna „SPECIMEN” on kirjutatud poolpaksus hallis kirjas ja läbib pangatähe keskpunkti 45kraadise nurga all. Sõna pikkus moodustab vähemalt ühe kolmandiku pangatähe pikkusest ja tähtede kõrgus vähemalt ühe kümnendiku pangatähe laiusest.
 2. Kui reproduktsioonil on alla 50% pangatähe ühe külje kogupindalast, ei pea seda kujutama kaldenurga all ja sellele ei pea trükkima sõna „SPECIMEN”.