£
GBP
Englannin punta
Pankki tai muu rahaviranomainen

Englannin pankki

Maat
Yhdistynyt kuningaskunta
Kielet
englanti
Yhteystiedot

Reproductions Officer
Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom

Sähköposti: banknote.reproductions@bankofengland.co.uk

Yleistietoa setelien jäljentämisestä

Englannin pankin liikkeeseen laskemien setelien tai niiden osien jäljentäminen ilman Englannin pankin kirjallista lupaa on väärentämisestä annetun vuoden 1981 lain (Forgery and Counterfeiting Act) pykälän 18 momentin 1 mukaan aina rikos riippumatta siitä, mitä materiaalia käytetään ja ovatko mittasuhteet oikeat. Lisäksi Englannin pankki omistaa liikkeeseen laskemiensa setelien tekijänoikeudet.

Setelijäljennöksiä ei saa käyttää loukkaavissa tai sopimattomissa yhteyksissä eikä tavalla, joka Englannin pankin näkemyksen mukaan vaarantaisi rahan luotettavuuden.

Luvallinen käyttö ja lupamenettely
Englannin pankin setelikuvien luvalliseen käyttöön on kolme vaihtoehtoa:

 1. Setelikuvapankki: Hyväksytyt setelikuvat on tallennettu kuvapankkiin. Kuvien käytössä ja käsittelyssä on noudatettava jäljentämisehtoja. Ehtojen rikkominen voi johtaa oikeudellisiin toimiin.
  Englannin pankin setelikuvapankki
 2. Lupahakemus setelin jäljentämiseen: Muiden kuin kuvapankissa olevien setelikuvien käyttöön on haettava lupa. Lupahakemus voidaan täyttää ja lähettää verkossa, ja se sisältää setelien jäljentämisehdot.
  Setelien jäljentämislupahakemus
 3. Lupahakemus voidaan lähettää myös postitse. Lomake lähetetään alla annettuun osoitteeseen. Lupahakemukseen pyritään vastaamaan viiden työpäivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.
  Ladattava lupahakemuslomake

Postiosoite:

Bank of England

Banknote Reproductions Officer

Notes Directorate

Threadneedle Street London EC2R 8AH

Sähköposti: banknote.reproductions@bankofengland.co.uk Puhelin: +44 (0)20 7601 4028

Setelijäljennökset painojulkaisuissa

Setelin jäljentämiseen painojulkaisuissa annetaan yleensä lupa, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Jäljennöksen tulee olla yksipuolinen.
 2. Jäljennökset eivät saa olla aitojen seteleiden kokoisia, vaan niiden on oltava vähintään 25 % pienempiä tai 25 % suurempia. Setelien kuva-aiheiden osittaisten jäljennösten tulee täyttää samat edellytykset.
 3. Setelijäljennöksiä ei saa käyttää loukkaavissa tai sopimattomissa yhteyksissä eikä tavalla, joka Englannin pankin näkemyksen mukaan vaarantaisi rahan luotettavuuden.
 4. Kuningattaren kuvaa ei saa vääristää (suurentaminen, pienentäminen ja kallistus on sallittu).

Lisäksi vähintään yhden seuraavista ehdoista tulee täyttyä:

 1. Setelijäljennös tulee painaa materiaalille, joka poikkeaa selvästi Englannin pankin käyttämästä setelipaperista.
 2. Jos jäljennöksessä kuvataan yli 50 % setelin yhdestä puolesta ja sitä on kallistettu alle 20 astetta, sanan SPECIMEN tulee kulkea jäljennöksen yli. SPECIMEN-merkintä on tehtävä lihavoiduin harmain kirjaimin, ja sen on kuljettava 45 asteen kulmassa setelin keskeltä. Merkinnän pituuden on oltava vähintään 1/3 jäljennöksen pituudesta, ja kirjainten korkeuden on oltava vähintään 1/10 jäljennöksen korkeudesta.
 3. Jos jäljennöksessä kuvataan alle 50 % setelin yhdestä puolesta, sitä ei tarvitse kallistaa eikä siihen tarvitse lisätä merkintää SPECIMEN.
Setelijäljennökset sähköisissä julkaisuissa

Lupa setelin digitaaliseen tai muuhun jäljentämiseen annetaan yleensä, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Setelijäljennöksiä ei saa käyttää loukkaavissa tai sopimattomissa yhteyksissä eikä tavalla, joka Englannin pankin näkemyksen mukaan vaarantaisi rahan luotettavuuden.
 2. Kuningattaren kuvaa ei saa vääristää (suurentaminen, pienentäminen ja kallistus on sallittu).

Lisäksi vähintään yhden seuraavista ehdoista tulee täyttyä:

 1. Jos jäljennöksessä kuvataan yli 50 % setelin yhdestä puolesta ja sitä on kallistettu alle 20 astetta, sanan SPECIMEN tulee kulkea jäljennöksen yli. SPECIMEN-merkintä on tehtävä lihavoiduin harmain kirjaimin, ja sen on kuljettava 45 asteen kulmassa setelin keskeltä. Merkinnän pituuden on oltava vähintään 1/3 jäljennöksen pituudesta, ja kirjainten korkeuden on oltava vähintään 1/10 jäljennöksen korkeudesta.
 2. Jos jäljennöksessä kuvataan alle 50 % setelin yhdestä puolesta, sitä ei tarvitse kallistaa eikä siihen tarvitse lisätä merkintää SPECIMEN.