EUR
Euro
Официална банка или министерство

Европейска централна банка (European Central Bank)

Страни
Австрия
Андора
Белгия
Ватикана
Гваделупа
Германия
Гърция
Естония
Ирландия
Испания
Италия
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Майот
Малта
Мартиника
Монако
Нидерландия
Португалия
Реюнион
Сан Марино
Словакия
Словения
Финландия
Франция
Френска Гвиана
Френските южни и антарктически територии
Черна гора
Езици
Английски
Немски
Френски
български
гръцки
датски
естонски
ирландски
испански
италиански
латвийски
литовски
малтийски
нидерландски
полски
португалски
румънски
словашки
словенски
унгарски
фински
хърватски
чешки
шведски
Обща информация относно възпроизвеждането на банкноти

Промяната на облика на тези парични знаци е престъпление.

Копия на тази валута не могат да се показват в контекст, който може да доведе до закононарушение (напр. като част от порнографски материали или материали, свързани с насилие). Също така, възпроизвеждането се забранява когато е в нарушение на авторските права, притежавани по отношение на евробанкнотите.

Член 1 на Насоки ЕЦБ/2003/5 определя критериите за неправилно възпроизвеждане, а член 2 на Решение ЕЦБ/2013/10 определя критериите за противозаконни копия на евробанкноти. По принцип такива копия на евробанкноти не са разрешени. Член 2, алинея 3 на Решението определя критериите за копия, които се приемат за законни и за които не се предвижда одобрение. За случаи, които не отговарят на тези критерии, задължително се иска потвърждение за съответствието им с изискванията за възпроизвеждане.

Възпроизвеждане в печатни издания

Съществуват някои ограничения. Ограниченията по отношение на размерите са различни, например в зависимост от това, дали копието е едностранно или двустранно. В общия случай, за да се счита дадено копие за законно, то трябва да отговаря на правилата, регламентирани с Решение ЕЦБ/2013/10 и в Насоки ЕЦБ/2003/5.

Възпроизвеждане в електронни медии

Цифрови изображения на банкноти, предоставени за свободен обществен достъп, могат да бъдат възпроизвеждани, ако са изпълнени двата критерия по-долу:

  • Разделителната способност на изображението е 72 dpi или по-ниска.
  • Надписът „ОБРАЗЕЦ” е отпечатан диагонално напречно на копието в контрастен цвят - дължината на думата „ОБРАЗЕЦ” трябва да бъде най-малко 75% от дължината на копието, а височината на буквите най-малко 15% от широчината на копието.