ธนบัตรและการป้องกันการผลิตเงินปลอม

ทุกๆ ประเทศจะมีข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำภาพธนบัตร การปลอมแปลงเงินถือเป็นการกระทำความผิดทางอาญา และถึงแม้ว่าในแต่ละประเทศจะมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป แต่ในบางประเทศมีกฎหมายห้ามทำภาพธนบัตรโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเพื่อใช้งานทางศิลปะหรือโฆษณาก็ตาม แม้ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้ภาพธนบัตรได้บ้างภายในขอบเขตที่จำกัด ก็ยังมีกฎเกณฑ์และข้อกำหนดเจาะจงไว้เป็นพิเศษ เว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำภาพธนบัตร พร้อมลิงค์เชื่อมโยงถึงคำแนะนำเพิ่มเติมในเว็บไซต์เฉพาะของแต่ละประเทศ

อ่านเพิ่ม

ข้อมูลสกุลเงิน

เลือกเขตภาคพื้นจากรายการ หรือคลิกบนแผนที่ข้างล่าง