Информация за контакти

За запитвания във връзка с конкретна валута, моля ползвайте информацията за връзка, предоставена за „Официалната банка или министерство”, които отговарят за съответната валута. Достъп до тази информация има от заглавната страница на този уебсайт.

За общи въпроси, моля ползвайте следната информация за връзка:

Тел: +1 613 782 7947
E-поща: info@rulesforuse.org