Sunt bancnotele mai sigure datorită CDS?

Securitatea bancnotelor este asigurată prin mai multe caracteristici complementare de securitate, precum şi prin examinarea de către public a caracteristicilor vizibile. Autoritatea emitentă din fiecare ţară dispune de un program de descurajare a falsificării şi răspunde de definirea setului de caracteristici de securitate cele mai adecvate pentru bancnotele lor. CDS este unul dintre elementele de protecţie pe care autorităţile emitente îl pot folosi pentru a descuraja falsificarea digitală.