Usein esitettyjä kysymyksiä

CDS

Useat maat harkitsevat lakien säätämistä, hankintasuosituksia ja tuontirajoituksia. Tarkempia tietoja saa eri maiden lainsäädäntöelimiltä.

Setelien turvallisuus perustuu moniin toisiaan täydentäviin aitoustekijöihin ja siihen, että käyttäjät tarkastavat setelien näkyvät aitoustekijät. Jokaisen maan rahaviranomaisilla on oma väärentämisentorjuntaohjelmansa, ja ne vastaavat sopivimpien aitoustekijöiden valitsemisesta omille seteleilleen. CDS on toisia suojauksia täydentävä suojaus, jota rahaviranomaiset voivat käyttää torjuakseen digitaalisten laitteiden käyttöä väärentämisessä.

Tietokoneiden ja kuvankäsittelyohjelmien käyttö setelien väärentämisessä vaihtelee maasta toiseen, mutta tekniikan kehittyessä väärentäminen helpottuu. Kaiken kaikkiaan väärennettyä rahaa on edelleen liikkeessä vähän, mutta CBCDG työskentelee sekä torjuakseen digitaalisen tekniikan käyttöä väärentämisen apuna että suojellakseen setelien turvallisuutta.

Johtavat tietokone- ja ohjelmistovalmistajat ovat ottaneet CDS-järjestelmän käyttöön vapaaehtoisesti niiden haittojen takia, joita väärennetty raha voi aiheuttaa niiden asiakkaille ja suurelle yleisölle.

Kuluttaja ei huomaa minkäänlaista eroa CDS:llä varustettujen tietokoneiden tai ohjelmistojen toiminnassa. CBCDG:n edustajat tekevät yhteistyötä laite- ja ohjelmistovalmistajien kanssa varmistaakseen, ettei CDS vaikuta näiden tuotteiden toimintaan havaittavasti.

Ei voi. CDS kehitettiin yksinomaan estämään setelien luvaton jäljentäminen tietokoneilla ja kuvankäsittelyohjelmilla. CDS:n avulla ei voida tarkkailla tietokoneiden tai kuvankäsittelyohjelmien käyttöä. Puolueettomat testaajat ovat varmistaneet, että CDS ei loukkaa kenenkään yksityisyyttä millään tavoin.

Väärentämisentorjuntajärjestelmä (CDS) tarkoittaa käytännössä väärentämisenestotekniikkaa, jolla estetään suojattujen setelien kuvien käsitteleminen tai tulostaminen tietokoneella. Se estää setelien luvattoman kopioimisen ja suojelee yksityishenkilöitä ja yrityksiä, joille muuten aiheutuisi taloudellista vahinkoa väärennetyn rahan vastaanottamisesta.

CBCDG

CBCDG tukee digitaalisten laitteiden väärinkäyttöä vaikeuttavan väärentämisenestotekniikan kehitystä. Näin se yrittää ehkäistä väärennettyjen setelien tuottamista, jottei yksityishenkilöille ja yrityksille aiheutuisi taloudellista vahinkoa.

Rahan väärentäminen on rikos. Väärennetyt setelit ovat arvottomia.

Yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset ovat verraten alhaiset, ja todellisia uhreja ovat ne yksityishenkilöt ja yritykset, jotka vastaanottavat väärennettyjä seteleitä, sillä heille koituvia tappioita ei korvata. Rahanväärentäminen voi myös heikentää luottamusta maksujärjestelmiin ja saada ihmiset suhtautumaan epäilevästi käteiseen rahaan maksuvälineenä.

Keskuspankit torjuvat väärentämistä suunnittelemalla liikkeeseen laskettavat setelit niin, että niissä on hyvät aitoustekijät, ja opastamalla suurta yleisöä. Näin voidaan vähentää yksityishenkilöille ja yrityksille aiheutuvia vahinkoja.

Keskuspankkien yhteinen väärentämisen estämiseen tähtäävä ryhmä (CBCDG) perustettiin G10-maiden keskuspankkien pääjohtajien pyynnöstä. Sen 32 jäsentä ovat keskuspankkeja ja seteleitä painavia viranomaisia. Ryhmän tehtävänä on tutkia uusia yhteisiä uhkia setelien turvallisuudelle ja ehdottaa rahaviranomaisille mahdollisia toimenpiteitä.

CBCDG edistää teknologiaa, jonka avulla voidaan ehkäistä digitaalisten laitteiden käyttämistä väärentämisessä.

CBCDG:hen kuuluvat seuraavien 31 maan keskuspankit: Alankomaat, Australia, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Kreikka, Kypros, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Turkki, Unkari, Viro ja Yhdysvallat. Ryhmän 32. jäsenenä on Euroopan keskuspankki.

G10-maiden kansallisten keskuspankkien pääjohtajat edustavat seuraavien 11 maan keskuspankkeja: Alankomaat, Belgia, Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Ranska, Ruotsi, Saksa, Sveitsi ja Yhdysvallat.

Anti-counterfeiting technologies supported by the CBCDG deter digital counterfeiting and, by preventing the production of counterfeit banknotes, reduce the losses to any individuals and businesses that might receive them.  

The counterfeiting of currency is a crime. Counterfeit banknotes have no value.

While the overall economic losses to society are generally limited, the victims who suffer the most harm are individuals and businesses that receive counterfeit currency, because no one reimburses those who accept counterfeit notes. Counterfeiting currency can also undermine confidence in the payment system, making the public uncertain about accepting cash for transactions.   

Central banks deter counterfeiting by designing and issuing well-protected banknotes, and educating the public about them, to limit the losses that individuals and businesses can suffer from accepting counterfeit currency.