Vai CDS padarīs banknotes drošākas?

Banknošu drošību panāk ar vairāku savstarpēji papildinošu pretviltošanas elementu palīdzību. Sabiedrībai jāpārbauda redzamie pretviltošanas elementi. Visu valstu emitētājām iestādēm ir viltošanas novēršanas programmas, un to uzdevums ir noteikt, kādi pretviltošanas elementi ir vispiemērotākie attiecīgajām banknotēm. CDS ir viens no aizsardzības līmeņiem, ko emitētājas iestādes var izmantot, lai aizkavētu digitālo viltošanu.