Întrebări frecvente

CDS

Câteva ţări au în vedere legiferarea acestui aspect, precum şi impunerea de preferinţe la achiziţionare şi de restricţii la import. Pentru mai multe informaţii, puteţi consulta organismele legislative naţionale.

Securitatea bancnotelor este asigurată prin mai multe caracteristici complementare de securitate, precum şi prin examinarea de către public a caracteristicilor vizibile. Autoritatea emitentă din fiecare ţară dispune de un program de descurajare a falsificării şi răspunde de definirea setului de caracteristici de securitate cele mai adecvate pentru bancnotele lor. CDS este unul dintre elementele de protecţie pe care autorităţile emitente îl pot folosi pentru a descuraja falsificarea digitală.

Deşi utilizarea calculatoarelor personale şi a instrumentelor de prelucrare de imagini digitale în scopul falsificării de monedă variază de la o ţară la alta, progresele tehnologice permit ca producerea de monedă falsă să se facă mai uşor ca în trecut. Chiar dacă falsificarea rămâne, în general, un fenomen limitat, CBCDG depune eforturi atât pentru a descuraja utilizarea tehnologiei digitale de falsificare de monedă, cât şi pentru a proteja securitatea monedei.

Producătorii principali de hardware şi de software au adoptat voluntar CDS, recunoscând pagubele provocate de falsificarea de monedă clienţilor lor şi publicului în general.

Consumatorii nu vor observa nicio diferenţă la nivelul performanţei sau eficienţei calculatoarelor personale dotate cu CDS. Reprezentanţii CBCDG colaborează cu producătorii de hardware şi de software pentru a se asigura că nu există niciun impact asupra performanţei produselor lor.

Nu. CDS a fost conceput cu unicul obiectiv de a nu permite utilizarea calculatoarelor personale şi a instrumentelor de prelucrare a imaginilor digitale pentru a realiza reproduceri neautorizate ale bancnotelor. CDS nu urmăreşte utilizarea calculatoarelor personale şi a instrumentelor de prelucrare a imaginilor digitale. Părţi terţe independente au efectuat teste pentru a verifica şi a confirma că sistemul CDS nu aduce atingere în niciun fel vieţii private.

Sistemul de descurajare a falsificării (CDS - counterfeit deterrence system) se bazează pe tehnologii antifalsificare al căror rol este de a nu permite calculatoarelor personale şi instrumentelor de prelucrare de imagini digitale să preia sau să reproducă imaginea unei bancnote protejate. Sistemul împiedică reproducerea neautorizată a bancnotelor şi protejează persoanele şi societăţile comerciale contra pierderilor suferite în urma acceptării de monedă falsă.

CBCDG

Tehnologiile antifalsificare sprijinite de CBCDG descurajează falsificarea digitală şi, prevenind producţia de bancnote falsificate, reduc pierderile pe care persoanele şi societăţile comerciale le pot suferi în urma acceptării de monedă falsă.

Falsificarea de monedă este o infracţiune. Bancnotele falsificate nu au valoare.

Deşi pierderile economice aduse societăţii prin falsificarea de monedă sunt, în general, limitate, victimele principale ale fenomenului sunt persoanele şi societăţile comerciale, care nu sunt despăgubite dacă acceptă bancnote false. De asemenea, falsificarea de monedă poate submina încrederea în sistemul de plăţi, publicul ezitând să accepte numerar în cadrul tranzacţiilor.
Băncile centrale descurajează falsificarea prin conceperea şi emiterea de bancnote bine protejate, dar şi informând publicul în vederea limitării pierderilor pe care persoanele şi societăţile comerciale le pot suferi în urma acceptării de monedă falsă.

Grupul de descurajare a falsificării (CBCDG - Central Bank Counterfeit Deterrence Group) este un grup format din 32 de bănci centrale şi autorităţi responsabile de producerea bancnotelor, organizat la cererea guvernatorilor băncilor centrale din G10. Misiunea sa este de a analiza ameninţările emergente comune la adresa securităţii bancnotelor şi de a propune soluţii care pot fi puse în aplicare de autorităţile emitente.

CBCDG sprijină şi aplică tehnologii de descurajare a utilizării de echipamente digitale în scopul falsificării de monedă.

Cele 32 de bănci centrale membre provin din următoarele 31 de ţări: Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Japonia, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Turcia, Ţările de Jos şi Ungaria. Banca Centrală Europeană este, de asemenea, membră a grupului.

Guvernatorii din G10 reprezintă băncile centrale din următoarele 11 ţări: Belgia, Canada, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit, Ţările de Jos, Statele Unite ale Americii şi Suedia.

Anti-counterfeiting technologies supported by the CBCDG deter digital counterfeiting and, by preventing the production of counterfeit banknotes, reduce the losses to any individuals and businesses that might receive them.  

The counterfeiting of currency is a crime. Counterfeit banknotes have no value.

While the overall economic losses to society are generally limited, the victims who suffer the most harm are individuals and businesses that receive counterfeit currency, because no one reimburses those who accept counterfeit notes. Counterfeiting currency can also undermine confidence in the payment system, making the public uncertain about accepting cash for transactions.   

Central banks deter counterfeiting by designing and issuing well-protected banknotes, and educating the public about them, to limit the losses that individuals and businesses can suffer from accepting counterfeit currency.