$
USD
Щатски долар
Официална банка или министерство

Federal Reserve Board

Страни
Съединените щати
Езици
Английски
Информация за връзка

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Тел.: +1 202 452 3535
Факс: +1 202 872 7533
E- поща: uscurrency@frb.gov

Обща информация относно възпроизвеждането на банкноти

Законът за откриване на фалшификати от 1992 г., Публичен закон 102-550, Раздел 411 на Дял 31 на Кодекса на федералните разпоредби, допуска да се правят цветни илюстрации на валутата на САЩ, при условие, че:

  1. илюстрацията е с размери по-малки от три-четвърти или по-големи от един път и половина, в линейни единици, от размерите на всяка част от илюстрирания обект;
  2. илюстрацията е едностранна; и
  3. всички негативи, плаки, позитиви, цифрови носители на информация, графични файлове, магнитни носители, оптични средства за съхранение, и други устройства използвани за изработването на илюстрацията, които съдържат изображение на тази илюстрация, или на части от нея, бъдат унищожени и/или изтрити след приключване на употребата им.
Възпроизвеждане в печатни издания

Възпроизвеждане за рекламни цели:
Раздел 475, глава 25, дял 18, част 1 от Кодекса на САЩ [имитация на облигации и ценни книжа; реклами] гласи, че всеки, който създава, гравира, отпечатва, изработва или изпълнява, произнася, издава, разпространява или използва каквато и да е служебна или професионална карта, бележка, плакат, циркулярно писмо, листовка или реклама, която наподобява или има сходство с облигация или ценна книга, емитирани от или разрешени чрез закон от Конгреса, или който пише, печата или по друг начин нанася върху или превръща подобен инструмент, облигация, ценна книга или монета на Съединените щати в служебна или професионална карта, бележка или реклама, или каквото и да е съобщение или рекламно послание, подлежи на глоба съгласно този дял на закона.