Kontaktinformācija

Ja jums ir jautājumi par konkrētu valūtu, meklējiet sarakstā par attiecīgo valūtu atbildīgās oficiālās bankas vai nodaļas kontaktinformāciju. Šī informācija pieejama sākumlapā.

Lai iegūtu vispārēju informāciju, izmantojiet tālāk norādīto kontaktinformāciju.
Tālr.: +1 613 782 7947
E-pasts: info@rulesforuse.org