£
GBP
Englannin punta
Pankki tai muu rahaviranomainen

Englannin pankki

Maat
Yhdistynyt kuningaskunta
Kielet
englanti
Yhteystiedot

Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom

Sähköposti: enquiries@bankofengland.co.uk

Yleistietoa setelien jäljentämisestä

Englannin pankin liikkeeseen laskemien setelien tai niiden osien jäljentäminen ilman Englannin pankin kirjallista lupaa on aina rikos riippumatta siitä, mitä materiaalia käytetään ja ovatko mittasuhteet oikeat.

Englannin pankin liikkeeseen laskemien setelien töhriminen (esimerkiksi tulostamalla, kirjoittamalla tai painamalla seteleihin sanoja, merkkejä tai kuvioita) on laitonta.

Tekijänoikeudella suojatun teoksen kopiointi on rikos ilman oikeudenhaltijalta saatua lupaa tai suostumusta. Englannin pankki omistaa liikkeeseen laskemiensa setelien tekijänoikeudet.

Englannin pankki antaa luvan liikkeeseen laskemiensa seteleiden jäljentämiseen, kunhan jäljennökset ovat alla esitettyjen jäljentämisehtojen mukaisia.

Setelien jäljentämisehtoja on aina noudatettava riippumatta siitä, käytetäänkö jäljentämisessä Englannin pankin hyväksymiä kuvia vai jäljentäjän omia kuvia seteleistä. Ehtojen rikkominen voi johtaa oikeudellisiin toimiin.

Jäljentämisehtoja sovelletaan

 • sekä koko setelin että sen osien jäljentämiseen
 • sekä etu- että takasivun jäljentämiseen
 • kaikkien Englannin pankin liikkeeseen laskemien setelien jäljentämiseen, olivat ne tällä hetkellä laillisia maksuvälineitä tai eivät.

Jäljentämiseen hyväksyttyjä setelikuvia voi ladata Englannin pankin verkkosivujen nykyisten setelien kuvapankista ja käytöstä poistettujen setelien kuvapankista.

Muunnellut ja sopimattomat setelijäljennökset

Muunnelluissa setelijäljennöksissä kuva-aiheena on esimerkiksi julkisuuden henkilö. Niitä ei saa valmistaa, koska kyseisiä jäljennöksiä on joissakin tapauksissa erehdytty pitämään aitoina. 

Setelijäljennökset, joissa setelin esitys- tai käyttötapa on sopimaton tai sellainen, että jäljennöksiä voidaan luulla aidoiksi seteleiksi, ei ole jäljentämisehtojen mukaista eikä kyseisiä jäljennöksiä saa valmistaa. Kiellettyjä ovat muun muassa:

 • kaksipuoliset jäljennökset
 • aitojen setelien kokoiset jäljennökset
 • jäljennösten tuhoaminen esimerkiksi leikkaamalla tai polttamalla sekä käytössä tuhoutuvat tuotteet, kuten nenäliinat
 • tuotteet, joissa setelit yhdistyvät sopimattomaan sisältöön, esimerkiksi pornografisiin kuviin
 • kuningattaren tai muiden seteleissä esiintyvien henkilöiden kuvan vääristäminen loukkaavalla tavalla
 • jäljennökset, joissa on käytetty liian samankaltaista materiaalia kuin nykyisissä laillisina maksuvälineinä toimivissa Englannin pankin liikkeeseen laskemissa seteleissä, lukuun ottamatta jäljennöksiä, joiden yli kulkee sana SPECIMEN tai joissa kuvataan enintään 50 % setelin yhdestä puolesta. 

Tällaiset jäljennökset voivat vaikuttaa kielteisesti Englannin pankin liikkeeseen laskemien setelien luotettavuuteen ja julkisuuskuvaan, olla loukkaavia tai loukata tekijänoikeuksia.

Setelijäljennökset painojulkaisuissa

Setelin jäljentämiseen painojulkaisuissa annetaan yleensä lupa, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Jäljennöksen tulee olla yksipuolinen.
 2. Jäljennökset eivät saa olla aitojen seteleiden kokoisia, vaan niiden on oltava vähintään 25 % pienempiä tai 25 % suurempia.
 3. Setelijäljennöksiä ei saa käyttää loukkaavissa tai sopimattomissa yhteyksissä eikä tavalla, joka Englannin pankin näkemyksen mukaan vaarantaisi rahan luotettavuuden.
 4. Kuningattaren kuvaa ei saa vääristää (suurentaminen, pienentäminen ja kallistus on sallittu).

Lisäksi vähintään yhden seuraavista ehdoista tulee täyttyä:

 1. Setelijäljennös tulee painaa materiaalille, joka poikkeaa selvästi Englannin pankin käyttämästä setelipaperista.
 2. Jos jäljennöksessä kuvataan yli 50 % setelin yhdestä puolesta ja sitä on kallistettu alle 20 astetta, sanan SPECIMEN tulee kulkea jäljennöksen yli. SPECIMEN-merkintä on tehtävä lihavoiduin harmain kirjaimin, ja sen on kuljettava 45 asteen kulmassa setelin keskeltä. Merkinnän pituuden on oltava vähintään 1/3 jäljennöksen pituudesta, ja kirjainten korkeuden on oltava vähintään 1/10 jäljennöksen korkeudesta.
 3. Jos jäljennöksessä kuvataan alle 50 % setelin yhdestä puolesta, sitä ei tarvitse kallistaa eikä siihen tarvitse lisätä merkintää SPECIMEN.
Setelijäljennökset sähköisissä julkaisuissa

Lupa setelin digitaaliseen tai muuhun jäljentämiseen annetaan yleensä, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Setelijäljennöksiä ei saa käyttää loukkaavissa tai sopimattomissa yhteyksissä eikä tavalla, joka Englannin pankin näkemyksen mukaan vaarantaisi rahan luotettavuuden.
 2. Kuningattaren kuvaa ei saa vääristää (suurentaminen, pienentäminen ja kallistus on sallittu).

Lisäksi vähintään yhden seuraavista ehdoista tulee täyttyä:

 1. Jos jäljennöksessä kuvataan yli 50 % setelin yhdestä puolesta ja sitä on kallistettu alle 20 astetta, sanan SPECIMEN tulee kulkea jäljennöksen yli. SPECIMEN-merkintä on tehtävä lihavoiduin harmain kirjaimin, ja sen on kuljettava 45 asteen kulmassa setelin keskeltä. Merkinnän pituuden on oltava vähintään 1/3 jäljennöksen pituudesta, ja kirjainten korkeuden on oltava vähintään 1/10 jäljennöksen korkeudesta.
 2. Jos jäljennöksessä kuvataan alle 50 % setelin yhdestä puolesta, sitä ei tarvitse kallistaa eikä siihen tarvitse lisätä merkintää SPECIMEN.