ข้อมูลเพื่อการติดต่อ

สำหรับผู้ที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินสกุลใดสกุลหนึ่งโดยเฉพาะ โปรดใช้รายการข้อมูลเพื่อการติดต่อของ “ธนาคารหรือหน่วยงานของรัฐ” ที่รับผิดชอบสกุลเงินนั้นๆ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้จาก โฮมเพจของเว็บไซต์นี้

สำหรับผู้ที่มีคำถามหรือข้อสงสัยทั่วไป โปรดใช้ข้อมูลเพื่อการติดต่อที่ให้ไว้ข้างล่างนี้

โทรศัพท์: +1 613 782 7947
อีเมล: info@rulesforuse.org